Forumlar

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

teskon2007 FORUM KONULARI

PROJE TASARIMI ESASLARI VE FORMATI FORUMU

26 Ekim 2007 Cuma / 14.30 - 16.00

FORUM YÖNETİCİSİ
Ahmet ARISOY

Mekanik Tesisat işlerinin yapılması Makina mühendislerinin yetkisinde olan bir konudur. Mekanik tesisat işleri denildiğinde ise, ısıtma, havalandırma, serinletme gibi klasik konuların dışında günümüzde yüzme havuzları, doğal gaz, basınçlı hava, medikal gazlar, hijyen, akustik, otomasyon, mutfak, yangın gibi pek çok özel uzmanlık alanları da mekanik tesisat işleri içinde düşünülmektedir.

Böylesine yaygın uzmanlık alanlarını içeren bütün üzerinde söz sahibi olan ve bu konuda proje ve uygulama yapan makina mühendisleri mekanik tesisat proje tasarımına farklı gözlüklerle bakmaktadır. Bilgi ve beceri düzeyi kısıtlı olan ve fakat imza yetkisi olan makina mühendisi proje tasarımcısı, projeyi basite indirgemekte ve yetersiz kalmaktadır. Bu durumda olan tasarımcılar için bir rehber gerçekten yararlı olacaktır. Bunun ötesinde belirli esasların ve formatın oluşturulması minimumu belirlemede ve proje işinin anlamını ve değerini yitirmesini engellemede, yani bir standardın oluşmasında önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu nedenle proje ve tasarım işinin değerini yitirmemesi için bir standardın hazırlanıp, uygulanması gereklidir. Bu doğal olarak sonuçta ortaya çıkan eserin yani mekanik tesisatın bütününün günümüz beklentilerini sağlayacak teknik ve ekonomik yetenekte ve özellikte olmasını mümkün kılacaktır.

Bu esaslar kontrol veya işveren için de yol gösterici olacaktır. TTMD tarafından yayımlanan proje esasları projenin kontrolünde net bir kaynak olacaktır. Buna dayanarak tasarımcıdan belirli konuların yerine getirilmesini, belirli değerlere uyulmasını isteyebilecektir. Ancak bu statik bir süreçtir. Aslında minimumu belirleyen belirli şeyler tanımlanmakta ve bu tanımlar o noktada kalmaktadır. 

Olayın diğer tarafında ise uzmanlar ve yetkin proje tasarımcıları vardır. Günümüzde tesisat işi çağdaş ülkelerde mekanik tasarımdan ziyade yapı teknolojisi bütününde bir konsept olarak ele alınmaktadır. Bir uzmanlar grubu ortak bir çalışmayla yapıyı ele almakta ve mekanik çözüm de bu bütün içinde yer almakta ve buna göre şekillenmektedir. Burada hergün gelişen teknolojik imkanlar sonuna kadar kullanılmakta ve söz konusu yapıya özel çözümler üretilmektedir. Bu üst düzeyde dinamik bir süreçtir. Amaç optimizasyonu sağlamak ve en uyguna ulaşmaktır. Bu durumda statik koşullar gelişmeyi engelleyecek, uzmanlık konularının gelişmesini ve uygulanmasını engelleyecek ve minimumu tanımlamaya yönelik esaslar inisiyatif sahibi olmayan kontrollerin elinde yukarıda tanımlanan bir tasarım sürecini reddedecektir.

Bu koşullarda TTMD veya MMO gibi yetkin kuruluşlar proje alanını düzenleyen esaslar, standartlar veya format belirleyip yayımlamalı mıdır? Bu esasların niteliği ne olmalıdır? Bunlar tavsiye niteliğinde bir rehber mi olmalıdır? Yoksa belirli sayısal değerler ortaya koyup, bunun sağlanmasını isteyen kural ve kriterler içeren zorlayıcı esaslar mı olmalıdır?

Bu Forumda yukarıda açıklanmaya çalışılan konular serbestçe ve hiç bir kayıt tutulmadan tartışılacaktır.


YANGIN YÖNETMELİĞİ 2007

27 Ekim 2007 Cumartesi / 14.30 - 16.00

FORUM YÖNETİCİSİ
Abdurrahman KILIÇ

Değiştirilerek yeniden yayınlanan "Yangın Yönetmeliği"nde Mekanik Tesisat Mühendisliği konusunda getirilen yeni ilaveler, değişiklikler, yaptırımlar, zorlayıcı hükümler, sorumluluklar ve tasarıma esas olan kriterler tartışılacaktır. 2002 Yangın Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile daha önceki yönetmelikte olmayan "mevcut binalar" ile ilgili hususlar açıklanacak, uygulanma süreleri, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri değerlendirilecektir. Proje, uygulama ve işletme konularında yetersizlikler ve yapılması gereken çalışmalar belirlenecektir.