Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 PROGRAMI

DÜNYA EKONOMİK KRİZİ VE TÜRKİYE SANAYİNİN YENİDEN YAPILANMASI
PLANLAMADA MODEL ÖNERİLERİ İSTİHDAM ÖNCELİKLİ VE BÖLGESEL KALKINMA

MİLLİ KÜTÜPHANE / ANKARA

1. GÜN: 11 ARALIK 2009 CUMA

09.00-10.00 KAYIT
10.00-11.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
11.30-11.45 KAHVE ARASI

1. OTURUM AÇILIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı: Emin KORAMAZ – Makina MO Yönetim Kurulu Başkanı
11.45-12.30 Çerçeve Sunum
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu-Marmara Üniv. İktisat Böl. (End. Müh.)
12.30-13.30 YEMEK ARASI

2. OTURUM KRİZ SÜRECİNDE DÜNYA EKONOMİSİ VE YENİ EĞİLİMLER
Oturum Başkanı: Musa ÇEÇEN – Elektrik MO Yönetim Kurulu Başkanı
13.30-14.00 Küresel Krizde Yeni Güç Dengeleri ve Emperyalizm
Prof. Dr. İzzettin Önder-İstanbul Üniv. İktisat Fak. Maliye Böl.
14.00-14.30 Finansal Krizde Teknolojinin Rolü
Prof. Dr. Hacer Ansal-Işık Üniv. Fen Ed. Fak. İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü (İnş. Müh.)
14.30-15.00 Küresel Kapitalizmin Krizi: Bir Dönüşüm mü?
Prof. Dr. İşaya Üşür-Gazi Üniv. İİBF. Ekonomi Böl.
15.00-15.15 KAHVE ARASI

3. OTURUM KRİZDE TÜRKİYE SANAYİNİN DURUMU VE GELECEĞİ I
Oturum Başkanı: Mehmet TORUN - Maden MO Yönetim Kurulu Başkanı
15.15-15.45 Kriz Sonrası Ortamda Uluslararası İş Bölümü ve Türkiye Sanayi
Prof. Dr. Aziz Konukman - Gazi Üniv. İİBF. İktisat Böl.,
Rahmi Aşkın Türeli- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
15.45-16.15 Krizin Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Nesrin Sungur, Dr. Ercan Sarıdoğan -Marmara Üniv. İktisat Böl.

16.15-16.30 KAHVE ARASI

4.  OTURUM    KRİZDE TÜRKİYE SANAYİSİNİN DURUMU VE GELECEĞİ II
Oturum Başkanı: Atakan GÜNAY - Gıda MO Yönetim Kurulu Başkanı
16.30-17.00   2001 Krizinden Günümüze İmalat Sanayi Yatırımlarının Bölgesel
Analizi
Mustafa Sönmez - Araştırmacı, Yazar, İktisatçı

17.00-17.30    Yeniden Planlı Ekonomiye Dönüş, Üretim, Yatırım ve Finansman
Destekleri İle Sanayileşme
Prof. Dr. Çağlar Güven - ODTÜ End. Müh. Böl. (Elektrik Müh.)

2. GÜN: 12 ARALIK 2009 CUMARTESİ

5. OTURUM ALAN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK PANEL VE ÖZEL OTURUMLAR
Oturum Başkanı: H. Serdar HARP – İnşaat MO Yönetim Kurulu Başkanı
10.00-10.45 Alan Çalışması: Türkiye Sanayinde Öncelikli Sektörler ve Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı
10.45-11.30 Alan Çalışması: Türkiye‘de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri

11.30-11.45 KAHVE ARASI

6. OTURUM PLANLAMA OLGUSU VE TÜRKİYE SANAYİNİN ÖYKÜSÜ
Oturum Başkanı: Ali Fahri ÖZTEN – Harita ve Kadastro MO Yönetim Kurulu Başkanı
11.45-12.45 Planlı Dönem ve Planlı Dönemden Çıkışta Türkiye Sanayinin Öyküsü (1961 – 1980) ve (1980–2008)
Prof. Dr. Bilsay Kuruç, İktisatçı
12.45-13.45 YEMEK ARASI

7. OTURUM FORUM: TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Oturum Başkanı: Ali Ekber ÇAKAR – Makina MO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
13.45-15.30

 

Etkinlik Bilgisi