Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

- Dünya Ekonomisinde ve Sanayiinde Gelişmeler: Genel Bir Bakış

Prof.Dr. Bilsay KURUÇ

- Teknoloji Üretiminin Çağdaş Özellikleri ve Teknoloji Üretiminde Devletin Rolü

Prof.Dr.Cevdet ERDOST

- "Şu Teknoloji" Dediğimiz Sosyolojik Hayalet

Yrd.Doç.Dr. Göktuğ MORÇÖL

- Malzeme Bilimlerinde Gelişmeler ve Modern Malzemelerin Ekonomideki Rolü

Prof.Dr. Şadi KARAGÖZ - Yahya KESKİN - Cengiz ORAL

- Sanayide Enerji Tasarrufu

Dr. Ömer KULELİ

- Yeni Sanayileşen Ülkelerin Sanayileşme Deneyimleri: İstihdam ve Gelir Dağılımı

Prof.Dr.Okan AKTAN

- Güney Kore Sanayileşme Deneyiminin Türkiye Açısından Bir Değerlendirmesi

Doç.Dr. Gökhan ÇAPOĞLU

- Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektronik Sanayii

Cahit GÜRKÖK

- Teknik Eğitim ve Ulusal AR-GE

Doç.Dr. Yurdakul CEYHUN

- Devlet-Üniversite-Endüstri-Araştırma-Geliştirme Ağı

Prof.Dr. Ömer SAATÇİOĞLU

- Ülkemizde Teknik Eğitim ve AR-GE Üzerine

Prof.Dr.Nevzat YILDIRIM

- Endüstriyel Enformasyon ve Türkiye

Oya GÜRDAL

- Savunma Sanayiinde AR-GE‘ nin Önemi ve Türkiye‘ deki Gelişmeler

Kemal BÜYÜKMIHÇI

- Çevre ve Sanayileşme İlişkileri

Prof.Dr.Aysen MÜEZZİNOĞLU

- Türkiye‘ de Endüstriyel Atık Su Arıtımı, Kontrol ve Denetleme Yöntemleri

Prof.Dr. Füsun ŞENGÜL

- Metroloji ve Ulusal Kalibrasyon Ağı

Ali EREN

- Kalite Sağlama Sistemleri ve Ulusal Kalibrasyon Ağı Gereği

Serdar TAN - Macit KARABAY

- Sanayide Kaliteyi Geliştirici Bir Yönetim Aracı-Kalite Maliyetleri

Bahadır AKIN

- Uluslararası Kalite Sistemleri Standartları Serisi (İSO-900 Serisi) Uygulamaları ve Bunların Geliştirilmesi Konusunda Yapılan Son Çalışmalar

Ünal ÖZDEMİR

- Savunma Sanayiinde Kalite Güvenirliliği ve Kalite Güvenliği Sistemleri Standartlar Uygulamalar-Gelişmeler ve Türkiye‘deki Çalışmalar

Ünal ÖZDEMİR

- AQAP ve Türkiye‘deki Gelişmeler

Reşat GENÇLER

- Teknolojik Değişimin Küçük ve Orta Ölçekli Sanayide Etkisi

Atilla SÖĞÜT

- Dünyada ve Türkiye‘de Teknoparklar

Melih TÖRELİ

- Teknoloji-Yoğun Mallar Açısından Türk Sanayiinin Rekabet Gücü, Gelişme Stratejileri ve Politika Önerileri

Doç.Dr. Nurhan YENTÜRK

- Türkiye Sanayiinde Dışalıma Bağımlılığın Gelişmesi ve Kaynakları

Prof.Dr. Ümit ŞENESEN

Suat KÜÇÜKÇİFTÇİ

- İhracat ve Endüstriyel Yoğunlaşma Arasındaki İlişkinin İmalat Sanayiinde Seçilmiş Bazı Sektörler Açısından İncelenmesi

Doç.Dr. Güzin ERLAT

- Türk Sanayii‘nin AT Karşısındaki Rekabet Gücünü Belirlemeye Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Öneriler

Yrd.Doç.Dr.N.Lerzan ÖZKALE

- Ulusal Bir Bilgi Sistemi Kapsamında Türkiye Sanayi İstatistikleri

Prof.Dr.Orhan GÜVENEN

- Türkiye Uzun Vadeli Sanayi ve Enerji Strateji İlişkileri Üzerine Bir Çalışma

Dr. Tamer KEÇECİOĞLU - Hüseyin-GÜNERHAN

- Gelişen Ülkelerde Sanayileşme Politikalarını Etkileyen Mali ve Ekonomik Faktörler

Okan ÜÇER