Üyelik İşlemleri

×

Hata mesajı

  • User warning: The following module is missing from the file system: gmap. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Samsun Şubesi

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) KANUNU

Madde 33:
Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir Odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

Üyelik için gerekli koşullar ve belgeler...

YURT İÇİ ÜYELİK
4 adet fotoğraf
Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
Cari yıla ait aidat
Kayıt ücreti

YURT DIŞI ÜYELİK
4 adet fotoğraf
Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
Diplomanın Türkçe tercümesi
Diploma denklik belgesi
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
Cari yıla ait aidat
Kayıt ücreti

KİMLİK YENİLEME
2 adet fotoğraf
Eski Oda Kimliği
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Kimlik Yenileme Ücreti

Not: Kimlikler 5 yılda bir yenilenmek zorundadır