Kurslar

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

1- OTOMATİK YAĞMURLAMA (SPRINKLER) SİSTEMLERİNİN TASARIMI ve UYGULAMALARI KURSU
Kurs Yöneticisi: Kazım BECEREN
25 Ekim 2007 Perşembe Saat: 14.30 - 18.30

Kurs İçeriği

Amaç:

Yangın yönetmeliğine göre zorunlu olan, yapıların yangından korunması için tesis edilecek otomatik yağmurlama (sprinkler) sisteminin tipleri, tasarımın kriterleri ve hidrolik hesaplama yöntemi konularının aktarılması.

İçerik:

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği;

 • yağmurlama sistemi zorunlu olan yapılar,

 • yağmurlama başlık tipleri ve özellikleri,

 • yağmurlama başlıklarının ısıl duyarlılığı,

 • yağmurlama sistemin tipleri,

 • yağmurlama başlıkları koruma alanlarının tespiti,

 • yaklaşık su ihtiyacı tespiti,

 • yağmurlama sistemleri tasarım esasları

 • hidrolik hesap yöntemi

Yöntem:

Yukarıda bahsi geçen konular PPT sunum olarak ekrana aktarılarak anlatım gerçekleştirilecek ve katılımcıların soruları ile kursa katkısı sağlanacaktır.


2TEMİZ BUHAR KURSU
Kurs Yöneticisi: Cafer ÜNLÜ
25 Ekim 2007 Perşembe Saat: 14.30 - 16.00

Kurs İçeriği

Konu alt başlıkları

 • Temiz buhar nedir?

 • Üretimi

 • Dağıtımı

 • Kondens tahliyesi

 • Temiz buhar cihazları

Gıda maddelerinin pişirilmesinde, gıda ve içecek kaplarının sterilizasyonunda, hastanelerde ve ilaç endüstrisinde temiz buhar kullanılmalıdır.

Temiz buhar; üretim yöntemine, kullanılan ham suyun kalitesine bağlı olarak oldukça geniş bir buhar kalitesini tanımlar. Temel olarak üç türü vardır.
Bunlar;

 • Filtre edilmiş buhar

 • Temiz buhar

 • Saf buhar

Temiz buharın kuruluk oranı, içerisinde bulunabilecek partiküller ve kimyasallar kullanım yerine göre önem taşır.

Temiz buhar sistemlerinde,buhar dağıtımı ve kondens tahliyesinin tasarımı biyolojik kirlenme olasılığını ortadan kaldıracak şekilde yapılmalıdır. Buhar cihazlarının konstrüksiyonu ve malzeme yapısı seçiminde korozyon ve bakteri üreme riski dikkate alınmalıdır. 

Temiz buhar sistemlerinde basınç düşürme ve sıcaklık kontrolü uygun cihazlarla yapılmalıdır. Kontrol vanaları hijyene uygun seçilmelidir. 

Gıda ve sağlık kuruluşlarının direktifleriyle önümüzdeki yıllarda kullanımı zorunlu hale gelecek olan temiz buhar, üretiminden dağıtımına ve kullanılacak cihazlara kadar ayrıntılarıyla anlatılacaktır.


3- ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDEN KONDENS TAHLİYESİ KURSU
Kurs Yöneticisi: Cafer ÜNLÜ
Konuşmacı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK

25 Ekim 2007 Perşembe Saat: 16.30 - 18.30

Kurs İçeriği

Buhar kullanılan endüstriyel tesislerin, otel ve hastanelerin hemen hemen tamamında, ısıtıcı akışkan olarak buharın kullanıldığı ısı değiştiricileri vardır. Isıtılacak akışkan tesislere göre değişiklik gösterebilir, basınçlı hava, su, kimyasal madde, gıda vb. Tüm ısı değiştiricilerin ortak özelliği sıcaklık kontrolü yapılmasıdır. Isı değiştiricilerde sıcaklığın oransal kontrol edildiği durumlarda, sistem dizaynına da bağlı olarak kondensin tahliye edilememesi durumu söz konusudur ve ülkemizdeki işletmelerin %90'ında bu sorun yaşanmaktadır.

Kondensin tahliye edilemediği bu durum "Kilitlenme" – Stall – olarak adlandırılır. Kilitlenmenin gerçekleştiği yük yüzdesine bağlı olarak, proses verimsiz çalışır, ürün veya sistem elemanları hasar görür.

