Program

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TESKON 2023 programı yayımlandı. Programa ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

 Amaç

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin temel amacı Tesisat Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda;

 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinlerde, temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması.
 • Ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılması.
 • Çağdaş bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve uygulanması bu kongrenin hedefleridir.

Bu hedefler doğrultusunda 15. Kongrede de çeşitli "Sunum, Tartışma ve Eğitim Platformları" oluşturulacaktır.

 Kongre Platformları

 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan teorik araştırma sonuçlarının sunulduğu; Bilimsel Araştırma Oturumları
 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan uygulamalı araştırma sonuçlarının sunulduğu; Teknolojik Araştırma Oturumları
 • Sempozyumlar
 • Seminerler
 • Kurslar
 • Atölye Çalışmaları
 • Paneller
 • Forumlar
 • Özel Amaçlı Toplantılar

Bu platformlarla ilgili önerileriniz için; contact form adresinden bilgi alabilirsiniz

Tesisat Mühendisliği alanında çalışan araştırmacılar, uygulamacılar, uzmanlar, tüm meslektaşlarımız Kongre Konuları’na uygun, daha önce yayınlanmamış, örnek olacak çalışmalarını sunacaklardır.

 Kongre Konuları

Ana temamız doğrultusunda TESKON 2023 kapsamında öncelikle küresel salgının tesisat mühendisliği alanındaki etkisi ile ilgili çalışmalara yer vermeyi hedefliyoruz.

Bununla birlikte diğer tüm TESKON’larda olduğu gibi temel tesisat mühendisliği alanları olan;

 • Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları
  (Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği)
 • Binalarda enerji performansı
 • Mekanik tesisat bileşenlerinde enerji verimliliği
 • Bina fiziği
 • Isıl konfor ve iç hava kalitesi
 • Sürdürülebilir binalar
 • Mekanik tesisatta dayanıklılık
 • Binalarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri, test, kabul ve işletmeye alma
 • Mekanik tesisat bileşenleri (sıhhi tesisat, kızgın su tesisatları, gaz yakıt tesisatları, buhar sistemleri,
  medikal gaz tesisatları, arıtma tesisatları, mutfak tesisatları, çamaşırhane tesisatları vb.)
 • İklimlendirme ve Havalandırma
 • Isıtma ve Soğutma sistemleri
 • Yangın tesisatları ve yangın güvenliği
 • Tesisatlarda deprem güvenliği
 • Yüksek binalarda tesisat
 • Bina otomasyonu
 • Dijitalleşme, BİM, bütünleşik tasarım
 • Havuz ve filtrasyon
 • Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
 • Mekanik tesisatın periyodik kontrolü

konuları ile ilgili çalışmalarınızı ve burada listelenmemiş ancak ilişkili gördüğünüz diğer konulardaki çalışmalarınızı da TESKON 2023 kapsamında değerlendirmekten memnuniyet duyarız.

 TESKON 2023 Ana Tema:
Mekanik Tesisatta Dönüşüm

İnsanları birbirine bağlayan tarihsel, kültürel ve duygusal bağlardan sıklıkla bahsedilir. Ancak tüm insanları birbirine bağlayan fiziksel bağ, hava, çoğunlukla göz ardı edilir. Tesisat Mühendisliği alanının öznesi olan bu görünmez ortam önceki TESKON’larda da gündemde tutulmaya ve önemi anlatılmaya çalışıldı. Ancak 2020 yılında hava tüm Dünya’da gündemin en üst sırasında yer aldı. Henüz dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları tarafından tam olarak kabul edilmese de, çok küçük parçacıkların (mikron altı) hava hareketleri ile metrelerce taşınabileceği mühendislerce artık öngörülebilmektedir. Bu küçük parçacıkların taşınımı küresel ölçekte bir salgının oluşmasına bile neden oldu. COVID-19 küresel salgını ile görünmeyen ama bilinen düşmanımız virüslerin, bizleri birbirimize bağlayan hava üzerinden taşınımının nasıl sonuçlar doğurabileceği net bir şekilde görülmüş olundu.

Geçmiş tecrübelerimiz ve bilgi birikimimiz sayesinde konforlu ve sağlıklı bir ortamı, enerji verimliliği yüksek ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl sağlayabileceğimizi öngörebiliyoruz. Son yıllarda bizi ve etkileşim içinde bulunduğumuz nesneleri birbirine bağlayan internet ağı üzerinden büyük miktarda veri toplayıp işleyebilir hale geldik. Bu verileri, ihtiyaca tam uygun ve değişken koşullara uyum sağlayabilen mekanik tesisat sistemlerinin tasarlanmasında ve işletilmesinde kullanmak konusunda daha önümüzde uzun bir yol var.

Küresel salgınlar, iklim değişikliği ve ekonomik baskılar tasarımlarımıza ve üretim süreçlerine yön vermeye devam edecek. Bu nedenle konforlu ve sağlıklı yaşam mahallerini; ekonomik, çevreyle dost ve sürdürülebilir mekanik tesisat sistemleri kullanarak tasarlama hedefimiz öncesinden daha da önemli hale geldi.

Sonuç olarak, Mekanik Tesisatta Dönüşüm’ün eskisinden daha gerekli olduğu bir dönem bizi bekliyor. Dönüşümün yüksek nitelikli olması gerekliliği ise tartışılmaz. Tesisat mühendisleri olarak bizi bekleyen bu zorlu süreç için TESKON 2023’ün sadece güncel araştırmaların ve günümüz teknolojisinin sunulduğu bir ortam değil, geleceğin tartışıldığı ve şekillendiği, mekanik tesisatta yaşanacak yüksek nitelikli dönüşüme yön verecek itici güç olmasını hedefliyoruz.

Bu doğrultuda akademisyenlerimizi, uzmanlarımızı, tesisat mühendisi meslektaşlarımızı Mekanik Tesisatta Dönüşüm’ü birlikte planlamaya davet ediyoruz.