Kurslar

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

17-20 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında düzenlenecek KURSLAR`a ilişkin bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


 1. Havuz Nem Alma İklimlendirmesi
  17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
 2. Sistem Seçimi
  17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
 3. Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal Korozyon Koruma Uygulamaları
  17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
 4. İndüksiyon (Chilled Beam) Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve Uygulaması
  17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
 5. VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri
  18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Yarım Gün
 6. Pompaya Giriş ve Enerji Verimliliği
  18 Nisan 2019, Perşembe // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
 7. Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları
  18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
 8. Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz Metodu İle Yangın Söndürme Sistemleri Hesaplamaları
  18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
 9. Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
  18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
 10. Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
  19 Nisan 2019, Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
 11. İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları
  19 Nisan 2019, Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
 12. Hava Kanalı İmalatı Montajı ve Testleri
  19 Nisan 2019, Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Yarım Gün
 13. Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları
  19 Nisan 2019, Cuma // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
 14. Isıl Sistemlerin Tasarımı
  19 Nisan 2019, Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
 15. Medikal Gaz Tesisatı
  20 Nisan 2019, Cumartesi // 09.00 Kurs Süresi: Yarım Gün 


Kurs içeriği için tıklayınız

HAVUZ NEM ALMA İKLİMLENDİRMESİ 
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
Kurs Yöneticisi: Arel Arsoy
Kurs Eğitmeni: Bekir Cansevdi

Kapalı havuzlarda uygulanan havuz nem alma iklimlendirilmesi çok özel bir proses klimasıdır ancak zaman zaman konfor kliması ile birlikte düşünülmekte veya konfor kliması gibi düşünülmektedir.

Bu durum ya yetersiz uygulamaya veya işletmesi ve ilk yatırımı oldukça pahalı uygulamalara neden olmaktadır. Böyle yanlış uygulamalar işlevlerini yeterince yapamamaları durumunda yapının güvenliğini de tehdit edebilmektedir.

Bu nedenle kapalı havuzlarda yapının ve mobilyaların korunmasını amaçlayan havuz nem alma iklimlendirilmesi havuzun ve yapının konumlandırılmasından kullanılan materyallerin özelliğinden işletme koşularına kadar pek çok özellik arz etmektedir. Havuzda buharlaşan suyun miktarında pek çok dokümanda deneye dayalı değerler olarak verilmektedir gerçekte ise çoğu zaman durum çok faklı olmaktadır.

Ayrıca doğru yapılmamış bir havuz nem alma kliması ortam kullanıcıların konfor şartlarını ve iç hava kalitesini bozarak kullanıcıların sağlığını tehdit etmektedir

Bu kursta havuz nem alma iklimlendirmesi nedir? Nasıl olmalıdır hakkında bilgi verilecektir. Kapalı havuz yapılarının konumlandırılmaları, yapının özellikleri, kullanılan malzeme özellikleri, havuzun kullanım koşullarına bağlı olarak oluşacak buhar miktarının tespiti hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Ekonomik bir ilk yatırım ve işletme için yapılması gerekenler hakkında bilgi verilecektir.

Farklı özelliklerde üç adet havuzun nem yüklerinin tespiti ve bu havuzlara yapılacak olan iklimlendirme çözümleri hakkında bilgi sunulacaktır.SİSTEM SEÇİMİ 
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
Kurs Yöneticisi: Sarven Çilingiroğlu

Günümüzde çeşitli fonksiyonları barındıran binalarda en uygun mekanik tesisat sistemlerinin seçimidir. Seçime etki eden faktörlerin tartışılması ve bu faktörlere göre sistem tanıtımları, bunlara ait psikometrik tablolarda davranışlar ve uygulanan otomasyon sistemleri, seçim kriterleri ayrıca bunlara ait örnek seçim uygulamalarıdır.

Mekanik sistemlerin seçimini etkileyen faktörler, bu faktörlere ait örneklemeler, kullanılabilecek sistemlerin tanıtımı, bu sistemlerin psikometrik davranışları ve otomasyonu.

Seçim Kriterleri, sistemlerin birbirleriyle kıyaslanabilir olma durumları, ilk yatırım, işletme ve bakım kriterlerinin önemi ve hesap yöntemleri.

Özellikle işletme konusunda kullanılabilir yazılım programları,bunlara ait tanıtıcı bilgiler.

Örnek seçimler. Yapılmış projelerden sistem karşılaştırmalı örnek çözümlerin gösterilmesi.MEKANİK TESİSATLARDA FLUSHING VE KİMYASAL KOROZYON KORUMA UYGULAMALARI 
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
Kurs Yöneticisi: Sema Çelebi

Flushing, kelime anlamıyla bol miktarda suyla yıkamak olup, bu ifade inşaat ve mekanik literatüründe özellikle kapalı devrelere yapılan ilk yıkama uygulaması için kullanılmaktadır. 

Metallerden üretilen borular, özellikle üretim aşaması ve stoklamada şekillendirme ve koruma amacıyla çeşitli yağlı koruyucu maddelerle kaplanırlar. Sonradan bir kapalı devre sistemini oluşturan bu boruların iç yüzeyindeki bu yağlı tabaka, sistemin çalışması esnasında suda bulunabilecek kirleri tutmakta ve kısa zaman içerisinde tıkanıklıklara, dolayısıyla da yüklü bakım masraflarına sebep olmaktadır. Ayrıca sistemin montajı aşamasında oluşan kaynak çapakları ve demir depozitleri de boruların içerisindeki basınçlı suyun etkisi ile sürüklenerek özellikle pompalarda, bağlantı noktaları ve fitting elemanlarında birikmekte tıkanıklıkların yanı sıra arızalara da sebep olabilmektedir. Su ile yapılacak bir yıkama işlemi, yukarıda tanımlanan artıkların sistemden atılması için yeterli olmamaktadır. Tıkanıklık ve arızalardan daha uzun vadede kendini gösteren korozyon etkisi ise, sistemdeki yağlanma ve çamurlaşma sayesinde ivme kazanarak öncelikle paslanmaya, bunun bir sonucu olarak da ısı transferinin azalmasına, yakıt, elektrik ve işgücü sarfiyatının artmasına, işletme maliyetlerinin yükselmesine yol açacaktır.

Kapalı devre sisteminde bulunan bu istenmeyen fazlalıklar, ancak uygun kimyasal maddelerin doğru konsantrasyonda ve yeterli sürelerde sistemde dolaştırılmasıyla, yapışık oldukları yüzeylerden sökülebilir ve tahliye edilebilirler. Flushing yapılmaksızın kullanılacak koruma kimyasalı, metal yüzeyi yağlı tabaka ile kaplı olduğu için beklenen etkiyi gösteremeyecektir. 

Kapalı devre sistemlerinde flushing uygulaması sonrası uygun korozyon koruma yöntemlerine geçilmelidir.

1-    Flushing
       1.1- Flushing öncesi proje denetimleri
       1.2- Flushing süreci
       1.3- Kontrol mekanizması
2-    Kimyasal Koruma Programı
       2.1- Koruma program seçimi
       2.2- Koruma programı izleme süreciİNDÜKSİYON (CHILLED BEAM) SİSTEMLERİNİN TASARIM KRİTERLERİ VE UYGULAMASI 
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
Kurs Yöneticisi: Numan Şahin
Kurs Eğitmeni: Serhan Mumcu, Ferruh Kuduoğlu

İklimlendirme Sistemlerinde İndüksiyon Cihazları yeni bir buluş olmamasına rağmen son senelerde daha verimli modellerin geliştirilmesi ve rekabetin artmasıyla; ömür boyu maliyet kavramlarının çok değer bulduğu batılı ülkelerde avantajlarının daha fazla cazip olması nedeniyle kullanım oranı uygun iklim ve şartlarda gittikçe artmakta; Fan Coil olarak uzun yıllardır kullanılan iklimlendirme sistemlerine çok ciddi bir alternatif olarak ISK dünyasında yerini almaktadır. Ülkemizdeki ilk uygulamaları 70’li, 80’li yıllarda başlayan, yeni nesil indüksiyon cihazlarının ilk uygulamaları 10 yılı aşkın bir süredir başlayıp; son senelerde biraz daha fazla artmaya devam ederken, bu sistem hakkındaki eksik bilgilerin aktarılması ve duyulan endişeler ile eksik bilgilerin öncelikle tasarımcılar için giderilmesi için bu kurs düzenlenmiştir.

