İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULU PANEL BASIN AÇIKLAMASI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

Makina Mühendisleri Odası‘ Mersin Şubesi olarak bugün düzenlediğimiz "YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GENEL BİR BAKIŞ" Konulu PANEL‘ de Mersin barosu başkanı, İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi öğretim üyesi, sendika üyesi ve iş güvenliği uzman mühendisi, Biraraya Gelerek Tartışacak ve Çözüm Önerilerini Dile Getireceklerdir.

Makina Mühendisleri Odası‘ Mersin Şubesi olarak bugün düzenlediğimiz "YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GENEL BİR BAKIŞ" Konulu PANEL‘ de Mersin barosu başkanı, İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi öğretim üyesi, sendika üyesi ve iş güvenliği uzman mühendisi, Biraraya Gelerek Tartışacak ve Çözüm Önerilerini Dile Getireceklerdir.

Değerli konuklar, bilindiği gibi İş Sağlığı ve Güvenliğinde temel amaç; çalışanların sağlığına zarar verebilecek risk oluşturan hususların önceden belirlenerek, gereken önlemlerin alınması, güvenli bir çalışma ortamı sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.

Bugün, dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıkları önemli bir sorundur. Piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, rekabetin artması, sosyal politikaların, sağlıkta koruyucu politikaların ve devletin çalışma ilişkilerine emekten yana müdahale etmemesinin sonucu olarak, bu alanda sorunlar derinleşmektedir.

Çalışılan ortamın ve üretim süreçlerinin yetersiz ve olumsuz koşulları, çalışanların en temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve çalışma hakkını tehdit etmektedir. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının ortadan kaldırılması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağladığı olanakların bu alana yönelik olarak geliştirilmesi, bilimsel araştırmaya dayalı risklerin tanımlanması, planlı çalışma ve üretim sürecindeki gelişmelerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve nihayet güvenlik önlemlerinin arttırılması gerekmektedir.

 Gelişen sanayi ve teknoloji, riskleri de öngörülebilir olmaktan çıkarıyor. Her yıl milyonlarca işçi çalıştıkları işletmelerde, karşılaştıkları ve henüz tanımlanmamış risklerden kaynaklanan nedenlerle yaşamını yitiriyor ya da yaşadığı sürece yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek meslek hastalığına tutulmakta ve malulen emekli olmaktadır.
 Üstelik ekonomik maliyetinin, yarattığı kişisel ve toplumsal maliyetin boyutları ile ölçülmesi olanaksız olan bu durumun önlenmesi mümkündür.
İş sağlığı ve güvenliği, tıp, bilimleri, mühendislik bilimleri ve sosyal bilimleri içeren çok-bilimli (multi-disipliner) bir konudur.
İş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yönelik sağlık ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, mühendislik meslek disiplinlerinin temel ilgi alanları arasındadır.

Odamız, uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da geliştirici ve iyileştirici çalışmalara katkı ve katılımda bulunmayı en önemli görevlerinden biri olarak görmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, iş yaşamı ve sektörlerin tamamına ilişkin bir alan olarak birçok çalışmamızla iç içe geçmiş bir konudur.

Dünyada yaygın bir şekilde uygulanan ‘İş Güvenliği Mühendisi‘ uygulamasının ülkemizde yerleşmesi büyük önem taşımaktadır. AB uyum yasaları çerçevesinde işyerindeki sağlık ve güvenlik sorunlarının saptanmasına yönelik risk analizinin yapılması, tehlikeli durum ve davranışların giderilmesine yönelik önlemlerin geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi unsurlarının yaşama geçirilmesi, düzenli ve periyodik denetimlerin sürdürülmesi, etkili ve amaca uygun eğitim programlarının uygulanması sağlanacaktır.

 Ülkemizde her gün ortalama 3 işçi, dünyada ise 5.000 den fazla işçi iş kazaları nedeniyle hayatını yitirmektedir. Ülkemiz iş kazalarında Avrupa‘da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. Bu bilgiler bize iş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar önemli bir konu olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Ayrıca işyerlerinde yaşanan iş kazalarının sonrasında öncelikle meslektaşlarımız ve yöneticiler hukuki ve cezai yönden büyük yaptırımlarla karşılaşmaktadırlar. Bu bağlamda yöneticilere ve meslektaşlarımıza çok büyük sorumluluklar düşmekte olup ne kadar çok bilgi sahibi olunursa iş kazalarının önlenmesi sağlanacak ve öncelikle meslektaşlarımızın ve yöneticilerinde hukuki süreçler yaşamaları, maddi ve manevi zarar görmeleri engellenecektir.

2003 yılında çıkarılan İş Kanunu ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki çalışmalar yüksek bir ivme kazanmıştır.
İş Kanunuyla birlikte 35-40 civarında yönetmelik yayınlanmıştır. Ancak yasal altyapının öğrenilmesi, benimsenmesi ve uygulanması konusunda konunun ilgili tarafları henüz yeterli düzeye gelememiştir.

Yaşanan bu belirsizliğin ve bilinmezlik panelimizin önemini bir kez daha artırmıştır
Birçok konuda olduğu gibi bu konularda da Odamız, kazasız bir iş yaşamının oluşabilmesi için iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliğine yönelik işletmelerde meydana gelebilecek kazaları önleyici eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir.

Sevgili Katılımcılar,
28 Nisan ‘İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Dünya Günü‘, 4-10 Mayıs ise ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası‘dır. Panelimizin bu anlamlı tarihler öncesinde toplanmış olması, umarız ki toplumsal ve kurumsal duyarlılıkları geliştirmeye katkıda bulunacaktır.

Panelimizde, belirlenecek yaklaşımların ekseninde ‘önce insan‘ yaklaşımı bulunmalıdır. Çünkü insan yaşamı her şeyden değerlidir. Ancak, toplumsal yaşam da gerçekten insancıl bir temel ve çerçeveye ulaşmaktadır. Bütün insanların hakkettiği budur.

Şubemiz adına" YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GENEL BİR BAKIŞ" konulu panelin gerçekleştirilmesini sağlayan değerli Panelistlere, Mersin Şube Yönetim Kuruluna,  Üyelerine, çalışanlarına ve izleyiciler ile katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara, içtenlikle teşekkür ederim.

Kazasız, sağlıklı ve güvenlikli bir iş yaşamı istemiyle Etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.

SAYGILARIMLA
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Mersin Şube
Yönetim Kurulu Başkanı
Naci ERÇOLAK