Sempozyumlar

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

17-20 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında hazırlıkları süren SEMPOZYUMLAR`ın bildiri çağrıları yayınlandı.

teskon2019 kapsamında bildiri çağrısı yapılan SEMPOZYUMLAR`a ilişkin bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


ayrıntılar için tıklayınız

ayrıntılar için tıklayınız

ayrıntılar için tıklayınız
     

ayrıntılar için tıklayınız

ayrıntılar için tıklayınız

ayrıntılar için tıklayınız
     
 
ayrıntılar için tıklayınız
 


AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
Sempozyum Yöneticileri: Gülden Gökçen Akkurt / Macit Toksoy

Akışkanlar mekaniği ile ilgili disipliner, multidisipliner, transdisipliner temel ve uygulamalı araştırmaların paylaşılması ve TESKON veri tabanında ulusal ve uluslararası araştırmacıların ve endüstrinin bilgisine açılmasıdır.

Bu amaçla akademisyenlerin, lisansüstü öğrencilerin, endüstriyel araştırma birimleri uzmanlarının bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Sempozyum ayrıca akışkanlar mekaniği ve uygulamaları ile ilgili eğitimin tartışılmasını ve yeni modellerin önerilmesini içeren çalışmaların da paylaşılmasını öngörmektedir. 

Bu alanlarla sınırlı olmamakla birlikte Sempozyum konuları aşağıda listelenmiştir.​

Konular:

 • Akış kararlılığı
 • Akış kontrolü
 • Akış akustiği, gürültü
 • Çevre akışkanlar mekaniği ve uygulamaları
 • Çok fazlı ve partiküllü akışlar
 • Dalgalar
 • Damla ve kabarcıklar
 • Dönen akışlar
 • Jeofizik akışlar
 • Jeofiziksel akışkanlar mekaniği
 • Kavitasyon
 • Kompleks akışkanlar
 • Mikroölçüt akışlar
 • Moleküler dinamik
 • Mühendislik uygulamaları
 • Nanoölçüt akışkanlar
 • Pompalar, fanlar
 • Sıkıştırılabilir akışlar
 • Sıkıştırılamaz akışlar
 • Sınır tabaka
 • Süper akışkanlar
 • Türbülans
 • Vorteks akışları

Sempozyum Yöneticileri:

Prof.Dr. Gülden Gökçen Akkurt
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Kampüsü-Urla,35430 İzmir
Telefon: 0.232.750 67 21
Faks: 0.232.750 67 01
e-posta: guldengokcen [at] iyte.edu.tr
Prof. Dr. Macit Toksoy
e-posta: macittoksoy [at] gmail.com

 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI VE AKILLI BİNALAR
Sempozyum Yöneticisi: Hasan Heperkan

Binalar, küresel enerji tüketiminin yaklaşık üçte birinden sorumludur. Özellikle Türkiye gibi gelişen ülkelerde, kentsel dönüşüm sürecinde hızla yenilenen binalar, depreme dayanıklı olarak yapılırken enerji performansına da önem verilmelidir. Binaların enerji performansları sürdürülebilir olmalıdır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda, sera gazlarını sınırlayabilmek, küresel ısınmayı 2°C değerinin altına indirmek üzere 2015 de Paris Antlaşması yapıldı. Türkiye, Ulusal Düzeyde Belirlenmiş Katkı Niyeti belgesinde, 2030 yılı itibariyle sera gazı emisyon artışını %21 azaltmayı taahhüt etti.

