Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TÜRKİYE SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ ve STRATEJİSİ

- Sanayi stratejileri ve Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Gökhan ÇAPOĞLU

- Üçüncü Binyıla (Millenium‘a) Doğru Demir-Çelik Sanayinin Görünümü

Fuat ALA, M. Cemal YILDIRIM

- Türkiye İmalat Sanayinde Yoğunlaşma

Mehmet KAYTAZ, Semih ALTIN, Merih GÜNEŞ

- Endüstri - Enformasyon - Kalkınma Etkileşimi

Oya GÜRDAL

- Tarımsal Sanayide Uluslararası Rekabet için Gerekli Teknolojik Atılım: Biyoteknolojiyi Yakalamak

Ayşe GÖZEN

- AR-GE‘nin Olmazsa Olmazlığı

Hüseyin YAĞCI, Timur AKGÜL, E. Selçuk ARDIÇ

- Bilgi Devrimi Karşısında Değişmekte Olan Devlet Politikalarına Örnekler

Yurdakul CEYHUN

- Yeni Rekabet Gücü ve Sanayide Yeniden Yapılanma için Politika Önerileri

Doç. Dr. Nurhan YENTÜRK

- Türkiye Sarayinde Rekabet Gücü ya da Teknoloji Faktörü

Aykut GÖKER

- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Sermaye Bütçelenmesi: Düzeltilmiş Bugünkü Değer (DBD) Yöntemi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DAĞCI

- AT ile Gümrük Birliği ve Türk Sanayii

Doç. Dr. N. Lerzan (KILIÇ) ÖZKALE

- Teknolojik Gelişmelerin Ölçek Ekonomisine Etkileri

Doç. Dr. Hacer ANSAT Dilek ÇETİNDAMAR

- Küresel Rekabetin Mikro Modellenmesinde M. Porter Modeli ve AT Uyarlaması (Dudley Modeli)

Dr. İ. Melih BAŞ

- Karar Sistemleri Kapsamında Sanayi - Bilim - Teknoloji Stratejileri İstatistik Alt Yapısı ve Ulusal Bilgi Sistemi

Prof. Dr. Orhan GÜVENEN

- Türkiye‘de ki Sanayii İşletmelerinin Rekabet Gücü ve Stratejisi Açısından Teknoloji Faktörü

Yrd. Doç. Dr. Tufan KOÇ

- Türk Sınai Yerleşim Stratejisi

Ercan DÜLGEROĞLU

- Türkiye‘de ki Sanayii İşletmelerinin Rekabet Güçlerinin Arttırılmasında Enerji Yönetimi Stratejilerinin Uygulanması ve Gözlemler

Tamer KEÇECİOĞLU

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Rekabet Gücü Açısından Verimli Çalışma

Prof. Dr. Ahmet ÖZOK

- Türkiye‘de İşletme Türü ve Sektörel Nitelikler Açısından Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Profili

B. Mutlu GÖKÇESU

- Türkiye‘de Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Rekabet Gücü

Ayşe EGE

- Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Başarısında Kurumsal Kültür

Doç. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

- Ege Bölgesi‘nde Otomotiv ve Yan Sanayinin Rekabet Gücü ve Stratejisi

Şener MUTER

- OECD Ülkelerinde Sanayi Politikalarına Yeni Bir Yaklaşım

Rauf GÖNENÇ

- Gelişmekte Olan Ülkelerin Tanımı

Dusa A.Ş.

- 1991 Yılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Araştırma Sonuçlarına Göre Kos Değerlendirmesi

Ahmet PALAS, İlhami MİNTEMUR

- Türk Yünlü Dokuma Sektörü İnceleme Raporu

MMO Bursa Şubesi

YENİ ÜRETİM SÜRECİ PERSPEKTİFİNDE KALİTE ve TÜRKİYE‘DE DURUM

- Küresel Rekabetin Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kapsamında Yeni Bir Boyutu Olarak Çevre Kalitesi Yönetimi (CÇKY)

Dr. İ. Melih BAŞ

- Türk Sanayii ve Kalite

Ali EREN

- Dünya‘daki Yeni Üretim ve Pazarlama Süreçleri Çerçevesinde Rekabetin Kalite Boyutları

