IV. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE SERGİSİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 22 Ekim 2009 Perşembe - 13:45 - 24 Ekim 2009 Cumartesi - 13:45
Yer: DENİZLİ

IV. Bakım Teknolojileri Kongresi Sonuç Bildirgesi

Geleneksel hale gelen IV. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 22-24 Ekim 2009 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına Denizli Şubesi Sekreteryasında, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi- Denizli‘de gerçekleştirilmiştir.

 "Bakım Mühendislerinin Sorunları Forumu", "Bakım Mühendisliği Paneli"  ve "Açılış Konferansı" ile birlikte kongre boyunca toplam 13 oturumda toplam 39 bildiri sunulmuştur.Kongreyi 745‘i kayıtlı delege olmak üzere 1.500‘e yakın mühendis, teknik eleman, üniversite öğretim elemanı ile üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencisi izlemiştir. Ayrıca 14 farklı başlıkta kurslar gerçekleştirilerek, meslektaşlarımızın temel ve güncel konularda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.

17 kurum ve kuruluş tarafından desteklenen kongreye paralel olarak düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet üreten 19 kurum ve kuruluş katılmış ve 2.000‘i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Bu kurslar; Makina Dairesiz Asansör Tasarımı ve Montajı, Hidrolik ve Pnömatik Silindirlerde Kullanılan Sızdırmazlık Elemanlarının Seçimi ve Karşılaşılan Problemler, Elektrikli Asansör Son Muayene Eğitimi, Hidrolik Sistemlerde Bağlantı Tekniği, Hidrolik Devre Elemanları, Uygulama ve Arıza Arama Teknikleri, Arıza Nedenleri ve Çözümleri, Madeni Yağların Ekipman Ömrü ve Kestirimci Bakımdaki Önemi, Pnömatik Sistemlerde Arıza Arama Teknikleri, Arıza Nedenleri ve Çözümleri, Temel Pnömatik (1.Seviye), Buhar Armatürleri Bakımı ve İşletmeye Alma, Rulmanların Sınıflandırılması, Kodlanması, Tanımı, Montaj ve Demontajı, Metroloji ve Kalibrasyon, Mekanik Salmastralar, Temel Pnömatik (2. Seviye) ve TPM‘dir.

İşletmelerde kullanılan çok çeşitli cihaz, makina, teçhizat, alet ve ekipmanın her an kullanıma hazır, arızasız durumda bulunması, üretimin aksamaması açısından çok önemlidir. Bunu sağlayabilmek için söz konusu ekipmanlarda ani arızalar ortaya çıkmadan önce koruyucu bakım çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları planlı bir şekilde yürütmek gerekmektedir. Küreselleşmenin getirdiği çetin rekabetin sonucu olarak, eldeki varlıkların en ekonomik biçimde korunması ve işletilmesi yaşamsal önem kazanmaktadır. Sistemlerde olabilecek arızalar ve aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıplar, ödenmesi gereken tazminatlar artmaktadır. Dolayısı ile bakımcılık, yanlış algılandığı "tamircilik, teknisyenlik" gibi sıfatlardan arınarak, çok yönlü bir makina mühendisliği alanı konumuna gelmiştir.

Bunların yanında özelikle son yıllarda, bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu süreç nedeniyle, örgün eğitim kurumlarında verilen eğitim zaman içerisinde atıl bilgi haline gelmekte, mevcut bilginin yenilenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bireyin hem kendi gelişimini sağlaması, hem de üretim sürecinde aktif bir rol alarak toplumsal gelişime yardımcı olabilmesi, yapılan işin güvenli ve sağlıklı yapılabilmesi için sürekli eğitim bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi kapsamında yapılan oturumlarda sunulan bildiriler ile yapılan tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan aşağıdaki önerilerin ilgililere ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

 1) Bakımlı bir sistemi işletmek, kamu çıkarını gözetmenin temel ilkelerinden biri olarak ele alınmalıdır. Bakım, sadece üretim açısından ele alınmamalı, işçi sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği ve çevre açısından da önemsenmeli, bu konuda yaptırımlar uygulanmalıdır.