Avrupa Birliği, ilk adımı Binalarda Enerji Performansı Direktifi (2002/91/EC), EPBD ile attı. 2010 yılında yeniden düzenlenen direktif (2010/31/EU), “referans bina”, “optimum maliyet” ve “yaklaşık sıfır enerjili binalar” gibi kavramlar getirdi. 2018 de EPBD’nin son revizyonu onaylandı. Yeni revizyon, paydaşların ve REHVA’nın görüşleri doğrultusunda iç ortam kalitesinin güçlendirilmesini, düzgün bakım ve etkin denetlenme yapılmasını ve daha iddialı enerji verimliliği hedefleri konulması hususlarını içermektedir. Binaların verimli olarak işletilmelerini sağlamak üzere, bilgi ve iletişim teknolojisinin (ICT) ve akıllı teknolojilerin kullanılmasının teşvik edilmesi (akıllı sayaçlar, bina otomasyon ve kontrol sistemleri), enerji depolanması, dağıtım şebekesi ile uyuma binaların ne kadar hazır olduklarını gösteren “akıllılığa hazırlık göstergesi” tanımlanması, eski binaların yenilenmesi istenmektedir.

Türkiye, Enerji Verimliliği Kanunu’nu kabul etmiş, TS 825'i yenilemiş ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle kapsam dahilindeki binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Binalara EKB verilebilmesi için binaların enerji performanslarının belirlenmesi gerekmektedir.

“Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-02)” ile binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametreleri değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için “hesaplama yöntemi” yayınlanmış, BEP TR yazılımı hazırlanmıştır. Bir binanın enerji performansını hesaplamak başlı başına bir iştir. Yüzey, hacim, ürün ve sistem verileri gibi birçok bilgi toplanmalı ve yazılıma tanıtılmalıdır. Bu süreç çoğunlukla kabuller yapılarak basitleştirilir. BIM, “building information modelling”, bina bilgi modellemesi yaklaşımı adapte edildiğinde, bu bilgiler zaten modelin içinde yer alır; değişik şartlar altında bina sistemlerinin davranışı analiz edilerek optimize edilebilir.

Enerji verimliliği dünyada her gün üzerinde daha fazla durulan bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda akıllı binalar, enerji verimliliğinin önemli bir aşamasını temsil etmekte ve akıllı mikro şebekenin temel öğesini oluşturmaktadır. Binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasında iklimlendirme sistemlerinin kontrolünü sağlayan enerji yönetim sistemlerinin kullanılması kaçınılmazdır.

Binalarda enerji performansı yönetmeliği, ısıtma, aydınlatma, soğutma, klima, havalandırma gibi her türlü enerji kullanımını, dış hava şartları ve yerel şartları, iç hava kalitesi ve maliyet etkinliği dikkate alarak enerji tüketimini azaltmayı hedefler. Enerji kaynaklarının daha rasyonel kullanılmasını sağlamak amacıyla, enerji verimliliği teknolojilerinin ve yenilenebilir enerjinin hem yeni hem de mevcut binalarda dikkate alınmasını teşvik eder. Bu noktada ısı pompalarının kullanımının öne çıkacağı, kazanların yerini alacağı düşünülmektedir. Bölgesel ısıtma, güneş ve rüzgar enerjisi, özellikle enerji kaynaklarının birlikte kullanıldığı esnek, hibrid sistemler de unutulmamalıdır.

Binaların enerji performansının geliştirilmesi konusu, başından beri TESKON kongrelerinde ele alınmaktadır. Bu konu, son beş kongrede özel sempozyumlarda ele alınmıştır. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında da “Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar” Sempozyumu düzenlenecektir. Bu alanda çalışan akademisyenler ve sektör temsilcilerini katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Konular:

 • Yeni ve mevcut binalarda enerji performansı
 • Yaklaşık sıfır enerjili binalar (nZEB)
 • Konutlarda, kamu binalarında, ticari binalarda, hastanelerde, okullarda enerji performansı
 • Binalarda enerji performansında etkili parametreler
 • Referans bina kavramı
 • Binalarda enerji performansı için değerlendirme yöntemleri
 • Binalarda enerji performansı için yazılımlar
 • Binalarda enerji performansı ve ekonomi
 • Optimum maliyet kavramı
 • Binalarda enerji performansı: Yasal durum
 • Binalarda enerji performansı: Sertifikalandırma
 • Kentsel dönüşüm ve enerji performansı
 • Bütünleşik tasarım
 • Maliyet etkin hesaba dayalı U değerlerin belirlenmesi
 • Uluslararası standartlar - Avrupa CEN çalışmaları
 • İklim verileri
 • Karbon ticareti
 • Akıllı binalar
 • Binalarda enerji verimliliği teknolojileri
 • IOT uygulamaları
 • Akıllılığa hazırlık göstergesi
 • BIM, Building Information Modeling
 • Binalarda TAD, Test Ayar Dengeleme
 • Binalarda "Commissioning"

