Amaç-Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Bir sistemin işlevini sürdürmesini, mümkün olan en yüksek verimle çalışmasını temin etmek için gerekli iyileştirmeleri sağlamak amacıyla gerçekleştirilen hizmetlerin bütünü olarak tanımlanan bakım, sistemlerde beklenmeyen arızalar ortaya çıkmadan gerekli kestirimci ve koruyucu faaliyetleri düşük maliyetlerle yürütmeyi de kapsamaktadır. Günümüzde küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı, işletmelerin eldeki varlıklarını ekonomik biçimde korumasını ve devam ettirebilmesini zorunlu hale getirmiştir. Sistemlerde oluşan arızalar ve aksaklıklar nedeniyle büyük maddi kayıplar, çevresel felaketler ve hatta can kayıpları oluşabilmektedir. İşletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından bakım büyük önem kazanmış olup, bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş bakımdan sorumlu personele her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

 Elektrik motorları, pompalar, kompresörler, türbinler vb. makine ve ekipmanların ömür boyu maliyetlerine bakıldığında en büyük kalemi enerji tüketiminin oluşturduğunu görürüz. Bu nedenle altıncısı düzenlenecek olan Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisinin ana teması "Bakım ve Enerji" olarak belirlenmiştir.

Kalite ve verimlilik günümüzün ticari ve endüstriyel süreçlerinde başarıya ulaşmanın anahtar sözcükleridir. Bir sistemin verimliliğinin sağlanması ve sürdürülebilirliğinin gerçekleştirilebilmesi için birçok Bakım Yönetim sistemi kullanılmaktadır. Bu Yönetim Sistemleri güvenilirlik için tasarım, uygun kalite talimatlarının oluşturulması ve hata verileri ile hata analizleri konularını kapsamaktadır. Kongrede bakım güvenilirliği çatısı altında Bakım/Enerji Yönetim Sistemleri, Bakım Teknolojileri ve Uygulamaları, Bakım Mühendisliği ve Enerji Verimliliği konuları ile işletmelerde bakım mühendisinin önemi ve yeri de ele alınıp tartışılacaktır.

30-31Mayıs-01 Haziran 2013 tarihinde altıncısı düzenlenecek olan ulusal kongre ve sergimizde, konusunda uzman olan kişi ve firmaların , bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşmasını bildiriler sunmasını hedeflemekteyiz. Ayrıca, Sergi boyutuyla da sektörde ürün ve hizmet üreten firmalar ile işletmelerin bakım personellerini buluşturmayı amaçlamaktayız. Bu önemli etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı ifade eder, katılım ve desteklerinizi bekleriz.