Kongre Öncesi Çalışmaları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Belirttiğimiz gibi Sanayi Kongrelerimizin ayırdedici özelliklerinden birisi, Kongre çalışmalarının iki yıllık bir döneme yayılmış çeşitli etkinlikler halinde yürütülmesi. ODA MERKEZİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Tüketici ve Kalite Paneli (1 Mayıs 1993)

Panelde tüketicinin kalite bilincinin, kalite anlayışının yaygınlaşmasının kalite gelişimindeki rolü vurgulanarak, tüketicinin korunması açısından yapılması gereken yasal düzenlemelerin ve sivil örgütlenmelerin önemine değinildi.

Kalite Eğitimi (14 Mayıs 1993)

Üniversitelerden, KOSGEB, MPM gibi danışmanlık/eğitim kurumlarından ve firmalardan kalite eğitimi konusunda uzman kişilerin katıldığı yuvarlak masa toplantısında Kalite Eğitimi konusunda üniversitelerde, işyerlerinde yapılan eğitim faaliyetleri anlatılarak eğitim konusunda yapılması gereken düzenlemelere değinildi.

Kalite Sağlama Semineri (27-28 Mayıs 1993)

Ankara Sanayi Odası‘nda yapılan iki günlük seminerde Kalite Sistem-ürün standartları Kalite‘de belgeleme-akreditasyon uygulamaları ve önerileri, kalibrasyon-metroloji konusundaki mevcut durum ve öneriler, bu konudaki yabancı kaynaklı projelerde gelişmeler gibi konular değerlendirildi.

Dünyada Özelleştirme Uygulamaları ve Perspektifleri Söyleşisi (9 Temmuz 1993) ABD Warton Schooll‘dan Prof. Bülent GÜLTEKİN‘in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda özelleştirmenin gerekçeleri Türkiye‘de KİT‘lerin durumu ve bu çerçevede özelleştirmenin yeri, dünyada özelleştirme uygulamaları ele alındı.

KİT‘ler ve Özelleştirme Sorunları Söyleşisi (24 Eylül 1993)

SBF‘den Prof. Dr. Korkut BORATAV‘ın konuşmacı olduğu toplantıda Türkiye‘de KİT‘lerin 80‘lerdeki performansı ele alınarak politik müdahaleler ve kaynak aktarılmaması nedeniyle güç döneme giren KİT‘lerin her şeye karşın verimli çalıştıkları, katma değer yarattıkları, bu nedenle sanayileşmede önemli işlevler gördükleri, bunların özelleştirilmesinin sanayisizleşmek anlamına geldiği belirtildi.

ADANA ŞUBEMİZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubemizce Mayıs-Haziran 1993 ayları süresince Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Tarım Satış Kooperatifleri ve Kalite Yönetimi ekseninde aşağıdaki paneller yapıldı.

- Yönetim Açısından Tarım Satış Koop. Paneli (21 Mayıs 1993)

- İnsan ve Çevre Paneli (24 Mayıs 1993)

- Sanayi ve Çevre Paneli (26 Mayıs 1993)

- Tarım ve Çevre Paneli (28 Mayıs 1993)

- Kuruluşunun 50. yılında TZDK (29 Mayıs-9Haziran 1993)

- Tarım Satış Koop. ve Yeniden Yapılanma (12 Haziran 1993)

- Toplam Kalite Yönetimi Paneli (16 Haziran 1993)

- Tarım Satış Koop. Dünü, Bugünü, Geleceği (18 Haziran 1993) - Dünyadaki Benzer Uygulamalar Işığında Tarım Satış Koop. (23 Haziran 1993)

- Tarım Satış Koop. ve Siyasal Yaklaşımlar (26 Haziran 1993)

KOCAELİ ŞUBEMİZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubemiz 20-21 Kasım günlerinde 1. ULUSAL KAĞIT SEMPOZYUMU düzenleniyor. Sempozyumda Kağıt Sanayisi‘nin bugünü ve geleceği, hammadde ve atık kağıt sorunları teknoloji ve araştırma-geliştirme, sektörün AT kağıt sektörü karşısındaki durumu ve sektörde kalite yönetimi gibi konular ele alınacak. Sempozyum kapsamında SEKA Kurumu da incelenmekte.

İSTANBUL ŞUBEMİZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Makina Mühendisleri Odası, İstanbul Şubemiz Ekim ayı sonunda 2 gün süren toplantılar düzenleyerek:

- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerini,

- Türk Demir-Çelik sektöründe rekabet gücünü oluşturan faktörlerin ve temel stratejilerin Kalite Güvencesi açısından değerlendirilmesini inceledi.

BURSA ŞUBEMİZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubemiz kongre için iki temel sektörde inceleme çalışmaları yaptı.

- OTOMOBİL SANAYİ İNCELENMESİ: Sektördeki ana ve yan sanayiden, sanayici birliklerinden ve üniversitelerden geniş bir katılımla sürdürülmekte olan çalışmalarda otomobil ana ve yan sanayinden imalatçılar uluslararası MİT normlarına göre incelenmekte olup hazırlanacak rapor Kongre sırasında ilgili oturumda sunulacak ve geniş bir kesim tarafından tartışılacak

- YÜNLÜ GİYİM SANAYİ İNCELEMESİ sonucunda oluşturularak rapor Kongre‘de sunulacak.

İZMİR ŞUBEMİZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Makina Mühendisleri Odası, İzmir Şubemiz, Kongre‘ye bir bildiri olarak sunmak üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kalite sorunları ve yaklaşımları ISO 9000 uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar konusunda bir anket çalışması yürütmekte.

ANKARA ŞUBEMİZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubemiz, Demir-Çelik işletmelerini hazırlanan bir çerçeve kapsamında incelemekte olup bir rapor olarak yayınlanacak.