Tasarım ile ilgili temel bilgilerin ve hesap yöntemlerinin verileceği, en çok korkulan kondensasyon tehlikesinden nasıl korunulacağı; uygulamada ve işletirken nelere dikkat edeceğimizi ve sistemler arasında karşılaştırma değerlendirmelerini de görecek olan meslektaşlarımız; “yüksek sıcaklıkta soğutma” ile üzerinde hiçbir hareketli parça ve ıslak batarya olmayan; yoğuşma tavasına borusuna ihtiyaç duyulmayan; dolayısıyla hijyenin önem kazandığı yapılarda iç serpantinlerinin sökülebilir olması nedeni ile ciddi bir hijyen avantajı sağlayan; akustik açıdan kritik mahallere çok uygun, filtre gereksinimi olmayan; bakımı kolay ve ucuz olan İndüksiyon Cihazları ile soğutma ve ısıtmayı çok seveceklerdir. Her türlü binada (Hastane, Otel, İş Merkezlerindeki ofisler, Kamu binaları, ve Toplantı, Eğitim Salonları, Kütüphaneler, Rezidanslar gibi tüm kapalı mekanlarda kullanılabilmektedir. Yapı sahipleri veya kullanıcılar için sessizlik ve işletme maliyetleri önemliyse bu sistemi tercih edeceklerdir.VAV (DEĞİŞKEN HAVA DEBİLİ) VE LABORATUVAR HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ 
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Yarım Gün
Kurs Yöneticisi: Selçuk Bayer
Kurs Eğitmenleri: Atalay Türkeş, Selçuk Bayer

Konfora bağlı olarak soğutma ihtiyacının artması enerji maliyetlerinde de artmalara neden olmuştur. Soğutma yüklerini düşürmek ve özellikle çok zonlu uygulamalarda değişken yüklü hacimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Değişken Debili Hava ayar üniteleri geliştirilmiştir. İngilizce karşılığı "Variable Air Volume" Değişken Debili Hava ayar üniteleri VAV üniteler olarak adlandırılmaktadır. VAV sistem¬leri belirli bir büyüklüğün üzerinde her türlü yapıda ve uygulamada kullanılabilir. Ayarlanan hava debisini sabit tutmaya çalışan sistemlere de CAV Sabit Debili Hava ayar üniteleri denmektedir. Konfor haricinde kullanılan VAV ve CAV sistemleri Teknolojinin ilerlemesi enerji maliyetlerinin artmasından dolayı imalat sektöründe de kullanılmaya başlamıştır. Maliyet, hijyen, kalite ve sağlık konularında hatta kriminal araştırmalarda Laboratuvarlar tesislerin vazgeçilmez bölümlerini oluşturmaktadır. Bu hacimlerde kullanılan çeker ocaklar, üniteler için gerekli havalandırma şartları ve sistemlerin entegrasyonu da ayrı bir hassasiyet gerektirmektedir. Özellikle mahallerin uygulamasına bağlı olarak hızlı tepkimeli VAV cihazları ve basınç kontrol üniteleri sistemlerin hassas noktalarını oluşturmaktadır.

Kursumuz;

 • VAV in çeşitleri,
 • VAV larin seçimi,
 • Özellikle Laboratuvar alanlarında uygulamaları,
 • Çeker ocak ve VAV larda kullanılan hızlı motorların ve kontrol cihazlarının detaylı anlatımı ve çalışma prensibini,
 • Seçim sırasında dikkat edilecek konuları,
 • Çeker ocakların çalışma şekilleri ve standartlar
 • Laboratuvar alanlarında hava besleme ve atış kontrolleri,
 • Sistemlerin birbirleri ile nasıl koordineli çalışmasını gerektiğini ve haberleşme protokolleri ile ilgili bilgileri içermektedir.

.POMPAYA GİRİŞ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
18 Nisan 2019, Perşembe // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
Kurs Yöneticisi: Tunç Değer
Kurs Eğitmenleri: Tunç Değer, Deniz Eker, Sinan Güngör

Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerjide dışa bağımlı ülkeler için enerji politikalarının en önemli bileşenidir. Santrifüj pompaların elektrik enerjisi tüketimindeki payı oldukça yüksektir ve pompa uygulamalarında pompa tasarımının yanında sisteme uygun pompa seçimi de enerji verimliliği açısından önemlidir. Pompalarda enerji sarfiyatı, pompayı hem üretenin, hem pompanın kullanıldığı sistemin tasarımcısının, hem de pompayı seçenin sorumluluğundadır. Bu nedenle, her seviyede pompacılık kavramlarının irdelenip paylaşılacağı platformlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kursta katılımcılara, santrifüj pompalar hakkında temel bilgiler ve enerji verimliliğine ilişkin bilgiler, uygulama örnekleriyle aktarılacaktır.
 
Kursun ana konuları:
 • Temel pompa kavramları
 • Değişken devirli pompaj
 • Pompalarda enerji verimliliği
 • Minimum verimlilik endeksi değerlerinin enerji tasarrufu açısından önemi


SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN TASARIM ESASLARI 
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
Kurs Yöneticisi: Cem Parmaksızoğlu
Kurs Eğitmenleri: Cem Parmaksızoğlu, Hüseyin Onbaşıoğlu, Hayati Can, Kadir İsa

Soğutma sistemleri bireysel, ticari ve endüstriyel alanda yoğun olarak kullanılmakta ve bu sistemlerde enerji verimliliği giderek büyük önem kazanmaktadır. Söz konusu sistemlerde enerji verimliliğinin sorgulanabilmesi için, öncelikle temel ve yardımcı elemanların çalışma prensiplerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bununla beraber, doğru soğutma kapasitesinin tayini ve bu değere uygun olarak doğru bileşenlerin seçimi ile bu kapasiteye uygun debide soğutucu akışkanı taşıyacak boru hatlarının boyutlandırılması da kritik öneme sahiptir.
 
Bir günlük kurs sonunda her seviyeden katılımcının, soğutma sistemlerinin tasarımına ve bileşenlerinin boyutlandırılmasına ilişkin uygulama becerilerine sahip olması beklenmektedir. Kurs bitiminde katılım belgesi verilecektir.

Konular:

 • Gerçek Gaz Hal Denklemleri, Tek/İki Fazlı Isı Transferi, Kaynama, Yoğuşma, Tek/İki Fazlı Basınç Düşümü ile İlgili Denklemler.
 • Tek Fazlı Isı/Kütle Değiştiriciler (Buharlaşmalı Yoğuşturucular) ve Modellenmesi,
 • Alternatif Soğutkanlar ve İlgili Yönetmelikler,
 • Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Çevrimi, Elemanları/Aksesuarlar
 • Yazılım Destekli Soğutma Çevrimi Analizi,
 • Soğuk Depo Uygulamasında Isı Kazancı Hesabına Esas Teşkil Eden Parametreler,
 • Kompresör, Yoğuşturucu, Buharlaştırıcı ve Termostatik Genleşme Elemanı Seçim Esasları,
 • Soğutma Sistemleri Elektriksel ve Mekanik Kontrol Yöntemleri
 • “Denge Noktası” Kavramı
 • Emiş, Basma ve Sıvı Hatlarının Boyutlandırma Esasları.


BİLGİSAYAR DESTEKLİ HİDROLİK ANALİZ METODU İLE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ HESAPLAMALARI 
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
Kurs Yöneticisi: İsmail Turanlı
Kurs Eğitmeni: Okan Erdem

Can ve mal güvenliği açısından değerlendirildiğinde, yangın söndürme sistemlerinin  “Tesisat Mühendisliği” kapsamında bulunan bütün disiplinler arasında en büyük önem ve sorumluluğa sahip olduğu aşikardır.  Sistem gereksinimlerini ilgili standartlar ışığında doğru tespit etmek hayati bir öneme sahiptir. Doğru verileri kullanarak gerçeğe en yakın modellemeyi yapabilmek, en doğru gereksinimleri tespit edebilmemize olanak sağlayacaktır. Bu sebeple hidrolik analizleri bilgisayar destekli olarak yapmamız, bizlere bir çok avantaj sağlamaktadır.  Bu kursumuzda, sprinkler sisteminde kullanılacak ekipmanların, yangın pompası debi ve basınç ihtiyaclarının, sprinkler tiplerinin, boru çaplarının, boru güzergahlarının ve su deposu kapasitesinin belirlenmesi amacı ile yapılan bilgisayar destekli hidrolik hesap metodu anlatılacaktır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi amacı ile, hidrolik analizlerde kullanacağımız veriler, verileri elde ettiğimiz ilgili yangın standartları ve yük kaybı hesaplarında kullanılan Hazen Williams formülü irdelenecektir. Hidrolik analiz yapabilmek için gerekli temel oluşturulduktan sonra, Bilgisayar destekli hidrolik analiz metodu ile diğer metotlar karşılaştırılacak, avantaj ve dezavantajları irdelenecektir. Kursumuzun sonunda ise uygulamalı örnekler ile kursa katılan her bir meslektaşımızın bilgisayar destekli hidrolik analiz metodu ile yangın söndürme sistemleri hesaplamaları yapabilecek donanıma sahip olması hedeflenmektedir.