Endüstriyel tesislerde, proses haricinde sadece mahal ısıtılmasında veya kullanım için ihtiyaç duyulan sıcak suyun hazırlanmasında en az 2 adet ısı değiştiricisinin kullanılmaktadır. Ülkemizde buhar kullanan endüstriyel tesis, otel ve hastanelerin sayısı düşünüldüğünde problemin boyutu anlaşılacaktır. Proses veriminin arttırılmasının yanısıra sistem elemanlarında hasarların önlenmesi işletmelere tasarruf sağlayacaktır.

Kilitlenme durumunun oluşma sebebi, kilitlenmenin olacağı yük yüzdesinin belirlenmesi ve kilitlenmenin önlenmesi için alınabilecek tedbirler detaylı olarak anlatılacaktır.


4TEMEL VE UYGULAMALI PSİKROMETRİ KURSU
Kurs Yöneticisi: A. Müjdat ŞAHAN
26 Ekim 2007 Cuma Saat: 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

 1. Giriş

 2. Nemli havanın tanımı ve bileşenleri

 3. Nem, sıcaklık, konfor ve iç hava kalitesi

 4. Nemli havanın termodinamik tanımları
  a. Kuru termometre sıcaklığı 
  b. Yaş termometre sıcaklığı
  c. Oransal nem d. Mutlak nem
  e. Çiğ noktası sıcaklığı 
  f. Özgül hacim ve ağırlık
  g. Duyulur ısı faktörü 
  h. Entalpi

 5. Nemli hava diyagramı ve kullanımına ait ön bilgiler
  a. Nokta işaretlenmesi
  b. Yaz kış konfor şartlarının girilmesi
  c. Yaz kış dış hava şartlarının girilmesi
  d. Karışım havası noktası oluşturulması
  e. SHF tanımları ve çizimleri
  f. Kaydırma yapılması

 6. Temel uygulamaların gösterimi ve hesaplama kriterleri
  a. Duyulur ısıtma 
  b. Duyulur soğutma
  c. Toplam soğutma
  d. Evaporatif soğutma pulverize nemlendirme

  1. Sıcak su ile
  2. Soğuk su ile

  3. Oda sıcaklığında su ile

  e. Buharlı nemlendirme 
  f. Sıcak buhar ile
  g. Soğuk buhar ile 
  h. Nem alma

  1. Yoğuşturma ile

  2. Desikkant ile

 7. Değişik proses çözümleri
  a. Bir ısıtma prosesi tanımı, kapasitelendirilmesi ve ısıtıcı eşanjörün seçimi
  b. Bir soğutma prosesi tanımı, kapasitelendirilmesi ve soğutma eşanjörü seçimi
  c. Karışım havalı bir uygulamada dış hava yükü hesabı ve enerji geri kazanımı
  d. Isı geri kazanımı ve enerji geri kazanımının ayrıştırılması
  e. Yoğuşturmalı bir nem sağma prosesi tanımı ve kapasitelendirilmesi
  f. Bir desikkant nem çekme prosesinin tanımı ve kapasitelendirilmesi
  g. Kombine bir kurutma prosesi tanımı ve kapasitelendirilmesi
  h. Bir evaporatif nemlendirme prosesinin tanımı ve kapasitelendirilmesi

 8. Sorulara yanıtlar ve kapanış


5- SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN ESASLARI KURSU
Kurs Yöneticisi: Nuri ÖZKOL
26 Ekim 2007 Cuma Saat: 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

 1. Soğutmanın tarihçesi ve temel prensipler

 2. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin genel ilkeleri, pistonlu kompresörde emme ve basma kayıpları, hacimsel verim

 3. Soğutma çevriminin basınç-entalpi (P-h) diyagramında analizi
  Kondenzasyon (yoğuşma) sıcaklığının yükselmesinin etkisi
  Evaporasyon (buharlaşma) sıcaklığının azalmasının etkisi
  Yoğuşturucu çıkışı kompresör arasında ısı değiştirgeci kullanmanın etkisi

 4. Konvensiyonel soğutma çevrimleri
  Genleşme Vanası kullanılan sistemler
  Flatörlü sistemler
  Çoklu evaporatörlü sistemler
  Paralel kompresör uygulaması
  Kademeli Sıkıştırma 
  Farklı gazlar kullanılan kaskat sistemler

 5. Soğutma Çevrimi Elemanları
  Kompresörler / Kondenserler / Basınç düşürücü elemanlar / Evaporatörler / Yardımcı aksam ve aksesuarlar

 6. Diğer Soğutma Sistemleri

 7. Soğutucu akışkanlar

 8. Yağlama Yağları


6PROJE YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR KURSU
Kurs Yöneticisi: H.Murat GÜNAYDIN
27 Ekim 2007 Cumartesi Saat: 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

AMAÇ

Proje yönetimi temel kavramlarının ve çağdaş yaklaşımların aktarılması

KURS İÇERİĞİ

Proje yönetim kavramlarına tarihsel perspektiften yaklaşım;maliyet, süre, kalite, iletişim
kavramlarının irdelenmesi, proje yönetim sistemleri ve olgunluk seviyeleri, takım çalışması, proje liderliği.

