ÜYELİK İŞLEMLERİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Diyarbakır Şubesi

 

Sayın Üyemiz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin üyelerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan 82. maddesine göre, Türkiye`de mühendislik mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için bu yönetmeliğin 7. maddesinde tanımlanan tüm mühendisler Oda`ya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu mühendisler ve yüksek mühendislerin Oda`ya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler.

Aynı yönetmeliğin yıllık üye ödentisine ilişkin 79. maddesi gereği ise emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayan (herhangi bir kurumdan emekli olduğunu gösterir belge ile), askerlik görevini yapan (askerlik süresince), yurt dışına çıkan (yurt dışında kaldıkları sürece) ve çalışmayıp lisansüstü öğrenim yapan (öğrenimleri süresince) üyelerimiz haricinde, Oda`ya kayıtlı olan tüm üyelerimiz üye aidatlarını ödemekle yükümlüdür.

Odamızın kurumsal yapısı, üyelerimizin üyelik koşullarını koruması,  Oda`nın çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödenmesiyle olanaklıdır.

Üyelik Şartları

 • 2 adet fotoğraf
 • Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti (Yurtdışından mezun olanlar YÖK‘ten denklik belgesinin aslı, diploma aslı ve noter onaylı tercümesini getirmelidir)
 • E-Devlet‘ten alınmış mezuniyet belgesi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti
 • Cari yıla ait aidat
 • Kayıt ve Kart ücreti
 • Şahsen başvuru gerekmektedir.

Not :

 • Soyadı değişikliği varsa mahkeme ilanı / evlilik cüzdan aslı ve fotokopisi
 • Cari yıl içerisinde askerlik yapılmışsa Terhis Belgesi
 • Yüksek Lisans yapılıyor ve çalışmıyorsa Öğrenci Belgesi

 

AİDAT MUAFİYETİ

 • Askerlik süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve Terhis Belgesi ile başvurulur. Cari yıl ve geçmiş beş (5) yıl için uygulanabilir.
 • İşsizlik süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve SGK veya E-devlet (www.turkiye.gov.tr)‘den alınan hizmet dökümü ile başvurulur. Cari yıl ve bir önceki yıl için uygulanabilir.
 • Yurtdışında bulunma süresinin aidat borcundan düşülmesi: Talebi belirten dilekçe ve pasaport veya Emniyet Genel Müdürlüğü`nden alınan yurtdışı çıkış-giriş belgesi ile başvurulur. Cari yıl ve geçmiş beş (5) yıl için uygulanabilir. 
 • Emeklilik durumunun bildirilmesi: Talebi belirten dilekçe ve emekli tanıtım kartı ve SGK veya kurumdan alınan emeklilik belgesi ile başvurulur. Emekli olunan tarihten sonraki dönem için aidat borcu silinir, ileriki dönemler tahakkuk edilmez ve emeklilik tarihi öncesine dair borçlar silinmez. Emeklilik süreklilik arz etmediği takdirde (tekrar çalışılmaya başlanınca) durumun Şube‘ye bildirilmesi üyenin yükümlülüğündedir. (Emeklilik sonrasında çalışılan dönem için aidat yükümlülüğü ortadan kalkmaz.)

 

Üyelerimizin yıllık ödentilerini ödemelerini kolaylaştırmak açısından kredi kartı ile internet üzerinden ödeme sistemimiz hizmete girmiştir. 

Aidat Borcu Sorgu ve Ödeme İçin Sanal Pos: http://www.mmo.org.tr/aidat/

 

İş Bankası Yenişehir Şubesi

Şube Kodu: 4218

IBAN: TR 610006400000142185993965

Açıklamada ad, soyad ve oda sicil numarası belirtilmeli, ‘Aidat Ödemesi‘ ibaresi konulmalıdır.