Konular:
•    Yasal Mevzuat ve Standartlar
•    Binaların Tehlike Sınıfları
•    Sprinkler Sistemleri Tanımları
•    Sprinkler Tipleri
•    Yangın Söndürme Sisteminde Kullanılan Ekipmanlar
•    NFPA 20’ ye uygun Yangın Pompaları ve Pompa Odası Yerleşimi
•    TS EN 12850 ve NFPA 13 genel inceleme ve hidrolik hesaplar için ihtiyaç duyulan verilerin incelenmesi.
•    Yüksek Tehlikeli Depolarda Yangın Söndürme Sistemleri ve Tasarım Kriterleri
•    Ön Hesaplama İle Örnek Uygulamalar
•    Hidrolik Analiz Amacı ve Hidrolik Analiz sonucunda belirlenen gereksinimler.
•    Hidrolik Analizi etkileyen faktörler ve ihtiyaç duyulan veriler.
•    Hazen Williams formülünün irdelenmesi.
•    Hidrolik analiz metotlarının incelenmesi, avantaj ve dezavantajlarının irdelenmesi,
•    Hidrolik analizlerin yapı maliyetine pozitif etkilerinin irdelenmesi
•    Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz programının irdelenmesi,
•    Uygulamalı örnekler ile bilgisayar destekli hidrolik analizlerin yapılması.UYGULAMALI PSİKROMETRİ VE İKLİMLENDİRME 
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
Kurs Yöneticisi: Dilek Kumlutaş
Kurs Eğitmeni: M. Haluk Sevel

1.    Psikrometrinin Temel Prensipleri
    1.1    Termodinamik Tanım ve Kabuller
        1.1.1.    İdeal Gaz Kanunu
        1.1.2.    Dalton`un Kısmi Basınçlar Kanunu
        1.1.3.    Doyma Buhar Basıncı
        1.1.4.    Kısmi Buhar Basıncı
        1.1.5.    Adyabatik Doyma
    1.2.    Nemli Havanın Termodinamik Özellikleri (Psikrometrik Bileşenler)
    1.3.    Psikrometrik Diyagram
        1.3.1    Psikrometrik Bileşenlerin Diyagramda Gösterimleri
        1.3.2    Deniz Seviyesi Psikrometrik Diyagramları
        1.3.3    Deniz Seviyesinden Yüksek İrtifalar İçin Psikrometrik Diyagramlar
2.    Temel Psikrometrik Prosesler
    2.1.    Psikrometrik Diyagramdaki Temel İşlemler Kısa Tanımı
    2.2.    Nemli Hava Karışımları
    2.3.    Duyulur Isıtma ve Duyulur Soğutma
    2.4.    Havanın Nemlendirilmesi
        2.4.1.    Havanın Su ile Nemlendirilmesi
        2.4.2.    Havanın Yüksek Basınçta Su Püskürtülerek Nemlendirilmesi
        2.4.3.    Havanın Buhar ile Nemlendirilmesi    
    2.5.    Nemli Havanın Neminin Alınması
3.    Temel İklimlendirme Sistemleri İçin Psikrometrik Çevrimler
    3.1.    İklimlendirmenin Temel Parametreleri
        3.1.1.    Termal (Isıl) Konfor
        3.1.2.    İç Hava Kalitesi
        3.1.3.    Duyulur Isı Kazancı/Kaybı
        3.1.4.    Gizli Isı Kazancı/Kaybı
        3.1.5.    Soğutma Yükü
        3.1.6.    İklimlendirilen Hacmin Duyulur Isı Oranı
        3.1.7.    Sistem Duyulur Isı Oranı ve Klima Santrali Toplam Yükü
    3.2.    Genel Anlamda Yaz ve Kış İklimlendirmesi Psikrometrik Çevrimleri
        3.2.1.    Kış İklimlendirmesi
        3.2.2.    Yaz İklimlendirmesi
    3.3.    İklimlendirme Sistemleri İçin Örnek Psikrometrik Çevrimler
        3.3.1.    Tek Kanallı Sabit Hava Debili Tek Zonlu Sistemler
        3.3.2.    Tek Kanallı Sabit Hava Debili Çok Zonlu Son Isıtmalı Sistemler
        3.3.3.    Çift Kanallı Sabit Hava Debili Karışım Hücreli Sistemler
        3.3.4    Değişken Hava Debili Çok Zonlu Sistemler
        3.3.5.    Değişken Debili İndüksiyonlu Sistemler
4.    Özel Proseslerin Psikrometrik Çözümleri
    4.1.    İklimlendirme Proses Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
    4.2.    Özel Prosesler Üzerine Psikrometrik ÇalışmalarHASTANE HİJYENİK ALANLAR PROJE HAZIRLAMA ESASLARI 
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
Kurs Yöneticisi: Güniz Gacaner Ermin
Kurs Eğitmeni: Gamze Özyoğurtçu, Ekrem Evrem, Mutlu Nakipoğlu, Can İşbilen

Hastanelerde hijyenik ortamın sağlanması büyük önem taşıdığından, havalandırma sistemlerinin tasarımlarına, uygulamalarına, denetimlerine, işletim ve bakımına dikkat edilmesi gerekir.

Bu nedenle hastane hijyenik alanların tasarımında, projelendirmesinde ve yapımında, konuya ilişkin daha özel bilgi ve tecrübeye sahip kişilerin görev alması gerektiği düşünülerek, 14.TESKON`da bir günlük " Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Kursu" düzenlenecektir. Bu kurs kapsamında kursiyerlere, aşağıda belirtilen konularda ön bilgilendirme yapılmış olacaktır.

Konular:

 • Proje Hedefleri ve Planlaması, Hastanede Bulunan Alanların Sınıflandırılması,
 • Hijyenik Alanlarda Mimari Gereksinimler,
 • Hijyenik Alanlar Klima ve Havalandırma Tesisatı Tasarım ve Projelendirme,
 • Hijyenik Alanlar Filtre Seçimi,
 • Hijyenik Alanlar Klima Cihazları, Hava Kanalları ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar,
 • Hijyenik Sistemlerin Test, Devreye Alma, İşletme ve Bakımı.


İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ TEORİSİ VE PRATİK HESAPLAMALARI 
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
Kurs Yöneticisi: Orhan Murat Gürson
Kurs Eğitmeni: Mehmet Çalışkan

Bu kurs daha çok Yapılardaki gürültü denetimine odaklanmayı amaçlar. Teorik bilgilerin yanında tasarımcılar ile uygulamacıların standartlara göre beklenen gürültü seviyelerini tasarımda ve uygulamada yakalamaları için Kanallı klima sistemlerinde kritik devre hesabını uygulama yaparak ve cihaz seçimlerinde nelere dikkat edeceklerini öğreneceklerdir.

Konuya Genel Bakış
 Teorik Bilgiler
  1. Temel Akustik Tanımlar
  2. Ölçüm Parametreleri
  3. Sesin Algılanması
  4. Gürültü Ölçütleri (Kriterleri)
 Çevresel Gürültü Mevzuatı
 Gürültü Kriter Eğrileri
  5.Değerlendirmeler
 Tasarım ve Uygulamalar
  1. Tipik bir klima santralı devresi için akustik analiz
  2. Susturucu Yeri Belirlenmesi, İzolasyon Malzeme Tipi Belirlenmesi
  3. Optimum susturucu boyutları
  4. İzolasyon Kalınlığının belirlenmesindeki faktörler
  5. Pratikte karşılaşılan tipik gürültü problemi örnekleriHAVA KANALI İMALATI MONTAJI VE TESTLERİ 
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Yarım Gün
Kurs Yöneticisi: Osman Arı

TDW 144 Saç Kanal İmalat ve Montaj İşleri Teknik Şartnamesi’ ne uygun hava kanalı sistemlerinin imalat ve montaj yöntemlerinin anlatılması.