Sempozyum Yöneticisi:
Prof. Dr. Hasan Heperkan
İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Beşyol Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 38
Sefaköy, Küçük Çekmece 34295 İstanbul
Telefon: 444 1 428 Dahili: 22001
Faks: 0.212.425 57 59
e-posta: hasanheperkan [at] aydin.edu.trISIL KONFOR
Sempozyum Yöneticisi: İbrahim Atmaca

Isıl konfor “ısıl çevreden memnun olunan düşünce hali” olarak tanımlanmaktadır. İklimlendirilen ortamlar için gerekli ısıl şartlar farklı durumlar için ASHRAE Standart 55 ve ISO 7730 gibi uluslararası standartlarda belirtilse de günümüzde farklı tip ve kullanım amaçları bulunan birçok bina için gerekli ısıl konfor şartları hala çalışılmaya devam edilen önemli bir konudur. Hatta günümüzde kullandığımız hacimlerde sağlıklı bir ortam temini için tercih ettiğimiz havalandırmanın ısıl konfor üzerine etkisi de araştırılmaya değer, önemli bir konu olarak dikkat çekmektedir. Bütün bunların yanı sıra hemen hemen her sektörde olduğu gibi mekanik tesisat sektöründe de izlerini göstermeye başlayan dijital dönüşüm ve nesnelerin interneti kavramlarının özellikle akıllı binalarda enerji verimliliğini de ön plana çıkaracak ısıl konfor çalışmaları için kullanımı ileriye dönük uygulamalara ışık tutacak nitelikte olacaktır. Tüm bu yönleriyle düşünüldüğünde ısıl konfor; ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörü için son derece önemli bir konudur ve detayları ile tartışılması önem arz etmektedir.

Konu ile ilgili akademisyenleri ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturarak güncel araştırma sonuçlarının tartışılacağı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı sempozyuma tüm araştırmacıları çalışmaları ile katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Konular:

 • Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi
 • Dijitalleşme, Nesnelerin interneti ve Isıl Konfor
 • Isıl Konfora Dayalı Bina Enerji Simülasyonları
 • Isıl Konfor Modelleri
 • CFD Analizleri ile Isıl Konfor
 • Isıl Konfor ve Verimlilik
 • Isıl Konfor ve İnsan Sağlığı
 • Taşıtlarda Isıl Konfor
 • Isı Geri Kazanım Cihazları ve Isıl Konfor
 • Isıl Konfor ve Otomasyon
 • Isıl Konfor ve Enerji Verimliliği
 • İklimlendirme Sistem ve Aparatlarının Isıl Konfora Etkisi
 • Okullarda Isıl Konfor
 • Isıl Konfor ve Mimari Tasarım
 • Isıl Konfor ve Tekstil
 • Yapı Fiziği ve Isıl Konfor
 • Isıl Konfor ve İş Güvenliği

Sempozyum Yöneticisi
Doç. Dr. İbrahim Atmaca
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü Antalya
Telefon: 0.242.310 63 37
e-posta: atmaca [at] akdeniz.edu.trİÇ HAVA KALİTESİ
Sempozyum Yöneticisi: Sait C. Sofuoğlu

İç Hava Kalitesi Sempozyumu 2007 yılından beri düzenlenmektedir. Çevre, Kimya ve Makina Mühendislikleri, Biyoloji-Biyomühendislik, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı, Adli Tıp bölümlerinden katılımlarla sempozyuma ilgi genişleyerek devam etmektedir.

Araştırmacıları iç hava kalitesi ile ilgili çalışmalarını aktarmak, fikir alışverişinde bulunmak ve İç Hava Kalitesi alanının ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmak üzere TESKON-2019 VII. İç Hava Kalitesi Sempozyumu’na davet ediyoruz. Katılımcı alanlarının çeşitliliğinden anlaşıldığı üzere İç Hava Kalitesi çok disiplinli bir alandır. Dolayısıyla, ortak faydada daha verimli ve etkili bilimsel çalışmaların tohumlarının atılacağı bir ortam oluşturulması ilk hedefimizdir. Ek olarak, iç hava kalitesinin insan sağlığı açısından önemi konusunda toplumun bilinçlenmesine profesyoneller yoluyla katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

İnsanlar zamanlarını büyük oranlarda çeşitli iç ortamlarda geçirmektedirler. Dolayısıyla, bu ortamlardaki kirleticiler ve bunların iç hava gaz faz, uçuşan ve çökelmiş tozdaki derişimleri, ortaya çıkabilecek gerek kısa vadeli gerekse uzun vadeli sağlık etkileri açısından kritik bir rol oynarlar.

Bu sağlık etkileri, geçici olarak ortaya çıkan spesifik olmayan semptomlardan çeşitli hastalıklara değişkenlik göstermektedir. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak işokul performansı kaybına sebep olabilmektedir. Ülkemizde iç hava kalitesine araştırmacıların ilgisi genişlemekte, bu alanda yapılan çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, 2007’de ilki yapılan ve 2019’da yedincisi düzenlenecek olan İç Hava Kalitesi Sempozyumu, bu bilim alanında ülkemizin geldiği noktayı ortaya koyması ve hâlâ oluşmakta olan, gerek mesleki gerekse halk bilincinin bina edilmesi için son derecede önem taşımaktadır.


Sempozyum Yöneticisi:
Prof. Dr. Sait C. Sofuoğlu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Müh. Bölümü
Gülbahçe, Urla 35430 İzmir
Telefon: 0.232.750 66 48
Faks: 0.232.750 66 45
e-posta: cemilsofuoglu [at] iyte.edu.tr
web: http://www.iyte.edu.tr/~cemilsofuogluSİMÜLASYON VE SİMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRME
Sempozyum Yöneticileri: Alper Özalp / Ziya Haktan Karadeniz

Bilgisayar teknolojilerinde son 20 yılda sağlanan ilerlemeler beraberinde, bu amaca hizmet edebilen, bilgisayar destekli analiz ve simülasyon odaklı görev yapan mühendislik yazılımlarının geliştirilmesinin de önünü açmıştır. Bu yazılımlar yapısal çerçevede fiziksel tasarım kabiliyetine sahip olmakla kalmamış, tasarımı üzerinde çalışılan mühendislik sisteminin operasyonel incelemesini yürütebilecek bir donanıma sahip olacak şekilde kurgulanmıştır. Bu yazılımların kullanımının yaygınlaşması ve simülasyon çalışmalarının geleneksel hale gelmesi beraberinde başarı hikayelerine, uygulanan yöntemlere, kullanım sahalarına, kullanıcı firma/üniversite bazlı tecrübeye dayalı aktarım ve dönüşlerin de artmasına neden olmuştur.

Bu durum bilgisayar destekli simülasyon çalışmaları yürüten endüstriyel uygulayıcıların, bilim insanlarının, proje yürütücülerinin ve araştırmacıların arasındaki bilgi akışını sağlayacak bir platformun da gerekliliğini işaret etmiştir. İlki 2015 yılında gerçekleştirilen Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu ile ülkemizde simülasyon araçlarını kullanarak ürün geliştiren araştırmacılar, akademisyenler ve farklı sektörlerde çalışan mühendislerin bir araya gelerek sektörler arasında bilgi paylaşımının sağlanmasının ötesinde bu kulvarda bir network oluşturulması hedeflenmektedir.

Simülasyon araçlarının tesisat sistemlerinin devreye alınması ve işletilmesi sırasındaki kontrol, kestirimci bakım ve acil durum senaryoları için de yaygın olarak kullanılması gerekmektedir. Özellikle BIM (Building Information Modelling) araçları ile simülasyon araçlarının bütünleştirilmesi, yapı sektöründe tüm mekanik tesisat tasarım süreçlerinin çok daha güvenilir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 3 Boyutlu eklemeli üretim yöntemlerinin bina inşasında kullanılmaya başladığı göz önünde bulundurulduğunda, tüm mekanik tesisat bileşenleri ile birlikte yapının tek seferde bir bütün olarak üretilmesi, ancak tasarım sürecinde doğru simülasyon yöntemlerinin kullanılması ile mümkündür. Tesisat Mühendisliği’nin geleceğinin tartışılacağı TESKON 2019’da, kablosuz teknolojiler, nesnelerin interneti ve akıllı sistemler kavramlarının simülasyon yöntemleri ve süreçleri ile ilişkisini de tartışmaya açmak istiyoruz.

TESKON 2019 bünyesinde üçüncüsü düzenlenecek olan Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu‘na ilgili tüm araştırmacıları davet ediyoruz.

Konular:

 • Aerodinamik
 • Akışkan Yatak Uygulamaları
 • Araçlarda Havalandırma
 • Binalarda Havalandırma ve Dış Cephe Yükü Hesaplamaları
 • Blow Molding Prosesi
 • Boyama Sistemleri
 • Çok Modlu Isı Transferi Uygulamaları
 • Denizcilik Uygulamaları
 • Ekstrüzyon Prosesi
 • Endüstriyel Fırınlar
 • Endüstriyel Tip Soğutucular
 • Endüstriyel Yakıcılar ve Yanma Odası Tasarımı
 • Enjektör Sistemleri
 • Filtrasyon Sistemleri
 • Havacılık Sanayi
 • Hidrolik Sistemler
 • Isı Değiştiricileri
 • Isıl Konfor Hesaplamaları
 • Kalıp İçi Dolum Prosesi
 • Klima Sistemleri
 • Kompresörler
 • Kurutma Teknolojileri
 • Lüle Akışları
 • Mikro Akış Teknolojileri
 • Motor içi Bağlantı Borusu Tasarımı
 • Plazma Akışları
 • Pnömatik Sistemler
 • Pompalar ve Fanlar
 • Poroz Ortam Akışları
 • Savunma Sanayi
 • Serbest Yüzey Akışları
 • Sızdırmazlık Sistemleri
 • Soğutma Kulesi Tasarımı
 • Spray Akışları
 • Sesüstü Akışlar
 • Tünel içi Yangın Simülasyonları
 • Tünel içi Havalandırma Simülasyonları
 • Türbinler
 • Vanalar
 • Yağlama Uygulamaları
 • Yakıt Pilleri
 • Yakıt Tahrik Sistemleri
 • Yanmış Gaz Akışları
 • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
 • Yoğuşma Mekanizmaları

Sempozyum Yöneticileri:

Prof. Dr. A. Alper Özalp
Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü Görükle/Bursa
Telefon/Faks: 0.224.442 88 99
e-posta: aozalp [at] uludag.edu.tr
web: http://www20.uludag.edu.tr/~aozalp/
Dr. Öğr. Üyesi Ziya Haktan Karadeniz
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
Balatçık Kampüsü Çiğli İzmir
Telefon: 0.232.329 37 26
Faks: 0.232.329 39 99
e-posta: zhaktan.karadeniz [at] ikc.edu.tr


SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ
Sempozyum Yöneticileri: Serhan Küçüka - Orhan Ekren

M.Ö. 1100 yılına kadar uzanan soğutma tekniğinin ilk kullanım amacı gıdaları korumak olsa da günümüzde konfor, gıda, tıbbi uygulamalar ve sağlık, imalat teknolojileri, elektronik ve telekomünikasyon ve diğer alanlarda vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Kontrolotomasyon yöntemlerindeki gelişmelerin yanı sıra, akıllı ve mini sistemlere giderek artan ilgi, soğutma teknolojilerinin gelecekte çok farklı bir boyut kazanacağını göstermektedir.

Bu sempozyumda sektörde faaliyet gösteren firmalar ile üniversite ve ilgili kurumları aynı platformda bir araya getirerek soğutma ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılması, gelecekte karşımıza çıkacak yeni ürün, yöntem ve fikirlerin tartışılması amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili uzman meslektaşlarımızı bilgi ve birikimlerini paylaşmaya davet ediyoruz.

Konular:

 • Soğutma Teknolojilerindeki Yeni Gelişmeler
 • Sürdürülebilir ve Çevre Koruyucu Soğutma Teknolojileri
 • Soğutma İşlemlerinde Enerji Verimliliği
 • Yeni Soğutkanlar
 • CO2 Teknolojilerinde Gelişmeler
 • Gıda Teknolojisi ile ilgili Uygulamalar
 • Soğu Depolama
 • Isı Pompaları
 • Soğutma Sistemlerinde Kontrol ve Otomasyon
 • Soğutma Sistemleri Yazılımları
 • Soğutma Sistemlerinde Modelleme ve Simülasyon
 • Soğutma Ekipmanları Tasarımı ve Boyutlandırması
 • Soğutma Sistemlerinde Arıza Bulma Teknikleri
 • Güneş Enerjisiyle Soğutma
 • Alternatif Soğutma Teknikleri
 • Soğutma Sitemlerinde Endüstri 4.0 Uygulamaları


Sempozyum Yöneticileri:

Prof. Dr. Serhan Küçüka
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi 35397 Buca İzmir
Telefon: 0.232.301 92 34
Faks: 0.232.301 92 04
e-posta: serhan.kucuka [at] deu.edu.tr
Doç. Dr. Orhan Ekren
Ege Üniversitesi
Güneş Enerjisi Enstitüsü
35100 Bornova - İZMİR
Tel: (0232) 311 50 11
Faks: (0232) 388 60 27
e-posta: //orhanekren [at] gmail.com">orhanekren [at] gmail.com


TERMODİNAMİK
Sempozyum Yöneticisi: Prof. Dr. -Ing. Ahmet Can

Termodinamik bilim dalı ile ilgili öğretimde ve uygulamalı araştırmada, termodinamiğin kendi içinde ve yakın bilim alanlarında gerçek olan dijitalleştirmenin tesisat emniyetini arttırmasıdır.

Enerji ve dönüşümleri ile ilgili sistemlerin tasarımı, üretimi ve işletimi aşamalarında karşılaşılabilecek kritik durumların, ancak ulusal ve uluslararası standartlara göre, sürdürülebilirlik ve verimlilik ölçütlerine uygunluk ile aynı özellikli yedeklemeye sahip etkin otomasyon ile üstesinden gelinebilir.

Termodinamik Sempozyumu kapsamında sunulacak bildirilerin, termodinamikteki yeni kavramları ve kuramsal gelişmeleri içermesi arzu edilmektedir. Bildirilerin uygulama konularının termodinamik bilimi bakış açısıyla ele alınması beklenmektedir. Bunlardan, Tasarımlarda multidisipliner bilgi donanımının esas alındığı, yapımı ve işletimi gerçekleştirilen termodinamik sistemlerin tesisat verimlerinin ve enerji verimliliğinin arttırılmasının işlendiği, özgün örnekler bulunanlar seçilecektir. Yeni yaklaşımlarla modellemelerin yapıldığı, süreç değişkenlerinin ölçüldüğü, dijitalleştirildiği ve otomasyonun gerçekleştirildiği, teorik ve deneysel sonuçların karşılaştırıldığı bildirilere öncelik verilecektir.


Sempozyum Yöneticisi:
Ahmet Can
İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi No:38 Silivri / İstanbul
Telefon: 444 29 17
e-posta: ahmetcan1952 [at] gmail.com