2) İşletme ve ülke ekonomisi açısından "arıza oluşana kadar makina çalışsın" anlayışının terk edilerek makina ve tesislerde bilimsel bakım uygulamaları yaygınlaştırılarak uygulanmalıdır.

3) Her işletmenin bir Bakım Yönetim Sistemi olmalı ve bu sistemi uygulayacak Bakım Mühendisi bulunmalıdır.

4) Makina-cihaz alımında ve tesis kurulumunda kullanılacak yazılım ve donanımlar doğru ve güvenli olmalıdır. Bakım-işletme talimatlarının Türkçe olması, personel eğitimi ve bakım gerekleri vb. konuların şartname ve sözleşmelerde yer almasına özen gösterilmeli, bu hususlar ilgili mercilerce takibi yapılmalıdır.

5)  Bakım faaliyetleri için işletmeler; gerekli ölçüm alet ve cihazlar ile yazılım başta olmak üzere işletme gereksinimlerine ve teknolojilerine uygun olarak temin edilmeli, tesis ve işletmelerin ekonomik ömürleri boyunca bakımlı olmaları sağlanmalı ve üretim süreçlerinin tüm birimlerince sahip çıkılmalıdır.

6) Üretimde yaşanacak aksaklıkların giderilmesi ve diğer bakım işlerinin sağlıklı yürümesi için sorumluluğun paylaşılması gerekmektedir. Etkin bir bakım faaliyetinin yürütülebilmesi için tüm personelin katılımı ve üst yönetimin destekleyici tutum sergilemesi kaçınılmazdır.

7) Bakım konusundaki çalışmaların kavramsallaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve uygulanması için gerekli mesleki eğitim ve bu kongrede örneği görüldüğü gibi katılımcı platform faaliyetleri sürdürülmeli, yerel ve mesleki yönetimlerce bu çalışmalar desteklenmelidir.

8) Bakım Mühendislerinin esnek, kuralsız ve stresli çalışma koşullarını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmalı; Bakım Mühendislerinin alana yönelik mesleki ve bilimsel sıkıntıları kadar önemli olan çalışma koşulları ve yaşamsal beklenti sorunlarına çözüm üretilmelidir.

9) Bakım çalışmalarını maliyet unsuru olarak gören anlayış terk edilmeli, kuruluşlar güvenliğe ve üretime dair riskleri en aza indirgeyecek planlı ve kontrollü bakım politikaları geliştirmelidir.

10) Tüm kuruluşlar tesis ve işletmelerinin etkili ve güvenli çalışması için bakımlı olmaları hususunda "Toplam Üretken Bakım" yöntemleri ile üretkenliği ölçmeli ve güvenlik risklerini belirleyerek kendilerini geliştirmelidir.

11) Üniversitelerde, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında bakım konusuna yer verilmeli, mevcut olanlar geliştirmelidir.

12) Günümüzde eğitimin sürekliliği tartışılmaz bir konudur. Bu nedenle bakım konusunda çalışan mühendis ve ara elemanların bu konudaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecekleri şekilde eğitim programları oluşturulmalıdır. Lisans eğitimi sonrası mesleki gelişmenin sürekliliğini sağlamak için gerekli çerçeve programlar oluşturularak uygulanmalı, bu programlar ile eğitim seviyeleri yükseltilmeli, meslek içi eğitim ve yaşam boyu eğitim programlarına gereken kaynak aktarımı yapılmalıdır.

13) Mühendislerin büyük bölümü, tesis ve işletmelerde "Bakım Mühendisi" olarak çalışmaktadır. Sanayi, Üniversite ve TMMOB‘ye bağlı ilgili Meslek Odaları arasında işbirliği ile "Bakım Mühendisliği" konusunda ortak bir dil geliştirilmelidir.

14) MMO, üniversiteler ve sanayi işbirliğiyle sektörün bilgi gereksinimine, özellikle pratiğe yönelik yayınların arttırılması çalışmalarına hız verilmelidir.

15) Makina Mühendisleri Odası, Bakım Teknolojileri Kongreleri ve diğer etkinlikler ile "Bakım Mühendisliği" ile ilgili bir birikim sağlamıştır. Bu birikim kullanılarak, "Bakım Mühendisliği Belgelendirmesi"ni hedefleyecek çalışmalara devam edilmelidir.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI