SONUÇ BİLDİRİSİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

KAYNAK TEKNOLOJİLERİ XI. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ
SONUÇ BİLDİRİSİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) her dönem olduğu gibi bu dönemde de üyelerinin uzmanlık ve çalışma alanlarına yönelik çok sayıda etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinliklerle, yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma, danışma ve paylaşma ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda kurumsallaşmış etkinliklerden olan “Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi” 1997 yılından bu yana yapılmaktadır. Bu çalışma döneminde Ankara Şubemizin sekretaryalığında yapılan etkinliğin on birincisi 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara Sanayi Odası 1. OSB Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenmiştir. Kongrenin ana temaları;

 • Kaynak Teknolojisinde Yeni Gelişmeler, 
 • Enerji Üretim Sektöründe Koruyucu Bakım ve Kontrol Uygulamaları, 
 • Ağır Çelik Yapılarda (Sanat Yapıları, Köprü, Tünel vb.) Koruyucu Bakım ve Kontrol Uygulamaları,
 • Endüstri 4.0 ve Kaynak Teknolojileri Uygulamaları olmuştur. 

İki gün süren Kongrede bir panel ve yedi ayrı oturumda altısı poster bildiri olmak üzere toplam 30 bildiri sunulmuştur. Etkinlik süresince, düzenlenen sergiye sektörde ürün ve hizmet üreten 18 kuruluş katılmıştır. Kongremizi ve sergimizi 400‘ü aşkın mühendis, teknik eleman, sektör temsilcisi, öğretim görevlisi ve üniversite öğrencisi izlemiş ve ziyaret etmiştir.

Kongreye gidiş sürecinde, 28 Eylül 2019 tarihinde Bursa’da MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nce tahribatsız muayene alanına yönelik “Tahribatsız Muayene Günleri” etkinliği gerçekleştirilmiş, sonuçları kongremize taşınmıştır. Bu alanın sorunları ilk günkü “Tahribatsız Muayene Sektörünün Değerlendirilmesi ve Geleceği” konulu panelde ele alınmış, konunun sanayimizle ilişkileri irdelenmiş, izleyicilerin katılımı ile konu tartışılmış, görüş ve öneriler paylaşılmıştır. 

Daha önce yapılan etkinliklerde olduğu gibi bu kongremizde de kaynak teknolojilerindeki gelişmelerin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılmasının yanı sıra alanda yaşanan sorunlar ortaya konularak çözüm yolları tartışılmıştır. Etkinlik boyunca yapılan tartışma ve değerlendirmelerde ulaşılan aşağıdaki sonuçların kamuoyunun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir:

- Kaynak teknolojisi alanındaki, ülkenin uluslararası temsiliyeti ile ulusal örgütlülüğü temsil eden mevcut yapının, gerçekte sektörce beklenen düzeyde olmadığı, bu durumun ülke açısından olumsuzluk yarattığı katılımcılarca ifade edilmiştir. Kongrede yapılan tartışmaların, kaynak teknolojisi alanında “ulusal bir örgütlenme” oluşumuna katkı sağlayacağı bir kez daha vurgulanmıştır. Sektörün tüm temsilcileri tarafından; MMO’nun tarafsızlığı, bilgi birikimi ve organizasyon yeteneğini kanıtlamış olması açısından motor kuvvet olarak kabul edildiği bir kez daha vurgulanmıştır.

- Tahribatsız muayene alanında da etkin bir örgütlenme olmadığı, yaşanan birçok sorunun temelini teşkil eden bu eksikliğin, konunun tüm taraflarını kapsar şekilde geliştirilmesi gerektiği, MMO’nun bu konuda da nitelikli bir yapılanma oluşumu için rol alması gerektiği ifade edilmiştir.
- Kongrenin kurumsallaşmış kimliği ile paralel olarak sektördeki etkinliğinin daha da artırılması için;
Tamamlayıcı etkinlikler belirlenerek, sektör ile ilgili kritik şehirlerdeki Şubeler aracılığıyla ön etkinlikler düzenlenmesinin yararlı olacağı, 

 • Katılımcı sayısının artırılması için daha etkin çalışma yapılması gerektiği,
 • Sektördeki kurum ve kuruluşların kongre platformunda yer alması için daha etkin çalışılmasının faydalı olacağı,
 • Etkinlik ana teması/temaları ile uyumlu panel, söyleşi, eğitim, vb. faaliyetlerin de kongre programında yer almasının iyi olacağı

- Kongrenin fuar alanının daha geniş olmasının katılımcı firmaların kendilerini daha iyi tanıtmaları için faydalı olacağı belirtilmiştir.

- 2021 yılında yapılması planlanan Kaynak Teknolojisi XII. Ulusal Kongre ve Sergisi’nin uluslararası boyuta taşınarak, uluslararası bildiri katılımlı bir etkinlik olarak düzenlenebileceği, bunun, daha nitelikli ve doyurucu bir kongre yapılmasına katkı sağlayacağı ifade edilerek, konunun Oda gündemine taşınması dileği belirtilmiştir.

- Kaynak teknolojisi uygulamalarında iş güvenliği ve işçi sağlığı ayağının etkinlik kapsamında yeteri derecede ele alınamadığı katılımcılar tarafından vurgulanarak, ayrı bir oturum ile değerlendirilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.

Kaynak Teknolojisi XI. Ulusal Kongre ve Sergisi‘nin niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen, üreten bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile yukarıda belirtilen gerekliliklerin yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı bildiririz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI