Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası tarafından, 14 - 15 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara‘da, İMO Teoman Öztürk Salonu‘nda, SANAYİLEŞME, PLANLAMA ve KALKINMA "Türkiye İçin Model Önerileri" başlığı ile yapılacak olan Sanayi Kongresi 2007 programı belirlendi.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2007
PROGRAMI
"Geçmişten Geleceğe
SANAYİLEŞME, PLANLAMA ve KALKINMA
Türkiye İçin Model Önerileri"
14 - 15 Aralık 2007
İMO Teoman Öztürk Kongre Salonu - Necatibey/ANKARA

1. GÜN

08.30-09.30  KAYIT
09.30-10.30  AÇILIŞ
- Emin Koramaz, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
- Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
- Zafer Çağlayan, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı 

10.30-11.00  AÇILIŞ OTURUMU
OTURUM BAŞKANI: Emin Koramaz, MMO Yönetim Kurulu Başkanı
Planlama Olgusu - Prof. Dr. Korkut Boratav

11.00-11.15  ARA
I. OTURUM
11.15-12.15 SANAYİDEKİ GELİŞMELERİN KÜRESEL DÜZEYDE ANALİZİ
OTURUM BAŞKANI: Kemal Ulusaler, EMO Yönetim Kurulu Başkanı
- Uluslararası Düzeyde Sanayileşme Olgusu:

· Ana Sanayiler ve Fason Üretim - Yrd. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu Marmara Üniv. İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi

· Gelişmiş Ülkelerde Küresel Rekabetin Fason Üretime Yansıması -

       Prof. Dr. M. Tuba Ongun, Gazi Üniv.

· Sanayinin Küreselleşmesi ve Sanayileşmenin Sınırları - Doç. Dr. Cem Somel, ODTÜ İİBF İktisat Bölümü

12.15-12.30  ARA

II. OTURUM
12.30-13.30  SANAYİDEKİ GELİŞMELERİN KÜRESEL DÜZEYDE ANALİZİ
OTURUM BAŞKANI: Hasan Küçük, KMO Yönetim Kurulu Başkanı
- Türkiye‘de Dış Girdi Ağırlıklı Sanayileşme ve İhracata Yönelik Sanayileşme

· İmalat Sanayiinin Yeri ve AB‘nin Konumu: 2000-2006 - Mustafa Sönmez, Araştırmacı, Yazar, İktisatçı

· İhracat‘a Yönelik Büyüme Modeli - Prof. Dr. Sinan Sönmez, Atılım Üniversitesi, İktisat Bölümü 

- Doğrudan Yabancı Sermaye ve Sanayi Yatırımlarına Yansıması
• Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye‘de Doğrudan Yabancı Yatırım Hareketlerinde Kurumsal Değişkenlerin Rolü - Dr. Devrim Dumludağ, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü, Dr. Deniz Şükrüoğlu, Marmara Üniv. Ekonometri Bölümü

13.30-14.30 YEMEK ARASI
III. OTURUM
14.30-15.30 TMMOB SANAYİ KONGRELERİNDE ÖNERİLENLER VE SANAYİDE GERÇEKLEŞENLER (KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM)
OTURUM BAŞKANI: Taner Yüzgeç, İMO Yönetim Kurulu Başkanı
- Rapor Sunumu - Yavuz Bayülken, Yürütme Kurulu Üyesi
- Özel Oturum
- Melih Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi
- Dinçer Mete, Yürütme Kurulu Üyesi

Salondan Katılım ve Tartışmalar

15.30-15.45  ARA
IV. OTURUM
15.45-17.30 PLANLAMA OLGUSU ve ÜLKE DENEYİMLERİ
OTURUM BAŞKANI: Mehmet Torun, Maden MO Yönetim Kurulu Başkanı
- Ülke Deneyimleri Neoliberal Politikalara Alternatif (Alan Araştırması) - Mak. Yüks. Müh. Cahit Kütükoğlu - MMO
- Ülke Deneyimleri Üzerine Tartışmalar

· İrlanda Bir Model Olabilir mi?- Cemil Ertem, İktisatçı, Yazar

· Meksika - Aylin Topal, ODTÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.

· Arjantin - O. Galip Yalman, ODTÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

· Çin Halk Cumhuriyeti‘nin Planlı Kalkınma Deneyimi - Altay Atlı, Bahçeşehir Üniversitesi, Asya-Pasifik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

· Güney Kore‘nin "Planlama Başarısı"nın Arkasında Yatan Nedenler - Prof. Dr. Nesrin Sungur, Marmara Üniv. İ.İ.B.F.

18.30-20.30  AÇILIŞ KOKTEYLİ

2. GÜN
V. OTURUM
09.30-11.00 TÜRKİYE‘NİN PLANLI KALKINMA DENEYİMİ VE ALTERNATİFLER
OTURUM BAŞKANI: Ali Fahri Özten, HKMO Yönetim Kurulu Başkanı
- Sanayileşme ve Kalkınma Planları: Dönemsel Uygulamalar - Prof. Dr. Oktar Türel, ODTÜ İİBF İktisat Bölümü
- Türkiye‘de Yatırım Teşvikleri ve Uygulama Sonuçları - Dr. Mehmet Yurdal Şahin, Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü Tarım ve Tarımsal Sanayi Daire Başkanı
- Türkiye‘nin Sanayileşme Politikasının Tarıma Etkisi -  Abdullah Aysu, Üretici Sendikaları Konfederasyonu 
- KOBİ‘ler için Stratejik İşbirliği Modeli Olarak Kümelenme Türkiye İçin Bir Model Olabilir mi? - Doç. Dr. Melih Baş, Mali Müşavir, Öğretim üyesi, Cemil Ertem İktisatçı, Yazar
- Planlamanın Sonu: 9. Kalkınma Planı - TMMOB

11.00-11.15  ARA
VI. OTURUM
11.15-13.00 YÜKSEK TEKNOLOJİ KULLANIMI VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Metin Durgut ODTÜ Fen Ed. Fak. Fizik Bölümü
- Teknoloji Politikalarını Etkileyen Yeni ve Kritik Gelişmeler

· Kriptolojideki Gelişmeler - Prof. Dr. Ersan Akyıldız, ODTÜ Uygulamalı Mat. Ens. Bşk.

· Teknoloji Politikalarını Etkileyen Yeni ve Kritik Gelişmeler: Enerji ve Çevre Politikaları - Prof. Dr. Çağlar Güven, ODTÜ End. Müh. Böl.

· Kurumsal Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bir Örnek Uygulama: "Seramik Araştırma Merkezi" - Prof. Dr. Ferhat Kara, Anadolu Üniversitesi Müh. Fak. 

- Türkiye‘de Bilim ve Teknoloji Politikaları - Prof. Dr. Ergun Türkcan Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak., İktisat Böl. 
- Küresel Üretim Ağlarından Küresel İnovasyon Ağlarına Dönüşümün İçinde Olabilmek -  Prof. Dr. Hacer Ansal, Işık Üniv., Fen Edebiyat Fak. İnsan ve Toplum Bilimleri Böl, Umut Ekmekci, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

13.00-14.00 YEMEK ARASI

VII. OTURUM
14.00-15.30 KAPİTALİST KÜRESELLEŞME, KALKINMA, PLANLAMA
OTURUM BAŞKANI: A. Uğur Gönülalan, Jeofizik MO Yönetim Kurulu Başkanı

- Günümüz Gerçeğinden Hareketle Geçmişe Bakmak (2006-1960): Kalkınma mı Sermaye Birikimi mi? - Prof. Dr. Fuat Ercan Marmara Üniversitesi İktisat Böl., Ş. Gürçağ Tuna, Marmara Üniv. İktisat Böl., Yrd. Doç. Dr. Melda Öztürk, On Dokuz Mayıs Üniv. 
- Küreselleşme, Kalkınma ve Teknolojik Atılımlar - Prof. Dr. İzzettin Önder, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü
- Kalkınma Stratejilerinde Kamu ve Planlama - Doç. Dr. Aziz Konukman Gazi Üniv. İİBF İktisat Böl.
- Küresel Düzeyde Kalkınma ve Planlama - Prof. Dr. İşaya Üşür Gazi Üniv. İİBF Ekonomi Böl.
15.30-15.45  ARA
VIII. OTURUM
15:45 -17:00 FORUM
OTURUM BAŞKANI: Yavuz Bayülken, Kongre Yürütme Kurulu Üyesi
- Sonuç Bildirgesi Taslağı Üzerine Tartışma ve Değerlendirme