ASANSÖR SEMPOZYUMU 2008

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 23 Mayıs 2008 Cuma - 9:00 - 25 Mayıs 2008 Pazar - 17:00
Yer: İZMİR

TMMOB Elektrik ve Makina Mühendisleri Odaları asansör disiplinine ilişkin seminer, sempozyum ve kongre çalışmalarını 1993 yılından itibaren İzmir‘de Asansör Semineri ve Sempozyumu, İstanbul‘da İletim Makinaları Kongre ve Sergisi etkinlikleri ile başlatmıştır.
Son olarak Elektrik Mühendisleri Odası İzmir‘de 14-16 Nisan 2006 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası‘nın desteğiyle Asansör Sempozyumu 2006 etkinliğini düzenlemiş, Oda Yönetim Kurulları her iki meslek disiplinini ilgilendiren bu alandaki çabaları ortaklaştırarak Asansör Sempozyumu 2008 etkinliğini birlikte düzenlemeyi kararlaştırmışlardır.

Ülkemizde hızlı kentleşme ve buna bağlı olarak gelişen dikey yapılaşma, asansör ve yürüyen merdiven sektörünü de doğrudan etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak güvenlik, konfor ve ekonomiklik gibi faktörler ön plana çıkmaktadır. Asansör ve yürüyen merdiven sektörü, bu sürece ayak uydurabilmek için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve uygulamak zorundadır. Sektörde üretilen ürün ve hizmetin kalitesinin arttırılması için eğitilmiş, nitelikli personele ihtiyaç duyulmakta, hem verimliliğin arttırılması hem de teknolojilerin uygulanması ve gelişimi için mühendis istihdamı büyük önem taşımaktadır.

Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe standartlara uygun güvenli üretim yapılması, haksız rekabet koşullarının önüne geçilmesi, piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, asansörlerin tesisinden sonraki işletme ve bakım süreçlerinin düzenlenmesi ve kullanıcılara güvenli asansörlerin sunulabilmesi için etkin koordinasyon zeminleri yaratılmalıdır.

Odalarımız Asansör Sektörüne İlişkin Seminer ve Sempozyum Çalışmaları;

 • Asansör Semineri – (26 - 27 Ekim 1993) / TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
 • Asansör Sempozyumu – (15 Mayıs 1999) / TMMOB Makina Mühendisleri Odası - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
 • Asansör Sempozyumu – (14-16 Nisan 2006) / TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasınca (TMMOB Makina Mühendisleri Odası desteğiyle)
 • Asansör Sempozyumu – (23-25 Mayıs 2008) / TMMOB Makina Mühendisleri Odası - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

ASANSÖR SEMPOZYUMU 2008

Asansör Sempozyumu 23 – 25 Mayıs 2008 tarihleri arasında İzmir Kültürpark Fuar alanında Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir. Sempozyum sadece Odalarımızdan değil sanayici, kamu kurum ve kuruluş temsilcisi, akademisyen olmak üzere sektörün her alanından 620 katılımcıya ev sahipliği yapmıştır.

Sempozyum 15 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş olup, sempozyum boyunca 10 oturumda 34 bildiri, 3 poster bildiri, 1 panel, 2 çalıştay, 1 seminer, ilköğretim çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla "asansör ve yürüyen merdivenlerin güvenli kullanımı" konusunda eğitim çalışması ile İzmir ili liseler arası Güvenli Asansör ve Yürüyen Merdiven Kullanımı konulu ödüllü Poster Yarışması düzenlenmiştir.

BİLDİRİLER

 • 31 Türkçe Bildiri
 • 3   Yabancı Bildiri           
 • 3  Poster Bildiri

Oturumlarda asansör alanında bilimsel, teknik ve AR-GE kapsamında sektörel ve akademik çalışmaların yanı sıra mevzuat, eğitim ve uygulamaya ilişkin özgün bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı ortamlar yaratılmıştır.

Ayrıca 2 gün boyunca yerli ve yabancı katılımcılara yönelik Türkçe-İngilizce simultane tercüme yapılmıştır.

PANEL

Ülkemizde Asansörlerin Geleceği (Mevzuat, Belgelendirme, Denetim, Gözetim, Hukuk ve Uygulamalar)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Makina Mühendisleri  Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Türkiye Asansör Platformu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş, mevzuat, belgelendirme, denetim, gözetim, hukuk ve uygulamalar ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve öneriler üretilmiş ve paylaşılmıştır.

ÇALIŞTAYLAR

 • Engelsiz Yaşam Çalıştayı

Fiziksel çevrenin engelliler açısından ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için asansör özelinden yola çıkılarak tüm çevreye ilişkin düzenlemelerin yapılması için öneriler sıralanmış, Oda, Sanayici, Özürlüler Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri yer almıştır. 

 • Yangın Yönetmeliği ve Asansörler

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'nin mevcut ve yeni binalardaki asansörlere ilişkin üretici firmalara (asansör ve asansör komponenti), denetleyen kurumlara ve kullanıcılara getirdiği düzenlemeler, bu düzenlemelerin uygulanabilirliği, oluşabilecek sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmış, Odalarımız, Sanayici, Bayındırlık Bakanlığı, TOKİ temsilcileri yer almıştır.

SEMİNER

 • Asansörlerin Binalara Tasarımlanmasında Mimari ve İnşai Etmenler

Asansörler binanın vazgeçilmez bir parçası olması nedeniyle tasarım aşamasında mmari ve inşai unsurları da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle sempozyum süresince inşaat mühendisleri ve mimarları bu konuda bilgilendirmek ve asansör alanında hizmet üreten üyelerimizle ilişki kurmalarını sağlanmak amacıyla eğitim semineri Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın katkılarıyla düzenlenmiştir.

SOSYAL ETKİNLİKLER

 • Liseler arası Poster Yarışması - Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Güvenli Kullanımı

Lise çağındaki gençlerin bilgi birikimlerinin geliştirilmesi, sanatçı ruhlarının açığa çıkarılması amacı ile düzenlenen yarışmaya, 43 eser katılmış, ilk üçe girenlere birer dizüstü bilgisayar, danışman öğretmenlerine ise cumhuriyet altını verilmiş, 5 eser ise jüri başarı ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca sergilenmeye değer görülen 20 eser fuar alanında 3 gün boyunca sergilenmiştir.

 • İlköğretim öğrencilerine Asansör ve Yürüyen Merdiven Eğitimi

İlki 2006 yılındaki sempozyumda gerçekleştirilen ilköğretim çağındaki öğrencilerin asansörleri ve yürüyen merdivenleri güvenli kullanımına ilişkin eğitim çalışması bu sempozyumda da gerçekleştirilmiştir.

 • Körfez Vapur Gezisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İzmir Körfezi'nde kokteyl eşliğinde gezi düzenlenmiştir. Yaklaşık 300 kişinin yer aldığı bu geziye katılan konuklar hoşça vakit geçirmişlerdir.

İNELEX ASANSÖR VE ASANSÖR TEKNOLOJİLERİ FUARI

Sempozyum ile eş zamanlı olarak fuar alanında gerçekleştirilen Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı ile sempozyum katılımcılarının sergi salonlarında teknolojik gelişmeleri izlemesi sağlanmıştır.