METOD

Kurs bir atölye çalışması şeklinde interaktif olarak düzenlenecektir.
Bu çerçevede katılımcıların 3-5 kişilik takımlar halinde örnek olaylar üzerinde çalışma yapmaları sağlanacaktır.


7- ISI POMPALARININ KONUTSAL VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI KURSU
Kurs Yöneticisi: Arif HEPBAŞLI
27 Ekim 2007 Cumartesi Saat: 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

1 - Kursun Tanıtımı / Arif HEPBAŞLI
2 - Isı Pompalarının Genel Tanıtımı ve Gaz-Tahrikli Isı Pompaları ve Kurutucusu / Arif HEPBAŞLI
3 - Yer Kaynaklı ve Su Çevrimli Isı Pompaları Tanıtımı ve Uygulamaları / Beyhan ŞEN
4 - Yer Kaynaklı Isı Pompalarında Toprak Isı Değiştiricisinin Tasarımı Hüseyin GÜNERHAN
5 - 
Yer Kaynaklı Isı Pompası Deniz Uygulamaları / Korhan ALTINKAYA
6 - Hava-Kaynaklı Isı Pompalarının Kullanıldığı Villa İklimlendirme Sistemi Erkut BEŞER
7 - Isı Pompalı Kurutucuların Endüstriyel Uygulaması 
/ Ali GÜNGÖR
 

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik Laboratuarı Gezisi


8KALORİFER TESİSATI HESABI VE UYGULAMALI ÖRNEK KURSU
Kurs Yöneticisi: T. Hikmet KARAKOÇ
Konuşmacılar: T. Hikmet KARAKOÇ / Abdullah BİLGİN

27 Ekim 2007 Cumartesi Saat: 09.00 - 16.00

Kurs İçeriği

 • Isıtmada Sistem Çeşitleri ve Seçimi

 • Isıl Konfor

 • Mimar Tesisat Mühendisi İlişkisi ve Isıtma Tesisatının Projelendirilmesi

 • Isı Kaybı Hesabı

  • Isı Geçiş Şekilleri

  • Isı Kaybı Hesabı Çizelgesinin Doldurulması

   • Yapı Bileşenleri Sütunu

   • Alan Hesabı Sütunu

   • Isı Kaybı Hesabı Sütunu

   • Artırımlar Sütunu

   • Toplam Isı İhtiyacı Sütunu

    • İletim ve Taşınımla Artırımlı Isı Kaybı

    • Sızıntıyla Isı Kaybı

    • Toplam Isı Kayıpları

  • Isı Kaybı Hesabına Örnek

 • Isıtıcı Hesabının Yapılması ve Sistem Seçimi

  • Isıtıcı Sayısının Belirlenmesi

  • Radyatörlerin Yerleştirilmesi

 • Sıcak Sulu Sistemde Boru Çapı Hesabının Yapılması

  • Hesap Yöntemi

   • Ana Boru Hattının Hesabı

   • Dolaşım Pompası Hesabı

  • Boru Çapı Hesabına Bir Örnek

 • Kazan ve Kazan Dairesi

 • Bacalar

 • Genleşme Deposu ve Güvenlik Borularının Hesabı

  • Açık Tip Genleşme Deposu

  • Kapalı Tip Genleşme Deposu

 • Isıtma Tesisatı Projelendirilmesi ve Örnek Bib Hesap

  • Isıtma Tesisatı Projelendirilmesi

  • Isıtma Tesisatı Projelendirilmesine İlişkin Örnek Bir Hesap


9TEMEL SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ KURSU
Kurs Yöneticisi: Ömer KANTAROĞLU
Konuşmacılar: Hikmet KARAKOÇ / Abdullah BİLGİN / Ömer KANTAROĞLU

28 Ekim 2007 Pazar Saat: 09.00 - 16.00

Kurs İçeriği

Bu kurs tüm tesisat mühendislerine, ayrıca yeni ve genç genç tasarımcılar ile becerilerini tazelemek isteyen deneyimli tasarımcılara fayda sağlayacaktır.

