Makina Mühendisliği Bölümü Mersin Üniversitesi'nde Tasfiye mi ediliyor?

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

BASINA VE KAMUOYUNA…

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ’NDE

TASFİYE Mİ EDİLİYOR?

Yazılı, görsel ve işitsel basınımızın değerli temsilcileri,
Saygıdeğer kamuoyu,

Bir ülkenin kalkınması, bekası ve en değerli varlığı iyi yetişmiş, nitelikli ve donanımlı insan potansiyeline bağlıdır. Yetişmiş ve nitelikli insan varlığı ise, bir yönüyle o ülkenin üniversitelerinin bilimsel-teknik kalitesi ve niteliğine bağlıdır. Bu kalite ve niteliği, hocalık/uzmanlık alanlarında birikimli bilim insanları ve yaratıcı, üretken eğitim ve öğretim ortamı belirler.

Ancak ne yazık ki, Mersin Üniversitesinde son bir iki yıl içinde tanık olduğumuz uygulamalar akademik ortamı hızla değiştirmektedir. Örneğin son aylarda öğretim üyesi kadroları için verilen ilanlarda da görüldüğü üzere, öğretim üyesi alınacak bölümlerle hiçbir ilgisi ve birikimi olmayan kişilerin kadrolara alındığı gözlemlenmektedir. Bu uygulamanın yıkıcı şekilde yaşandığı bölümlerden biri de kamu kurumu niteliğindeki bir meslek odası olarak birinci dereceden ilgili olduğumuz Makina Mühendisliği Bölümüdür.

Gazetelerde öğretim üyesi alımı için yayımlanan ilanlarda bilimsel-teknik birikim ve liyakat ile uluslararası bilimsel ölçütlere önem verilmediği; Makina Mühendisliği Bölümlerinde okuyup yetişmiş, ihtisaslaşmış birikimli akademisyenlerin kendi bölümlerine girmelerinin olanaksız hale getirildiği; meslek ve bölüm dışından kişilerin alındığı görülmektedir.

Bu durum üniversite teknik eğitim-öğretiminin gereklerine aykırı, bilimdışı bir yaklaşımdır.

Makina Mühendisliği Bölümü için 09.08.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ilanda “Doçentliğini biyosistem mühendisliği alanında” almış olmak şeklinde özel nitelikte bir koşul belirtilmiştir ki bu alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri ile ilgilidir. Dahası, bu ilanla doçentliğini makina mühendisliğinde alanların başvuruları engellenmiştir. Benzer durum son dört öğretim üyesi alımı ilanında da görülmektedir.

Son yıllarda bu şekilde mühendislik bilimlerine aykırı özel koşullar koyularak yapılan ziraat ve teknik öğretmen çıkışlı öğretim elemanı alımlarıyla Makina Mühendisi kökenli öğretim elemanı sayısı azınlığa düşmüştür. Öyle ki harita ve mimarlık gibi farklı alanlardan öğretim elemanları makina mühendisliği bölümünden mezun olanlara bu bölümde yüksek lisans yaptırmaktadır.

Bilimsel, teknik, akademik gerekliliklerin dışlanması öyle bir noktaya varmıştır ki, Eczacılık Fakültesinden bir Profesör, Makina Mühendisliği Bölümünde tezsiz yüksek lisans yapmaktadır.

Görüldüğü gibi durum vahimdir.

Bir kamu üniversitesi olan Mersin Üniversitesinde, makina mühendisliği bölümünü üniversite giriş sınavıyla kazanmış ve makina mühendisi olma sevinç ve heyecanıyla gelen gençlerimiz, çoğunluğu makina mühendisliği ile hiçbir ilgisi olmayan öğretim elemanlarından öğrenim görür hale gelmiştir.

Yukarıda belirtilen örnekler göstermektedir ki; Mersin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünün yıllar içinde oluşturulmuş birikimi yok edilmekte ve öğrencilerimiz bilimsel teknik eğitimde kurak bir ortama mahkûm edilmektedir. Bu nedenle TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak bu ve benzeri olumsuz gelişmelere sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna duyuruyor; Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü ve Üniversite Yönetimini bu yanlış uygulamadan dönmeye davet ediyoruz. 11.12.2019

Makina Mühendisleri Odası

Mersin Şube Yönetim Kurulu