8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisine tüm halkımız davetlidir.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

GÜNEŞ BAŞKENTİ MERSİN’DE DÜZENLEYECEĞİMİZ,

8.GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ’NE

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR…

#GüneşSizinİçinÇalışıyor,#BağımsızTürkiyeBağımsızEnerjiyleOlur

#GüneşBedavaÜretiyor#EnerjiÇeşitliliği #TemizEnerji

#GÜNEŞİMİZSÖNMEZ-ENERJİMİZBİTMEZ

Değerli Kamuoyu ve Görsel, İşitsel ve Yazılı Basınımızın Değerli Temsilcileri;

Odamız tarafından ulusal düzeyde sekizinci kez gerçekleştirilecek olan “Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi” güneş enerjisiyle ilgili olarak öncelikle farkındalık yaratılması, bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize kazandırılması amaçlarıyla; 08-09 Kasım 2019 tarihlerinde Mersin’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

Yılda 300’den fazla günün güneşli geçtiği Mersin’de bugüne kadar TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına, Mersin Şubesi tarafından, 1997 yılında “Güneş Enerjisi Sistemleri” konusunda, bir seminer, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında da “Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi” adı altında, yedi sempozyum düzenlenmiştir. MMO tarafından Mersin Şube sekretarya’lığında sekizincisi düzenlenecek olan Sempozyum ve Sergide amaç, özellikle yılda ortalama 1311 kWh/m2 ışınım alan ülkemizde, güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak uygulamaları tanıtmak, yerli ve yeni teknolojilerin ülkemizde üretimini ve kullanılmasını sağlamaktır. Öncelikle farkındalık yaratmak, sonra bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için;  ilgili tüm tarafların (uygulamaya yönelik çalışan kamu ve özel sektör temsilcileri, yasal düzenlemelerin hazırlayıcıları, yerel yöneticiler, araştırmacılar ve akademisyenler) bir araya getirilmesi, zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması, yerel yönetimlerin güneş enerjisi sistemleri uygulamalarının arttırılması da hedeflenmektedir.

Sempozyumda yapılacak sunum ve tartışmalardan elde edilecek çıktı ve sonuçlar, güneş enerjisi alanında dünyadaki yeni teknolojik gelişmelerin tartışılması, günlük yaşama indirgenmesi ve en son uygulamalar konusunda ülkemizde bilgi birikiminin yaygınlaşması ve derinleşmesiyle; odamızın bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunma görevi doğrultusunda sinerji yaratacaktır.

Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı giderek artmaktadır. Odamız doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile bu stratejik alanda bağımlılığımızı azaltmanın, enerji girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek bedellerin azaltılmasının mümkün olduğu düşüncesindedir.

Enerji sektöründe temel ve öncelikli adım, enerjiyi verimli kullanmaktır. İkinci adım ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının, en hızlı ve verimli şekilde, kamusal planlama ve kamusal denetim altında, kamu ve ülke çıkarları korunarak devreye sokulmasıdır.

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi yer almaktadır. Güneşin milyarlarca yıldır dünyadaki bütün yaşamın tek kaynağı olduğu, bugün güneş enerjisinin dünyamızı yoğunlaşan çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma sorunlarıyla karşı karşıya getiren fosil yakıtlara alternatif olacak güce eriştiği gerçektir.

Güneş enerjisi sistemlerine örnek oluşturmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Mersin’de birinci etabı tamamlanan ve kullanılmaya başlanan Güneş Park Enerji Kompleksi Fosil Yakıtların yerine yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına örnek teşkil etmektedir. Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı enerji kompleksi olan Güneş park; halkımıza ve öğrencilerimize enerji üretimi, uygulamaları ve kullanım alanları hakkında uygulamalı ve görsel eğitimler verilerek gelecek nesillere temiz enerjinin önemi aktarılmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülke kaynaklarının ve teknolojinin, halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımını savunmaktadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yeni uygulamaların tanıtılmasının yanı sıra, altyapıdaki ve yasalardaki sorunlarıyla birlikte ele alınması odamızın sorumlulukları arasındadır. Odamız Mersin’de düzenlenecek bu sempozyum ve sergi ile geçmiş yıllarda olduğu gibi, tüm sektör temsilcilerini, akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları, yasal mevzuat hazırlayıcılarını ve ilgili kamu ve özel sektör kurum yetkililerini bir araya getirerek, bu sorumluluğunu halkımızın çıkarları doğrultusunda yerine getirecektir.

8.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisinin hazırlanmasında emeği geçen herkese sizin aracılığınızla ve bu çalışmamızın kamuoyu ile paylaşılması konusunda sizlere de verdiğiniz destek için, çok teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızı ve ilgilileri bir kez daha Güneş’e dikkat çekmek için Sempozyum ve Sergimize katılmaya davet ediyoruz. (31.10.2019)

Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi 

Yönetim Kurulu Adına Başkan

Akar TÜLÜCÜ