III. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE SERGİSİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 22 Kasım 2007 Perşembe - 14:00 - 24 Kasım 2007 Cumartesi - 14:00
Yer: DENİZLİ

III. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ

III. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, 22-25 Kasım 2007 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası adına Denizli Şubesi yürütücülüğünde Denizli‘de gerçekleştirilmiştir.
"Toplam Üretken Bakım" teması ile Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kongre ve Kültür Merkezinde, beş salonda ve Sergi Alanı‘nda gerçekleştirilen Kongre; 17 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiştir.

"Toplam Üretken Bakım" konulu açılış konferansı ile başlayan etkinlikte, 15 oturumda 42 bildiri sunulmuştur. Bu oturumların yedisi, deneyim paylaşım oturumu olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca altı adet kurs ve "Toplam Üretken Bakım ile Nasıl Başarılır?" konulu bir panel ile "Kestirimci Bakımda Yenilikçi Çözümler" konulu bir seminer düzenlenmiştir. Sergiye, bakım sektöründe yer alan 17 kuruluş katılmıştır. Kongre etkinliklerine, 750 delege, 2000‘e yakın izleyici ve ziyaretçi katılımı olmuştur.
Bakım teknolojilerinin etkin kullanımı, kuruluşların üretkenliğini ve güvenliğini iyileştirmek ve kontrol altında tutmak için gereklidir. "Toplam Üretken Bakım", bakım teknolojileri ile ilgili tüm dünyanın ortak yaklaşımı haline gelmiştir. BTKS 2007, "Toplam Üretken Bakım" konusunda Türkiye‘de gerçekleştirilen önemli bir etkinlik olmuştur.
"Yağlayıcılar ve Yağlayıcı Seçimi", "Buhar Armatürleri Bakımı ve İşletmeye Alma", "TPM", "Uygulamalı Yerinde Balans ve Kaplin Ayarı", "Rulmanların Sınıflandırılması, Kodlanması, Tanımı, Montaj ve Demontajı", "Pnömatik Sistemlerde Arıza Arama" konularında teknik kurslar gerçekleştirilmiştir.
Kongrelerimiz, "Bakım" kavramı ve bakım bilincini geliştirerek; güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlı bir çalışma ortamının hazırlanması ve dolayısıyla ülke sanayisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongrelerimiz sayesinde "Bakım Mühendisliği" kavramı ülkemiz gündemine taşınmıştır.
BTKS 2007 sonucunda aşağıdaki önerilerin kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır: 
1) Bakımlı bir sistemi işletmek, kamu çıkarını gözetmenin temel ilkelerindendir biri olarak ele alınmalıdır. Bakım, sadece üretim açısından ele alınmamalı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji verimliliği ve Çevre açısından da önemsenmeli, bu konuda yaptırımlar uygulanmalıdır.
2) Mühendislerin büyük bölümü, tesis ve işletmelerde "Bakım Mühendisi" olarak çalışmaktadır. Sanayi, Üniversite ve TMMOB ‘ye bağlı ilgili Meslek Odaları arasında işbirliği ile "Bakım Mühendisliği" konusunda ortak bir dil geliştirilmelidir. 
3) "Toplam Üretken Bakım" bakım teknolojileri konusunda uluslararası ortak bir dildir. "Bakım Mühendisi " yeterliliği, "Toplam Üretken Bakım" konseptini karşılayacak şekilde tanımlanmalıdır.
4) Makina Mühendisleri Odası, BTKS‘ler ve diğer etkinlikler ile "Bakım Mühendisliği" ile ilgili bir birikim sağlamıştır. Bu birikim kullanılarak, "Bakım Mühendisliği" belgelendirme konusunu hedefleyecek çalışmalara devam edilmelidir.
5) Tüm kuruluşlar tesis ve işletmelerinin etkili ve güvenli çalışması için bakımlı olmaları hususunda " Toplam Üretken Bakım " yöntemleri ile üretkenliğini ölçmeli ve güvenlik risklerini belirleyerek kendini geliştirmelidir.
