Amaç ve Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi‘nin bu dönemki başlığı, "Geçmişten Geleceğe SANAYİLEŞME, PLANLAMA ve KALKINMA Türkiye İçin Model Önerileri" olarak belirlenmiştir.
TMMOB Sanayi Kongresi 2005‘te, "Sanayileşme, İstihdam, Refah" başlığı altında ülkenin çıkarları doğrultusunda sanayileşme kavramı yeniden değerlendirilerek, refah ve istihdam ile bütünleştirilerek tüm boyutlarıyla tartışmaya açılarak, çözümler önerilmişti.
Bu Kongrede amaç: ülkemiz sanayi yapısının dünü, bugünü ve geleceği incelenerek nasıl bir planlanma ve kalkınmanın gerektiğinin, ülke ve halk çıkarları doğrultusunda kamusal planlamanın önemini ortaya koymak, bu doğrultuda çözümler üretmek ve alternatif model önerileri ortaya koymaktır.
Ülkemiz, sanayisi dışa bağımlı, yabancı tahakkümünün derinleştiği bir süreçten geçmektedir. Her geçen gün yatırımlar giderek azalmakta, özelleştirmeler hızlanmakta, üretim azalmakta, cari açık artmakta, Ülkemiz çarpık bir sanayi yapısına mahkum edilmektedir.

Sanayimizin bugününü, geleceğini anlamak ve alternatif bir projeksiyon tutmak ancak geçmiş sanayileşme evrimini irdelemekle mümkündür. Bu nedenle sanayi sürecinin tarihsel perspektif kapsamında incelenmesi, hangi noktadan bugünlere gelindiğinin ortaya konması, sektörel değişimlerin, sanayi yatırımlarının değişim sürecinin anlaşılması açısından önemli bir işlev görecektir. Bu kapsamda TMMOB Sanayi Kongrelerinde Önerilenler ve Sanayide Gerçekleşenler oturumu ile bu konu masaya yatırılacaktır.

Türkiye‘de reel sanayinin ve sürdürülebilir alternatif bir sanayi modelinin ortaya konması ve bu doğrultuda öneriler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda planlama olgusu, ve ülke deneyimleri çerçevesinde: Ülke Örnekleri ile Sanayide Planlama Olgusu, Pazar Ekonomisi ve Sanayileşme konuları irdelenecek, Kalkınma ve Sanayileşme Modelleri konusunda ise alan çalışması yapılacaktır.
Sanayi katma değerini, ekonominin tüm sektörleriyle dengeli bir biçimde artırarak yüksek katma değerli ürünleri ihraç edebilecek alt sektör ve teknolojilerin neler olduğu, bu teknolojilerin kullanımı ve rekabet gücünün irdelenmesi kalkınma ve sanayileşmenin önemli yapıtaşlarıdır. Bu kapsamda, Yüksek Teknoloji Kullanımı ve Teknoloji Politikaları başlığında: Teknoloji Politikalarını Etkileyen Yeni ve Kritik Gelişmeler, Kriptolojideki Gelişmeler, Enerji ve Çevre Alanındaki Gelişmeler, Kurumsal Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bir Örnek Uygulama, Sanayi Sektörlerinde Yüksek Katma Değerli Ürünler ve Teknoloji Kullanımı, Türkiye‘de Teknoloji Politikaları, Uluslararası Üretim Ağları konuları incelenecektir.
Ayrıca kapitalist küreselleşme süreci ele alınarak kalkınma ve planlama stratejileri, deneyimleri, teknolojik atılımlar ile sanayideki gelişmeler küresel ve ülke düzleminde irdelenecektir.
Son olarak forum oturumunda kongre sonuç bildirgesi taslağı üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır.