Üyelik İşlemleri

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Samsun Şubesi

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) KANUNU

Madde 33:
Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir Odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

Üyelik için gerekli koşullar ve belgeler...

YURT İÇİ ÜYELİK
4 adet fotoğraf
Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
Cari yıla ait aidat
Kayıt ücreti

YURT DIŞI ÜYELİK
4 adet fotoğraf
Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
Diplomanın Türkçe tercümesi
Diploma denklik belgesi
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
Cari yıla ait aidat
Kayıt ücreti

KİMLİK YENİLEME
2 adet fotoğraf
Eski Oda Kimliği
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Kimlik Yenileme Ücreti

Not: Kimlikler 5 yılda bir yenilenmek zorundadır