Amaç-Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Son yıllarda ülkemizde uçak, havacılık ve uzay sanayinde yürütülen projeere paralel olarak mühendislik çalışmalarında ve ileri teknoloji yatırımlarında artış gözlenmektedir. Ülkemizin uçak, havacılık ve uzay sektöründe elde edeceği bu gelişmelerin  ulusal sanayiye katkısını sağlamak amacıyla  yeni ve ileri teknloji yatırımlarının yönlendirilerek izlenebilecek yolun belirlenmesi sağlanmalıdır.

Bu kapsamda 2011 yılında yapılacak VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultay‘ında; uçak, havacılık ve uzay sanayindeki kurumların özgün projelerinin sunulmasının  sağlanması, bu projelerin gerçekleşmesi için gerekli sanayi yatırımlarının yönlendirilmesi, üniversite - sanayi işbirliğinde yürütülen projelerin arttırılması, havayolu taşımacılığının artması ile beraber ortaya çıkan bakım, onarım ve revizyon ihtiyaçlarının yurt içinde karşılanabilme seviyesi ile uçak, havacılık ve uzay mühendislerinin eğitim ve istihdam durumları konularının tartışılması ve öneriler oluşturulması amaçlanmaktadır.