LPG'NİN GÜVENLİ KULLANIMI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ...

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

ODAMIZ UYARIYOR!!!

LPG nin GÜVENLİ KULLANIMI için DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ...

 

LPG Nedir?

Ülkemizde karışım (% 70 bütan ve % 30 propan )şeklinde tüketiciye sunulan LPG (Likit Petrol Gazı)  renksiz ve kokusuz bir gazdır, ancak tüketicileri uyarabilmek amacıyla rafineriler tarafından özellikle kokulandırılmıştır. LPG, normal şartlar altında gaz halindedir, ancak tüplere ve depolama tanklarına doldurulması esnasında basınç altında sıvılaştırılmış halde bulunmaktadır. Evsel, ticari ve endüstriyel yakıt olarak kullanımının yanısıra otogaz adı altında binek taşıtlarında kullanım alanı bulmaktadır. Ayrıca kullandığımız sprey kutuları içerisinde itici gaz olarak LPG kullanılmaktadır.  Diğer illerimizde olduğu gibi Mersin‘de de LPG evsel yakıtlar içerisinde en çok tercih edilen yakıt türüdür. Şehirleşmenin yani apartman ve sitelerde toplu oturumların giderek arttığı Mersinde yakıtlarımızı nasıl daha güvenli kullanabiliriz?  LPG Kullanımında nelere dikkat etmeliyiz?

Kullanım Emniyeti

LPG kesinlikle ZEHİRLİ DEĞİLDİR, kısa bir müddet teneffüs edilmesi zehirlenerek ölüme sebep olmaz. Ancak, LPG havadan daha ağır bir gaz olduğundan yere çökmekte ve zeminden itibaren yukarıya doğru birikmektedir. Bu nedenle kişinin birikmiş olan LPG‘ nin içinde kalması halinde, hava ile irtibatı kesildiğinden aynen suda boğulma gibi havasızlıktan boğularak ölümüne sebebiyet verebilmektedir. LPG‘ nin patlaması için, bu gazın hava içinde hacimce en az %2 en çok %9 sınırları dahilinde karışmış olması gereklidir. Diğer tüm yakıtlarda olduğu gibi LPG ‘nin de yanabilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç ortamdaki havadan sağlandığından, ortamda bulunan insanların ihtiyacı olan miktarda oksijenin sürekli olarak sağlanması için ortamın havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Diğer yakıtlarda olduğu gibi LPG ‘nin yanması sonucu karbon monoksit gibi zehirli veya karbondioksit gibi boğucu gazlar ortaya çıktığından baca kullanımına bilhassa dikkat edilmelidir.

Tüpgaz Kullanımı İle İlgili Öneriler;

•      Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan LPG ülkemizde gövdesi iki veya üç parçanın birbirine kaynaklanması ile elde edilen tüpler içerisinde tüketime sunulmuştur. 2 (kamp tipi), 12 (ev tipi), 24 (ticari) ve 45 (sanayi) kg‘ lık tüpler TS 55 normlarına uygun olarak imal edilirler.

•      LPG tüpü alırken özellikle TS 55 işaretine dikkat ediniz. 1981 yılından sonra imal edilen tüm tüplerde TSE markası bulunmak zorundadır.

•      LPG tüplerinizi koyduğunuz mekan çok önemlidir. Tüpler doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Tüpler radyatör ve soba gibi ısı üreten cihazların yanına konulmamalıdır. LPG kullanan cihazların yanına kolayca tutuşabilecek maddeler koymayınız. Tüpler dik olarak tutulmalı ver hiç bir şekilde kullanım sırasında yana yatırılmamalıdır. Tüpler ocak veya şofben gibi cihazlardan daha alçak bir seviyede tutulmalıdır.

•      Tüpler kapalı ortamda saklanacak ise tabanda havalandırmayı sağlayacak delikler açılmalıdır. Bodrum gibi hava akımının sağlanamadığı yerlere tüp konulmamalıdır.

•      Odalarda veya kapalı alanlarda LPG kullanılıyorsa (LPG sobası, ocak gibi) ortamda sürekli temiz hava akımı sağlanmalıdır.

•      LPG tüpü ile cihaz arasında kullanılan hortum bağlantıları kelepçe ile yapılmalıdır. Hortum eksiz ve yamasız olmalı ve 125 cm uzunluğunu geçmemelidir. Bağlantı hortumu düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Yıpranmış, çatlamış, yumuşamış veya sertleşmiş hortumlar derhal yenisi ile değiştirilmelidir. Bağlantı hortumunun üzerinde imal edildiği tarih yazılıdır. Bu tarih kontrol edilmeli ve hortum 3 yılını doldurmuş ise yenisi ile değiştirilmelidir.

•      Tüp basıncını kullanım basıncına düşüren regülatörler (dedantör) kullanım emniyeti açısından önemli cihazlardır. Bağlantı hortumunda veya LPG kullanan cihazda oluşabilecek yüksek debili kaçakların önüne geçebilmek için gerektiğinde gaz akışını durduran tipte dedantörler kullanılmalıdır.

•     Tüp değişikliği ve kullanım sırasında kaçak kontrolü sabunlu su ile yapılmalıdır. Asla kibrit veya çakmak gibi açık alevli nesneler kullanmayınız.

•      Şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalıdır. Kullanıldıkları ortam iyi havalandırılmalı ve 6 m3 den daha büyük hacme sahip olmalıdır.

•      LPG sobası ile ısıtılan ortamlar belirli aralıklarla havalandırılmalıdır. LPG sobalarını uyku esnasında açık bırakmayınız ve 30 m3 den küçük mekanlarda kullanmayınız.

•      Piknik tüpleri üzerine geniş tabanlı kaplar koymayınız. Sızdırmazlığı sağlayan ve tüpün üzerine takılan armatürün dibinde bulunan contayı belirli aralıklarla kontrol ediniz ve gerekiyorsa değiştiriniz.

LPG Sızıntılarında Alınacak Önlemler

LPG düşük alev alma noktasına sahip olduğundan oluşacak sızıntılar şiddetli yangınlara ve/veya patlamaya sebep olabilir. Eğer tüpten veya tanklardan LPG sızıntısı saptanmışsa derhal tüp veya tank valfını kapatarak sızıntıyı durdurunuz. Bu sırada ortamda yanıcı bir gaz karışımı oluşacağından, kıvılcım çıkartarak yanmayı başlatabilecek eylemlerden kaçınınız. Kıvılcım çıkarabilecek donanımları ortamdan uzaklaştırınız. Elektrik düğmelerini kullanmayınız. Ortamda hava dolaşımını sağlayınız ve derhal ortamda bulunan personeli telaşa ve paniğe meydan vermeden boşaltınız. İtfaiyeye ve eğer mümkünse ilgili firmaya haber veriniz.

Yoğun halde LPG buharı içeren ortamlara kurtarma veya sızıntıyı durdurma amaçları dışında kesinlikle girilmemesi gerekir. Zorunlu hallerde eğitilmiş personel koruyucu giysi ve solunum cihazı kullanarak kurtarma işlemini gerçekleştirmelidir.

Tüm bu bilgiler, halkımızın daha bilinç davranarak kötü olaylar yaşanmadan tebdir alıp, can ve mal güvenliklerini korumaları içindir.(21.05.2009)

Naci ERÇOLAK 

Makina Mühendisleri Odası

Mersin Şube Başkanı