Kurs detayları, alt başlıklar:
•    Kapsam; Uygulama, Malzemeler, Hava Kanalları Sistemleri Sınıflandırması ve Hava Kaçakları      
•    Tasarımcı Tarafından Hava Kanalı Yüklenicisine Verilecek Teknik Bilgiler; Standartlar, Elemanlar, Özel istekler  
•    Dikdörtgen Kanallar; Dikdörtgen kanal boyutları,
      İmalat
        - Genel                                                                                             
        - Sac kalınlıkları
        - Boyuna kenetler
        - Enine bağlantılar
        - Takviyeler
        - İmalat Sonrası Galvanize Edilen Hava Kanalları
        - Tespit elemanları
        - Sac kaynakları
        - Breakaway bağlantılar
        - Uygun maliyetli imalat için dikkat edilecek hususlar
        - Dikdörtgen Kanalların Standardizasyonu
•    Dairesel Kanallar; Standart boyutlar
      İmalat
        - Boyuna kenetler
        - Enine bağlantılar
        - Tespit elemanları
        - Kaynak
        - Breakaway bağlantılar
        - Dairesel Kanal Elemanlarının Standardizasyonu
•    Yassı Oval Kanallar; Standart boyular ve sac kalınlıkları
      İmalat (Spiral kenetli)
        - Genel
        - Boyuna kenetler
        - Enine bağlantılar
        - Tespit elemanları
        - Takviyeler
        - İmalat (Doğrusal kenetli)
        - Yassı Oval Kanal Elemanlarının Standardizasyonu
•    Askılar ve Destekler
•    Hava Kanalları ile İlgili Bilgiler
        - Kanalların sızdırmazlığının sağlanması
        - Bakım / Kontrol Kapakları
        - Ayar Damperleri
        - Yangın Damperleri
        - Duman-Yangın Damperleri
        - Duman Damperleri
        - Duman Kontrol Damperleri
        - Yapı dışındaki hava kanalı uygulamaları
        - Mutfak Havalandırması
        - Yangına Dayanımlı ve Duman Yayılmasını Önleyen Kanallar
        - Standart Semboller ve Kısaltmalar
        - Esnek Kanallar   
        - Esnek Bağlantılar
        - Koruyucu Kaplamalar
        - Kanalın İçten Yalıtımı
        - Isı Yalıtımı
        - Hava Dağıtım Üniteleri
•    Hava Kanalı Sızdırmazlık TestleriHAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE HAVA DAĞITIM EKİPMANLARI 
19 Nisan 2019, Cuma // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
Kurs Yöneticisi: Volkan Ünlü
Kurs Eğitmeni: İbrahim Kaya

Mekanik tesisat sistemlerinde mahaldeki konfor beklentilerini karşılamak amacı ile yapılan hava dağıtımı, konfor koşullarını oluşturan önemli etkenlerden biridir. Doğru hava dağıtımı; besleme havasının mahale verilmesi, uygun şekilde dağılımının sağlanması ve mahaldeki kirli havanın odayı terk etmesi prosesinin bütünüdür. Doğru hava dağıtım ekipmanlarının seçimi ve kullanımı bu süreçte önemli rol oynamaktadır.

Besleme havası bir mahale iklimlendirme ve/veya havalandırma amaçlı verilir. Proje ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hava dağıtımı, ortamda minimum konforsuzluk oluşturacak şekilde yapılmalıdır.

Doğru ürün seçimi yapabilmek için, tasarım koşulları, mahal ihtiyaçları, kullanım amaçları, kullanım şekli dikkate alınarak standartlar ışığında çözümler geliştirilmelidir.

Bu eğitimin amacı mahale ve konfor koşullarına uygun doğru hava dağıtım ekipmanlarını seçmek için gerekli bilgileri vermek, ekipman seçiminde karşılaşılacak temel sorunlara karşı farkındalık yaratarak optimum çözümlerin bulunmasına katkı sağlamaktır.

Konular;
  - Hava dağıtımında baz alınan standartlar nelerdir?
  - Minimum konforsuzluk nedir?
  - Hava dağıtımındaki indüksiyon etkisi nedir?
  - Hava dağıtımında akustik ile ilgili temel prensipler nelerdir?
  - Difüzör ile menfez arasındaki farklar nelerdir?
  - Hava dağıtım ekipmanı seçiminde nelere dikkat edilir?
  - Hangi hava dağıtım ekipmanı nerelerde ve nasıl kullanılır?ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI 
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00 Kurs Süresi: Tam Gün
Kurs Yöneticisi: M. Turhan Çoban

