KALİTELİ BİR MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ALMAK, YKS SINAVINI GEÇEREK SEÇTİĞİ BÖLÜME YERLEŞEN HER GENCİMİZİN HAKKIDIR

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

KALİTELİ BİR MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ALMAK,

YKS SINAVINI GEÇEREK SEÇTİĞİ BÖLÜME YERLEŞEN HER GENCİMİZİN HAKKIDIR

VE BU ÜLKEMİZİN KALKINMASININ EN ÖNEMLİ ŞARTIDIR.

Öncelikle Odamızın kapsadığı Makina, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay, Mekatronik, Enerji Sistemleri, Otomotiv, İmalat, Sanayi ve diğer mühendislik bölümlerini kazanan gençlerimizi kutluyoruz ve başarılar diliyoruz.

Eğitim-öğretim; temel bilimlerden başlanarak teknik bilginin üretime kadar uzandığı bir süreci kapsamaktadır. Özgür düşüncenin hakim olması gereken akademik ortamlarda, çeşitli tartışma ve üretim süreçlerinden geçerek üretilen bilginin, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasına hizmet etmelidir.

Sınavlarda başarı gösteren meslektaş adaylarımızı üniversite yerleştirme sınavlarından sonra da yoğun günler beklerken, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bazı konularda bilgilendirmek istiyoruz.

Günümüzde eğitimdeki sorunların en ağır biçimlerinin yaşandığı alanlardan biri üniversitelerdir. Üniversitelerde eğitime ayrılan kaynak yetersizliği, öğrenim ve barınma koşulları gibi ciddi ve yerleşik hale gelmiş sorunlar bulunmaktadır. Teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim elemanı eksikliği, laboratuvarların olmayışı, deneysel malzeme eksikliği, bilimsel çalışmaların geri plana atılması vb. bir dizi olgu üniversitelerdeki mevcut eğitim-öğretimi tartışılır hale getirmiştir.

Her ilde bir üniversite, her ilçede bir meslek yüksekokulu yaklaşımı ile akademik kadrolar ve fiziksel koşulların yeterli olup olmadığı umursanmadan açılan üniversite/fakülte/bölümler ile yükseköğretimin niteliğinde ciddi düşüşler olmuştur. Ülkemizde üniversitelere ayrılan toplam kamu kaynağı artmadığına göre, yeni açılan üniversitelere ayrılan kaynaklar, ülkenin köklü üniversitelerinden eksiltilmektedir.

Planlı bir istihdam politikasının bulunmadığı, sanayisizleşme ve fason üretimin günden güne etkisini daha fazla gösterdiği ülkemizde üniversitelerden mezun olan yüz binlerce genç ya işsizlikle karşı karşıya kalmış ya da meslekleri ile ilgisiz işlerde çalışmak zorunda bırakılmıştır. Mühendislik bölüm ve fakültelerinin gerçek bir gereksinime dayanmayan aşırı artışı işsiz mühendis sayısını artırmakta, çok düşük ücretler, güvencesiz çalışma ve meslek dışı alanlarda çalışmayı yaygınlaştırmaktadır. Bugün ülkemiz gençlerinin en büyük sorunu geleceksizliktir.

Yine bu dönemde liyakat tamamıyla ortadan kalkmış, yıllardır akademik kadro açılması için bekletilen akademisyenler varken, makina mühendisliği bölümü ile alakası olmayan, akademik yeterliliğin dikkate alınmadığı kişiye özel nitelikte kadrolar açılmaktadır. Örneğin Mersin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde son dönemlerde açılan kadrolara Makina Mühendislerinin başvuru yapmasının dahi engellendiği bir ortam oluşmuştur. Makina Mühendisliği Bölümüne mekanik anabilim dalına açılan kadrolara Makina Mühendisleri yerine Biyosistem Mühendisliği, Tarım Makinaları ve Tarımsal Mekanizasyon gibi ziraat konularında çalışmış olan kişilerin başvurması istenmiştir. Neticede; Makina Mühendisliğinin Mekanik ve Enerji anabilim dallarının yönetimi, ziraat fakültesi mezunlarına teslim edilmiştir.

Mesleğini halkımızın refahı ve mutluluğu için icra eden mühendisler olarak bu olumsuzluklara kayıtsız kalamayız. Dünyada ve ülkemizde küresel salgının yaşandığı bugünlerde yerli ve milli üretimin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı mezun olacak olan meslektaşlarımızın donanımlı ve liyakat sahibi birer mühendis olabilmeleri için mesleklerine yönelik konusunda uzman akademisyenlerden kaliteli bir eğitim almaları bir zorunluluktur.

Kaliteli bir mühendislik eğitimi almak, YKS sınavını geçerek seçtiği bölüme yerleşen her gencimizin hakkıdır ve bu ülkemizin kalkınmasının en önemli şartıdır.

Mevcut olumsuz koşullarda mühendislik öğretimine başlayan meslektaş adaylarımızın mesleki eğitimlerine katkı sunmak için Odamızın bütün olanaklarıyla yardımcı olacağını belirtir, daimi başarılar dileriz. 21.09.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Mersin Şube Yönetim Kurulu adına Başkan

İbrahim YÜCESOY