ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 2016

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 13 Ekim 2016 Perşembe - 14:00 - 15 Ekim 2016 Cumartesi - 14:00
Yer: MMO TEPELULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ - İZMİR

Teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla gerçekleştiği günümüzde, asansör teknolojileri alanında da çok hızlı bir gelişme ve değişim yaşanmaktadır. İnsan yaşamının daha konforlu ve kolay hale gelmesinde önemli paya sahip taşıma sistemleri olan asansörler, yasal mevzuata uygun olarak yapılması, tasarımından imalatına, bakımından periyodik kontrolüne kadar tüm süreçlerinde mühendislik hizmetine gereksinim duyan bir uzmanlık alanıdır. Asansör teknolojisindeki çok hızlı gelişmeler ve değişim, güvenlik, konfor, enerji verimliliği gibi konular asansörlerde mühendisliğin önemini gittikçe arttırmaktadır. Bu nedenle TMMOB Elektrik Mühendisleri ve TMMOB Makina Mühendisleri Odaları kendi meslek alanlarını doğrudan ilgilendiren asansör sektörüne yönelik çalışmalarını her anlamda geliştirerek meslek, üye ve toplum yararı çerçevesinde yoğunlaştırmaktadır.

Asansör Sempozyumu’nun tohumları, Türkiye’de ilk kez 1993 yılında İzmir’de düzenlenen İzmir Asansör Semineri ile atılmıştı. Bu yöndeki çabalarımız sonraki yıllarda İstanbul’da İletim Makinaları Kongre ve Sergisi olarak devam etmiş, 2006 yılından itibaren ise her iki yılda bir olmak üzere Asansör Sempozyumu olarak gerçekleştirilmiştir. Kurumsallaşan ve ülkemizdeki asansör sektörü için önemli bir etkinlik olduğuna inandığımız Asansör Sempozyumu ve Sergisi, “Yapı ve Asansör” ana temasıyla 13-15 Ekim 2016 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin irdelenip, yasal düzenlemelerin ve standartların etkilerini sempozyum da tartışması ve ülkemizde yaklaşık sayısı 300 bini bulan asansörlere ilişkin, ilgili sektörde üretim ve üretim sonrası süreçlerde yaşanan sorunlar ve bunların çözüm önerileri ortaya konulması amaçlanmıştır.

Asansör Sempozyumu’nun düzenlenmesine ilişkin Yürütme Kurulumuz 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar sonunda Sempozyum programı ortaya çıkmıştır.  Sektörün önde gelen kuruluşlarını İzmir’de bir araya getiren Asansör Sempozyumu’nda  9 oturumda 28 bildiri sunulmuştur.

Ayrıca Asansör Sempozyumu’nda sektörün sorunları ve çözüm önerileri oluşturabilmek amacıyla konunun tarafları olan bakanlık, dernekler ve odaların konuşmacı olarak katılımıyla “Yapı ve Asansör” ile “Asansör Periyodik Kontrolleri” başlıklarında iki panel gerçekleştirilmiştir. Bildiri oturumlarının paralelinde Asansör Sempozyumu katılımcıları için “Asansör Kumanda Sistemleri Genel Kavramlar” ve “Hidrolik Asansörlerde Güç Ünitesi Tasarımı, Valf Seçimi ve Isı Problemleri” konulu iki seminer düzenlenmiş ve “Asansör Periyodik Kontrolleri Hakkında Bina Yöneticilerine Bilgilendirme Toplantısı” ile her yıl zorunlu olan asansör periyodik kontrolleri hakkında bina yöneticilerinin aydınlanmaları sağlanmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla 13 Ekim 2016 tarihinde, yani sempozyumumuzun ilk günü ilköğretim çağındaki öğrenciler sempozyum alanına getirilerek asansör ve yürüyen merdivenlerin güvenli kullanımına yönelik “Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli Kullanımı” başlıklı bir eğitim gerçekleştirilmiş, öğrenciler görsel ve işitsel dokümanlar eşliğinde güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmiştir.

Yakın gelecekte asansör sektörünün uluslararası ölçekteki en önemli etkinliklerinden birisi olma hedefiyle gerçekleştirilen Asansör Sempozyumu’nda her zaman olduğu gibi firmalarımızın konuk olduğu sergimiz de yer almıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra üniversiteler, sektörel dernekler, basın kuruluşları ve odalarca desteklenen ve sektörde, ulusal düzeyde yılın buluşması olarak kabul edilen etkinlik, asansör sanayicilerine, ürünlerini önemli bir platformda değerlendirme ve sergileme fırsatı da sunmuştur.