Isıl sistemlerin tasarımı ülkemizde biraz ihmal edilmiş enerji mühendisliğinin en önemli adımlarından biridir. Bize ısıl bir sistemin nasıl optimum şekilde ve tüm ekonomik ve mühendislik kavramlarını en iyi kullanarak nasıl dizayn edileceğini öğretir. Bu yüzden ısıl sistem dizaynı maliyet analizi gibi çeşitli  ekonomik kavramları ısı biliminin termodinamik, ısı transferi, akışkanlar dinamiği gibi tüm temel kavramlarıyla birleştirdiği gibi, mekanik, mukavemet, makine elemanları, sayısal matematik gibi alanları da kapsamak zorundadır. Kısacası mühendisliğin tüm alanlarını kapsayan bir çerçevedir. Sadece bir günlük olan bu kursumuzda Isıl sistem tasarımının temellerine ve temel bilgilerine değinerek iyi bir dizayn için bir araya getirilmesi  gereken temel unsurları tanımlamaya çalışacağız. Türkçe olarak hiçbir kaynağın bulunmadığı bu alan içim belki de bu kurs Türkçe bir kaynak oluşturulmasına ön ayak olacaktır. Dersimizdeki çeşitli konular aynı zamanda zengin bir program demetiyle birlikte sunulacaktır. Modern ısıl dizaynın diğer bir yönü de yoğun bir şekilde bilgisayar modellemelerine dayanmasıdır. Modern ısıl sistemlerin gelecekteki olmazsa olmazı olan akıllı, kendi kendini yöneten ısıl sistemlere de biraz değinmeye çalışacağız.

 1. Dizayn analizi ve prosesleri
 2. Isıl sistemlerin Termodinamiği ve Hal denklemleri
 3. Akış sistemlerinin seçimi ve modellenmesi
  (pompalar fanlar, kompresörler, türbinler, kaplar, vanalar ve borular)
 4. Isı transferi sistemlerinin seçimi ve modellenmesi (ısı değiştiriciler, buharlaştırıcılar, yoğuşturucular, soğutma kuleleri, evaporatif soğutucular..)
 5. Eğri uydurma ve lineer denklem sistemlerinin çözümü
 6. Ekonomik değerlendirme (temel kavramlar, basitleştirilmiş ekonomik değerlendirme yöntemleri)
 7. Maliyet analizi
 8. Sistem akış diyagramları
 9. Sistem optimizasyonu ve optimizasyon teknikleri
 10. Sistem kontrolu ve gerçek zaman ısıl sistem analizi
 11. Akıllı sistemler ve akıllı kontrol maksimum ısıl verim altında çalışabilecek kendi kendini yönetebilecek sistemler


MEDİKAL GAZ TESİSATI 
20 Nisan 2019, Cumartesi // 09.00 Kurs Süresi: Yarım Gün
Kurs Yöneticisi: Ekrem Evrem

Sağlık tesislerinde ameliyathane, doğumhane, müdahale odaları gibi cerrahi operasyon yapılan bölümler ile yoğun bakım, reanimasyon servisi, hasta odaları gibi bakım, tedavi alanlarında ve cerrahi aletleri çalıştırmak için medikal gazlar kullanılmaktadır. Medikal gaz olarak; oksijen, azot protoksit, karbondioksit, 4 bar medikal hava, 8 bar cerrahi hava, mix gazlar, saf azot kullanılmaktadır.

Medikal gaz sistemleri doğrudan insan hayatına yönelik risk taşıdıklarından projelendirme iyi bir mühendislik çalışmasıyla; uygulama ise bilinçli, teknolojik, sağlığa uygun ve yüksek kalitede malzemeler kullanılarak yapılmalıdır.

Bundan dolayı medikal gazların sistem tasarımları, boru dağıtım hatları ve ilgili gaz prizlerine ulaştırılması, medikal vakum, anestezik atık gaz sistemlerinin yapımı özel bir önem ve ihtisas gerektirmektedir.

Yapılan projeler ve uygulamalar, ulusal ve uluslararası standartlara, yönetmeliklere uygun olmalıdır. Ayrıca zamanla ortaya çıkacak teknik gelişme ve değişikliklere sistemin adaptasyonu mümkün olacak şekilde tasarım yapılmalıdır.

Bu çalışmada oksijen tesisatı, azot protoksit tesisatı, 4 bar basınçlı medikal hava tesisatı, 7 bar cerrahi hava tesisatı, saf azot tesisatı, vakum tesisatı, anestezik gaz tesisatı ve sistem elemanlarının özellikleri ve uygulama örnekleri, Avrupa`daki EN ISO 7396-1 (2007) standardı Ülkemizde bire bir aynı olarak kabul edilmiş TS EN ISO 7396-1 (2009) standardı ve kapasite özellikleri için atıfta bulunduğu diğer standartların nasıl kullanılması gerektiği anlatılacaktır.