II. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE SERGİSİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 11 Mayıs 2005 Çarşamba - 14:00 - 14 Mayıs 2005 Cumartesi - 14:00
Yer: DENİZLİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

II. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 11-14 Mayıs 2005 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına Denizli Şubesi yürütücülüğünde Denizli‘de gerçekleştirilmiştir.
Etkinlik, Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde Vali Münir Raif Güney, Özay Gönlüm ve Turan Bahadır Salonları başta olmak üzere toplam 5 salonda ve fuayelerdeki sergi alanlarında gerçekleştirilmiştir. Kongre; 20 Kurum ve Kuruluş tarafından desteklenmiş, Kongre boyunca iki ayrı salonda ve toplam 9 oturumda 26 bildiri sunulmuştur. Kongre süresince 1 panel, 1 seminer ve 12 kurs gerçekleştirilmiştir. Kongre boyunca düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet üreten 17 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 600‘ü kayıtlı delege olmak üzere, 1000‘i aşkın mühendis, teknik eleman ile üniversite öğrencisi izlemiş, sergi de yaklaşık 2000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Oturumlarda, bakım teknolojisi alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeler ile AR-GE kapsamında sektörde yapılan çalışmaların tanıtıldığı, sektörel yenilik, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı özgün bildiriler sunulmuştur.
Panelde ise; "Bakım Mühendisliğinin Önemi" konusu tüm ayrıntıları ile ilgili Kurum ve Kuruluş temsilcilerince tartışılmış, görüş ve öneriler paylaşılmıştır.
Kongremizde, ayrıca "Buhar Kazanları Bakımında Blöf Sistemlerinin Yararları" konulu seminer düzenlenmiş, seminere 91 meslektaşımız katılmıştır.
Kongrede 12 farklı konuda kurs gerçekleştirilmiştir. "Buhar Hatlarında Koruyucu Bakım Uygulamaları", "Rulman Bakım Teknikleri", "Kompresörlerde Bakım Sistemleri", "Temel Sızdırmazlık Prensipleri ve Uygulamaları", "Hidrolik ve Yağlama Sistemlerinde Yağ Temizliğinin Önemi ve Filtrasyon", "Toplam Verimli Bakım", "Titreşim Analizi", "Rulmanların Sınıflandırılması, Kodlanması, Tanımı, Montaj ve Demontajı", "Buhar Cihazları Bakımı, Onarımı ve İşletmeye Alma", "Hidrolik Sistemlerde Arıza Kaynakları ve Önleme Yöntemleri", "Yüksek Performanslı Yağlayıcılar ve Yağlama Teknikleri ", "Titreşim Ölçümüne Dayalı Makina Bakımı" başlıklarında düzenlenen bu kurslar yoğun ilgi görmüş, kurslara toplam 331 teknik eleman katılmıştır.
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulması karar altına alınmıştır:
1.Üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlerinde en azından seçmeli ders olarak Bakım Mühendisliği‘ne yönelik ders programları oluşturulmalıdır.
2. Bakım konusunda Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan eğitim, seminer, söyleşi ve bu gibi çalışmalar yaygınlaştırılarak, mühendis ve eğiticilerin belgelendirilmesi yönünde geliştirilerek sürdürülmelidir.
3. Günümüzde eğitimin sürekliliği tartışılmaz bir konudur. Bu nedenle bakım konusunda çalışan mühendis ve ara elemanların bu konudaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecekleri şekilde eğitim programları oluşturulmalıdır. Lisans eğitimi sonrası mesleki gelişmenin sürekliliğini sağlamak için gerekli çerçeve programlar oluşturularak uygulanmalı, bu programlar ile eğitim seviyeleri yükseltilmeli, meslek içi eğitim ve yaşam boyu eğitim programlarına gereken kaynak aktarımı yapılmalıdır.
4. Bakım Mühendisliği çok bilimli bir disiplin olduğundan Makina Mühendisleri Odası‘nın yanı sıra başta Elektrik Mühendisleri Odası olmak üzere TMMOB‘a bağlı ilgili diğer Odaların katılımlarıyla, bilgi birikiminin paylaşımı ve artırılması sağlanmalıdır.
5. MMO, üniversiteler ve sanayi işbirliğiyle sektörün bilgi gereksinimine, özellikle pratiğe yönelik yayınların arttırılması çalışmalarına hız verilmelidir.
6. Makina-cihaz alımında ve tesis kurarken teknoloji seçimine özen gösterilmeli, yedek parça stoğu, işletme-bakım talimatlarının Türkçe olması, personel eğitimi ve bakım gerekleri gibi konuların şartname ve sözleşmelerde yer almasına özen gösterilmelidir.
7. Bakım uygulamalarında alınacak olan ölçüm alet ve cihazlar ile bilgisayar yazılımları, işletmenin gerçek gereksinimlerine ve teknolojik yeniliklere dayanmalı, bu şekilde kaynak israfı önlenmelidir.
8. İşletme ve tesislerde;

· Tesislerin faydalı ömrünü arttırmak,

· Arızaya dayalı bakım anlayışını terketmek,

· Bakım maliyetlerinin analizini yaparak, bakım ve stok maliyetlerini azaltmak,

· Bakım birimlerinin görevlerinin etkili ve verimli şekilde planlanmasına; gerçekleştirilmesine ve kontrolüne yardımcı olmak,

· Bakımdaki her türlü bilgiye kolay ulaşmak, bakım faaliyetlerini kayıt altına alarak bilgi paylaşımı sağlamak,

· Tesis ve donanımın güvenlik ve güvenilirlik çalışmalarını kayıt altına alarak yönlendirmek,

· İş sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunmak,

· Enerji tasarrufu ve temiz bir çevre yaratılmasına katkıda bulunmak,

· Bakım birimlerinde talimatlarda teçhizatlarda vs. standartlaşmayı sağlamak

amacıyla her işletme ve tesisin kendi bakım yönetim sistemini oluşturması hedeflenmelidir.
9. İşletmede bakım konusunun sadece bakımdan sorumlu birimin işi olarak görülmesi anlayışı terk edilmeli, üretim süreçlerinin sorumluluğunu taşıyan tüm birimlerce sahip çıkılmalı ve bakım sorumlulukları paylaşılmalıdır.
Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi sekreteryalığında düzenlenen II. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi‘nin gelecekte de düzenli aralıklarla yapılması planlanmalıdır.