6) Toplam Üretken Bakım‘ın temelini 5S (Düzen ve Temizlik) Sistemi oluşturur. Bu temeli; " Otonom Bakım"; " Odaklanmış İyileştirmeler", " Planlı Bakım", " Kalite Bakım", "Eğitim", "Ofis TPM", "İş Sağlığı ve İş Güvenliği ve Çevre" modülleri oluşturur. Bu nedenle Toplam Üretken Bakımın (TÜB); kayıp üreten görünmeyen unsurları ortadan kaldırmak için başarısını kanıtlamış bir üretim yönetim sistemi olduğu gerçeği görülmelidir.
7) İyileştirme çalışmalarındaki personel çabaları ödüllendirilmelidir. Ödüller adil, iyileştirme katkısı ile orantılı ve paraya odaklanmamış olmalıdır.
8) Toplam Üretken Bakım çalışmaları, problemleri belirlemek ve bu problemleri yöntem/yöntemler uygulayarak çözmek için tüm personelin katılımı ile gerçekleştirilir. Çalışmaların etkili yürümesi ve sonuç alınması için üst yönetimin sürekli desteği sağlanmalıdır.
9) İyileştirmelerin gerçekleştirilmesinde, çalışanların yöneticilerin mantığını anlaması sağlanmalıdır. Toplam Üretken Bakım çalışmalarının kalıcılığı için çalışanların sistemi eğitimler yoluyla anlaması, sevmesi ve sahiplenmesi gereklidir. Bunun için tüm çalışanlar, başlangıçta ve sürekli eğitilmeli ve bakım faaliyetlerini işlerinin bir parçası olarak görmeleri sağlanmalıdır.
10) Kuruluşların başarısı, faaliyetlerindeki stratejik analizlerine ve faaliyetlerine bağlıdır. Kuruluşlar kendi politika, strateji ve hedefleri ile Toplam Üretken Bakım konusundaki hedefleri bağlantılı hale getirilmelidir.
11) Ürün hataları, makina arızaları ve iş kazalarının "kök sebepleri çözülerek" tekrarları önlemek, kayıpları azaltmak, iş kazalarını sıfıra indirmek için gereklidir.
12) İşletmelerin üretim sorumluluğunu taşıyanlar, bakım personeli sorumluluklarını paylaşmalıdır. Sık tekrarlanan basit bakımların operatörler tarafından yapılması için "Otonom Bakım" anlayışının uygulanması sağlanmalıdır.
13) İş kazalarının azaltılması için, bakımlı bir kuruluş sisteminin işletilmesi gereklidir. İş kazalarında Avrupa‘da ilk sırada yer aldığımız gerçeği unutulmamalıdır. Bu noktadan tespitle; tüm makina ve cihazların bakımları kayıt altında tutulmalı ve denetlenmelidir. İş Kanununa göre çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerde bu kontrollerin "TMMOB‘ye bağlı ilgili Meslek Odalarınca yapılması" ibaresi yer almalıdır.
14) Toplam Üretken Bakım teması ile üçüncüsü gerçekleştirilen BTKS 2007 ile elde edilen kazanımların; MMO, diğer meslek odaları, üniversiteler ve sanayi kollarının desteği ile "Bakım Mühendisliği" alanında yayınlara dönüştürülmeli, özellikle pratiğe yönelik yayınların arttırılması çalışmalarına hız verilmelidir.
15) Bakım faaliyetleri için işletme sahipleri; gerekli ölçüm cihazı, yazılım başta olmak üzere gerekli kaynakları temin ederek tesis ve işletmelerin ekonomik ömürleri boyunca bakımlı olmalarını sağlamalıdır.
16) Mevzuatta zorunlu olduğu halde, üreticileri tarafından, yazılım ve donanımların kullanım-bakım kılavuzlarının hala Türkçe olarak yayımlanmadığı görülmektedir. Yazılım ve donanımların; doğru ve güvenli kullanımı ile ilgili bakım talimatlarının oluşturulması için Türkçe kullanım kılavuzları bulunan ürünlerin satın alınmasına dikkat edilmeli, şartname ve sözleşmelerde yer almasına özen gösterilmeli, ilgili mercilerce de takibi yapılmalıdır.

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI