TMMOB Bursa İKK 5. Bursa Yerel Kadın Kurultayı Gerçekleştirildi

×

Hata mesajı

  • User warning: The following module is missing from the file system: gmap. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

TMMOB Kadın ve Erkeğin Eşit Bir Şekilde, Yan Yana Yaşamın Her Alanını Paylaşmasını ve Omuz Omuza Mücadele Etmesini Savunmaya Devam Edecektir

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu, 5. Bursa Yerel Kadın Kurultayı’nı BAOB ortak toplantı salonunda gerçekleştirdi. Kurultay öncesinde, TMMOB Bursa İKK Kadın Çalışma Grubu adına, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği Başkanı Necla Yörüklü basın açıklaması yaptı.

“TMMOB’de ilk Kadın Komisyonu süreci; TMMOB içinde en çok kadın üyeye sahip genç bir Odası olan Peyzaj Mimarları Odası’ndan, TMMOB Yönetim Kurulu’nda bir kadın üyenin yer almasıyla başlamıştır. O dönemde TMMOB örgütlenmesinde daha çok “kadın - erkek antidemokratik baskılara karşı omuz-omuza” şiarını yükseltmek üzerine verilen mücadele öne çıkmıştır” ifadelerini kullanan Yörüklü, “TMMOB Kadın Komisyonu’nun dönemsel koşullar içerisinde bir kaç dönem boyunca özverili çabaları da TMMOB içinde üretime yansımıştır. Dünya Kadın Yürüyüşü İstanbul ayağının örgütlenmesinde KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve çeşitli kadın platformları ve derneklerle birlikte binlerce kadın üye ile birlikte çalışmıştır” dedi.

11 Mayıs 2005 günü Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden Dolmabahçe’ye kadar binlerce kadın; uygulanan şiddet, baskı ve cinsiyet ayrımcığını kınayan sloganlarla yürüdüğünü belirten Yörüklü, açıklamaya şöyle devam etti:

“Türkiye’de  “kadın hareketinin yaşam alanları ile ilgili ivedi talepleri”ne  dair bir Kadın Dosyası hazırlanmış ve oluşturulan raporlar TBMM Başkanlığı’na iletilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ziyaret edilerek, özellikle kamu kurumlarında kapatılan kreşler, kadına uygulanan her türlü şiddet, taciz, tecavüz, cinsiyet ayrımcılığı, kadınların görevde tercih edilmemesi ya da yükselememesi v.b. konularda yargı süreçleri ve çıkış yolları üzerinde görüş ve taleplerimiz iletilmiştir.

Kamu kurumunda iş başvurusu yapmak için "erkek olmak" koşulu aranmasına karşı TMMOB’nin örgütlü mücadelesi sonucunda, kurumlarda bu "erkek olmak" koşulu Danıştay tarafından kaldırılmıştır.

1994 yılından günümüze 23 yıldır TMMOB Kadın komisyonu, emek ve demokrasi örgütleriyle birlikte, kadına yönelik ayrımcılık, sömürü ve şiddetin, eşitsizliğin, sınırsız tüketimin, yoksulluğun sistemleştirildiği kapitalizmin doğal sonuçları üzerine farkındalık ve itiraz eylemlerini farkı sloganlarla yürütmektedir.

Bugün ülkemizde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, aile içi ilişkilerden başlayarak toplumsal hayat içerisinde her düzeyde yaşanmaya devam etmektedir. İş yaşamında, sosyal yaşamda, aile içi yaşamda kadının kadın olmasından kaynaklı sorunlar, tarihsel, kültürel, dinsel faktörler nedeniyle görmezden gelinerek, kadın indirgemeci bir mantıkla ele alınmakta ve "sığ" politikada malzeme olarak kullanılmaktadır.

Emeğin, hakların korunması, yaşam standartlarının genişletilmesi ve insanca bir yaşam, tüm emekçilerin ortak talebidir. Kapitalizmin cinsiyet ayrımını derinleştirerek sömürdüğü emekçilerin bu saldırıya ortaklaşa yanıt vermeleri kaçınılmazdır.

Kadınların, örgütlü emek muhalefetinin asli unsuru olarak, birlik örgütlülüğü içerisinden başlamak üzere toplumsal muhalefetin tüm katmanlarında temsil ve teşvik edilmesi son derece önemlidir.

Kadın mücadelesi, güçlü toplumsal ve sınıfsal temellere dayanmalı ve "toplumsal cinsiyet eşitliği"  bakış açısını yansıtmalıdır.

Çalışma grubumuz, egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı sorunu çözülmeden, demokratik bir toplum yaratılmasının mümkün olmayacağının farkındadır. Bu nedenle kadın ve erkeğin eşit bir şekilde, yan yana yaşamın her alanını paylaşması ve omuz omuza mücadele etmesi gerektiğini savunmaya devam edecektir.

TMMOB, Kadına dair her türlü olumsuz politikalarla mücadeleyi yürütürken  “Kadın erkek omuz omuza, hayatın her alanında” ilkesiyle hareket eder.

TMMOB’de kadın politikalarının, kadın örgütlenme modelinin oluşturulması ve örgütlülüğünün güçlendirilmesi ve hayata geçmesinin ancak kadınların örgütlülüğü ve dayanışmasıyla mümkün alacağı inancındayız.

Kurultaylarımızda, Kapitalizm ve Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Eğitimde Cinsiyetçilik, Cinsiyetçi İş Bölümü ve İşyeri Pratikleri, Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Mücadele, Kadına Yönelik Her Türlü Tacize Karşı Düzenlemeler, TMMOB‘de Kadın Örgütlenmesi, Kadın Çalışmalarında Bütçe, Pozitif Ayrımcılık Uygulamaları, Öğrenci Kadın Örgütlenmesi ve diğer başlıkları altında çok sayıda karar alınmıştır.

Sonuç olarak;

TMMOB, tüm üyelerinin cinsiyet ayrımcılığına karşı bilinçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığının içselleştirilmesi için çaba sarf eder, kadına yönelik şiddetin önlenmesi başta olmak üzere, yaşamın içinde hak ettiği yerin kazandırılması için söylemlerini kamuoyu ile paylaşır. 

"Kadınlar Örgütlü TMMOB Daha Güçlü”

TMMOB 5. Kadın Kurultayı önümüzdeki Kasım ayında gerçekleşecektir.

Meslek Odalarının, meslek ortamının demokrasinin olmazsa olmaz güvenceleri olduğu, onlara sahip çıkmak, yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtilerek, TMMOB‘li kadınların örgütümüze, yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğinin altı çiziyor ve "Kadınlar örgütlü TMMOB daha güçlü" diyoruz.

TMMOB kadın ve erkeğin eşit bir şekilde, yan yana yaşamın her alanını paylaşmasını ve omuz omuza mücadele etmesini savunmaya devam edecektir.”