Harun BOLEL

- Günümüzde Bir Sanayi İşletmesinin Kalite Yaklaşımı

Ferial ARNAS-IŞIK, İlhan ÖZDİLLER

- Dünya Çapında Üretim

Timuçin BAYRAKTAR

- Toplam Kalite Yönetimi

Yaşar BAYRAKTAR

- Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Uygulamalarına Eleştirisel Bir Bakış

Prof. Dr. Gönül YENERSOY

- Kalite Güvencesi - Kalite Yönetimi

Mustafa AKYOL

- Küçük ve Orta Boy Sanayi İşletmelerinde Kalite Düzeyi ve İhtiyaçları Belirleme Araştırması: Bir Anket Çalışması

Müfit AKYOS

- Türkiye‘de Kalite Alanında Kurumsal Düzenleme Konusunun Genel Değerlendirmesi

İsmet ÖZTUNALI

- E.L.İ Müessese‘sinde Kestirimci Bakım Uygulamaları

Bilhan ELMACI, Mustafa ZİYPAK

- Kalite ve Yönetim

Yrd. Doç. Dr. Coşkun ATAYETER

- Kalite‘de Sistem Anlayışı

Prof.Dr. Alp ESİN

- Ulusal Kalite Sağlama ve Güvencesindeki Sorunlar

Prof. Dr. Alp ESiN, Y. Doç. Macit KARABAY, İsmet ÖZTUNALI, Serdar TAN

- Belgelendirme Alanında Altyapı Gereksinimi

Serdar TAN

- Kalibrasyon ve Bilgisayar Destekli Bir Yönetim Uygulaması

Macit KARABAY, Ali YETİM

- Ege Bölgesi Sanayisinin ISO 9000 Kalite Güvencesi Sistem Modellerinde Entegrasyonu

Yrd. Dr. Ali ŞEN, Yrd. Doç. Dr. Levent ŞENYAY, Ar. Gr. Onur ÖZVERİ

KAMU SEKTÖRÜNDE DEVLETİN ROLÜ; KİT‘LER : DEĞERLENDİRME ÖNERİLER ve ÖZELLEŞTİRME

- Ekonomide Devletin Rolü ve Özelleştirme Tartışmaları Çerçevesinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)‘nin KİT Çalışmaları

Prof. Dr. Fikret ŞENSES

- KİT‘lerin Özelleştirme Sorunları ve Özelleştirmeye Sistematik Bir Yaklaşım Önerisi

Prof. Dr. Cengiz EROL

- Özelleştirmenin Uluslararası Boyutları ve Türkiye

Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ

- Özelleştirmenin Amaçları ve Türkiye‘deki Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Y. Doç. Dr. Mustafa EMİR, Araş. Gör. Devlet TOKSOY

- Türkiye‘deki KİT‘in Geleceği (Değerlendirme ve Öneriler)

Prof. Dr. Yakup KEPENEK

- KİT‘ler ve Özelleştirmeler

Dilek BAKAR, Halil BAKAR, Sema ÖZDEN, Mustafa SARAL, Hakan ÖKTEM

- KİT Satış Karlılığındaki Değişimlerin Nicel Analizi, 1981 - 1990

Doç. Dr. Oktar TÜREL

- Elektrik Sektöründe Türkiye İçin Bir Özelleştirme Modeli

Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU

- Karar Sistemleri Kapsamında Sanayi-Bilim- Teknoloji Stratejileri İstatistik Alt Yapısı ve Ulusal Bilgi Sistemi

Prof. Dr. Orhan GÜVENEN

- KİT‘ler ve Özelleştirmede Denetim

Ali Rıza AYDIN

- Genelde OECD Ülkelerinde ve Özelde Türkiye‘de İletişim Kesiminin Bir Durum Değerlendirmesi

Yurdakul CEYHUN

- Enerji Sektöründe Özelleştirme Girişimleri

- TMMOB 1993 Sanayi Kongresi I. Ulusal Kağıt Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

MMO Kocaeli Şubesi