Temel Bilirkişilik Eğitimleri

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Samsun Şubesi

Odamız, Temel Bilirkişilik Eğitimleri konusunda Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Temel Bilirkişilik Eğitimi
24 Kasım 2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03/08/2017 tarihli 30143 sayılı Resmi Gazete'de "Bilirkişilik Yönetmeliği" yayınlanmış, ilgili yönetmelikle bilirkişilik başvurusu yapacak kişiler için “Temel Bilirkişilik Eğitimi” zorunlu hale getirilmiştir.

Temel Bilirkişilik Eğitimi 11 Ağustos 2017 tarihli Adalet Bakanlığı genelgesi ile duyurulan “Bilirkişilik Eğitimleri Uygulamalar Esasları” çerçevesinde gerçekleştirilecek olup,  18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılara “ Katılım Sertifikası” verilecektir.

Başvuru Şartları
İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir.

Eğitim İçeriği
BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Türk yargı teşkilatı
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA
________________________________________
Gerekli Belgeler
MMO Üyeleri 

 • Başvuru formu
 • 1 adet fotoğraf
 • Oda kimlik kartı fotokopisi  
 • Kurs ödenti belgesi (makbuz, fatura, dekont vb) 
 • Aidat borcunun olmaması (Farklı Şube üyesi ise aidat borcunun olmadığını gösteren evrak) 

TMMOB Üyeleri 

 • Başvuru formu
 • 1 adet fotoğraf
 • Oda üyesi olduğunu gösteren evrak (kimlik, üyelik belgesi vb) 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi 
 • Kurs ödenti belgesi (makbuz, fatura, dekont vb) 

TMMOB Dışı Katılımcılar 

 • Başvuru formu 
 • 1 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi 
 • Diploma fotokopisi 
 • Kurs ödenti belgesi (makbuz, fatura, dekont vb) 

Kurs ücreti;
TMMOB üyeleri için 700 TL
TMMOB üyesi olmayanlar için 850 TL