KURS İÇERİĞİ

 1. Suyun Özellikleri

 2. Bernoulli Eşitliği ve Sıhhi Tesisatta Kullanılması

 3. Su Akışı

 4. Sıhhi Tesisat: Hidroliğin Pratik Uygulaması

 5. Sıhhi Tesisat Akış Problemleri Örnekleri

 6. Sıhhi Tesisat Üniteleri: Sıhhi tesisat ünitesi montajında ilk elden deneyim. Bu bölümde standart sıhhi tesisat birimi çeşitlerini ve düzgün bir şekilde monte etmek için gereken prensipleri kapsayacaktır. İster montaj teknik bilgilerinizi tazeleyin, isterseniz bir sıhhi tesisat birimi monte etmeyi ilk defa öğrenin bu bölüm katılımcıya düzgün monte edilmiş bir sıhhi tesisat biriminin emniyet, sağlıklı ve düzgün çalışan sistemler açısından önemini aktararak fayda sağlayacaktır. Katılımcı ayrıca bu seminerden sıhhi tesisat birimini montaj amacıyla malzemelerle veya prosedürlerle çalışırken alınması gereken önemli tedbirleri öğrenecektir.

 7. Temiz Su Borularının Boyutlandırılması: Bu bölüm konut tipi sıcak ve soğuk su sistemi tasarlarken ne dâhil edilmişse onları içerecektir. Katılımcılar bir bina sisteminde su borularını nasıl boyutlandırılacağını öğrenecektir. Su sayacı türleri, nerelerde kullanılacağı, hangi büyüklükte olacağı hakkında bilgiler seminere dâhildir. Oturum boyunca katılımcılar bir binanın su servisi bileşenleri ana şebeke borusu, bina ana su borusu, geri akış önleyiciler, su arıtımı, yardımcı pompalar ve vanalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 8. Temiz Su Tesisatı Proje Tasarım Örnekleri 
  A) Konut B) Büyük Binalar

 9. Sıcak Su İhtiyacının Tespiti ve Örnek Bir Yapı

 10. Pis Su Drenaj Mühendislik Projelendirme Hesapları: Katılımcılar pis su ve havalık sistemi tasarımı hakkında temel bilgi kazanacaklardır. Tanımlar, termino-loji, malzemeler, montaj ve temel bir sisteme ait örnek plan kapsanacaktır. Oturum boyunca kazanılan bilgi tasa-rımcıya, özel atık ve pompa sistemi gibi daha kompleks sistemleri nasıl tasarlayacağını anlamak için kodlardan daha fazla kriter araştırma yeteneği kazandıracaktır.

 11. Örnek Pis Su Proje Tasarımı 
  A. Konut B. Yüksek Binalar

 12. Pis Su Havalandırma Borularının Hesabı

 13. Yağmur Suyu Tasarımı ve Örnek Bir Çizim: İç ve dış sıhhi tesisat sistemi yerel yağmur suyu idare gerek-liliklerine uygun olarak temel bir rol oynar. Sıhhi tesisat mühendisleri ve onların tasarım firmaları müşterileri için iyi tasarlanmış bir sıhhi tesisat sisteminin değerini içeren yanıtlar sağlamalılardır. Örnek olarak EN normuna göre bir çatının yağmur suyu sistemi incelenecektir. 
  Bu bölüm sıhhi tesisat sisteminin yağmur suyunu tutma, süzme, tekrar kullanım ve nakletme ile olan ilişkisini inceler.

 14. Yağ Ayırıcılar Tasarım ve Hesaplamaları: Yağ tıkanıklıkları sonucu oluşan kanalizasyon taşmalarını önlemeye daha çok önem verildikçe dünyada yağ ayırıcıların seçimi, boyutlandırılması ve çalışmasında pek çok şey değişti. Karışıklığı azaltmak ve yağ ayırıcı türlerini kesin olarak ayırt etmek için standartlar ve kodlardaki terminoloji değişti. Ayrıca, ayırıcıların değişen rolünü yansıtmak için ve ayırıcı uygulamalarının bilimsel ispatı ihtiyacı için boyutlandırma da revize edilmiştir.

  Bu bölüm ayırıcı türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları, ortak standartlarda farklı türlerin nasıl tanımlandığını, kodlarda ayırıcıların nasıl tanımlandığını ve kullanıcı, düzenleyici ve ön arıtım gereklilikleri perspektifinden her tip ayırıcının lehte ve aleyhte çalışmasını inceleyecektir.


10DOĞALGAZ UYGULAMALARI KURSU
(BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONU, CİHAZLAR BASINÇ AYAR UYGULAMASI,
ENDÜSTRİYEL YAKMA SİSTEMLERİ, ALEV KONTROL, 
ISI KONTROL SİSTEMLERİ)

Kurs Yöneticisi: Duran ÖNDER
28 Ekim 2007 Pazar Saat: 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

 • Basınç düşürme istasyonları ve cihazları ( model üzerinden anlatım )

 • Regülatör , emniyet kapama ve firar ventilleri basınç ayarları (modelde uygulama)

 • Sanayi brülörleri ve komponentleri ( modelde yakarak uygulama )

 • Çok yakıcılı sanayi fırını uygulamaları gibi ( doküman ve sunum )

1 - II. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu, Cihaz Bağlantıları, Ayar Uygulamaları  / Sultan ÖRENAY
2 - Endüstriyel Yakma Sistemleri, Alev Kontrol, Isı Kontrol Sistemleri / Haluk SÖZER
3 - Doğalgaz Tesisat Uygulama Esasları / Hüseyin Cemal HÜSEYİN
4 - Konutlarda Merkezi Ve Bireysel Isıtma Sistemleri Uygulamaları / Martin Meyer JOHANN
5 - Oransal Yakma, Eşit Basınç Reglajı / Duran ÖNDER - Karsten NOESKE


11BASİT UYGULAMALARLA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN EKSERJİ KURSU
Kurs Yöneticisi: Arif HEPBAŞLI
Konuşmacılar: Arif HEPBAŞLI / Zafer UTLU

28 Ekim 2007 Pazar Saat: 09.30 - 18.30

Kurs İçeriği

Günümüzde, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinde tüketilen enerjinin, toplam enerji tüketimindeki payı, önemli ölçüde tutmaktadır. Bu bağlamda, enerjinin ve hatta boşa giden enerjinin, etkin ve verimli kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. Biz, mühendisler, HVAC sistemlerinin performansının değerlendirilmesinde, termodinamiğin birinci yasasını, başka bir deyişle, enerji analizini uygulama alışkanlığı içindeyiz. Oysa, bu sistemlerin işletilmesini sağlamak için gerek duyduğumuz enerji, kullanılabilir enerji (ekserji)dir. 

Termodinamik bakış açısından ekserji; bir referans çevreyle denge haline gelirken, bir sistem yada madde veya enerji akışıyla üretilebilecek maksimum miktarda iş olarak tanımlanır. Ekserji, referans çevreye göre tamamen kararlı dengede olmamanın sonucu olarak, değişime neden olan akış yada sistemin potansiyelinin bir ölçüsüdür. Enerjiden farklı olarak, ekserji; korunum yasasına uğramaz (ideal veya tersinir prosesler hariç olmak üzere). Ekserji daha çok, gerçek proseslerdeki tersinmezlikler nedeniyle, tüketilir yada yok edilir. Ekserji, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. Bu bağlamda ekserji analizi, özellikle, son yıllarda, ısıl sistemlerin tasarımı, simülasyonu ve performansının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmağa başlanmıştır. Termodinamik açıdan iyileştirme olanaklarının gösterilmesi için ekserji analizi gereklidir. 

Bu kursta, temel kavramlar ile ekserji analizinin gerekliliği, sürekli akışlı sürekli açık sistemler için genel enerji, ekserji ve verimlilik bağıntıları, değişik ısıl sistem elemanlarında ekserji verimlilik bağıntıları, düşük ekserjili ısıtma ve soğutma sistemlerinin tanıtımı, HVAC mühendislerine yönelik değişik ekserji uygulamaları ve kurs katılımcılarıyla birlikte ortak ekserji uygulaması ele alınacaktır. Bir bakıma, Termodinamik temel bilgisi olan ve ekserjiye yeni başlayan HVAC mühendislerimize, iyi bir zemin hazırlamağa çalışılacaktır.

1 - Kursun Tanıtımı / Arif HEPBAŞLI
2 - 
Temel Kavramlar ve Ekserji Analizinin Gerekliliği / Arif HEPBAŞLI
3 - 
Sürekli Akışlı Sürekli Açık Sistemler İçin Genel Enerji, Ekserji ve Verimlilik Bağıntıları Zafer UTLU
4 - Değişik Isıl Sistem Elemanlarında  Ekserji Verimlilik Bağıntıları Zafer UTLU
5 - Düşük Ekserjili Isıtma ve Soğutma Sistemleri Arif HEPBAŞLI
6 - Ekserji Uygulamaları I Arif HEPBAŞLI
7 - Ekserji Uygulamaları II Zafer UTLU
8 - Kurs Katılımcılarıyla Birlikte Ortak Ekserji Uygulaması III Arif HEPBAŞLI - Zafer UTLU