66. YILIMIZDA "MÜHENDİSLİK-MİMARLIK HAFTASI" MESLEKTAŞLARIMIZA VE HALKIMIZA KUTLU OLSUN!…

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Mühendislik Mimarlık Haftasına ilişkin; TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri, Şube Başkanımız Murat KÜREKCİ  tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. 

Basın açıklaması metni; 

66. YILIMIZDA "MÜHENDİSLİK-MİMARLIK HAFTASI" MESLEKTAŞLARIMIZA VE HALKIMIZA KUTLU OLSUN!

TMMOB, çeşitli mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 24 Odanın oluşturduğu ve 550 bine yakın üyesiyle, 1954 yılında başlayan örgütlü mücadelesi ile sanayileşmeden, demokratikleşmeden yana, toplumcu ve kamu yararı çizgisini önceleyen, bilim ve tekniği ülke ve halkın hizmetine  sunmak için çaba içerisinde bulunan Türkiye’nin en büyük mesleki demokratik kitle örgütü kimliğini her koşulda devam ettirmektedir.

TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı ele alınamayacağı ve çözülemeyeceğinin, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde halkın sorunlarının çözümünde yattığının bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını, ülke sorunları ve ihtiyaçlarıyla bütünlüklü olarak ele alır.

İçinde bulunduğumuz Covit-19 Salgını ve derin ekonomik kriz, halkımızı ve meslek alanlarımızı doğrudan etkilemekte; tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. İşsizliğin, enflasyonun ve çalışma şartlarındaki değişikliğin en çok etkilediği alanlardan birisi de mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri, dolayısıyla meslektaşlarımızdır. 

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. Uygulanan ekonomi politikaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan sömürü etkinlikleri nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve sosyal durumları her gün daha da kötüye gitmektedir.

İhtiyaçtan daha fazla açılan üniversite ve bölümler sonucu adeta işverenlerin yedek işgücü haline dönüştürülen, artık işsizlik oranlarının en yüksek olduğu meslek gruplarından olan meslektaşlarımız bulundukları işyerlerinde, karşılığını alamadıkları fazla mesailerle, sendikalı olmalarının önü kapatılarak, esnek ve güvencesiz düşük ücretlere çalıştırılmakta, mesleklerimiz ve meslektaşlarımız her gün daha fazla değersizleştirilmektedir.

Yaklaşık on milyon yapıyı denetimsiz bırakan İmar Barışı gibi, bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir.

Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6235 Sayılı Kanun’la kurulan TMMOB’nin ilk Genel Kurulunun yapıldığı tarih (18-21 Ekim 1954) olan  18-21 Ekim günleri Mühendislik-Mimarlık Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle Tüm meslektaşlarımızın "Mühendislik-Mimarlık Haftası" kutlu olsun!

 

Murat KÜREKCİ

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri