Sanayi Kazanları Eğitimleri

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ EĞİTİMİ

Amaç/Kapsam : İş güvenliğinin sağlanması, hava kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanmasında kazanların deneyimli ve ehliyetli kişilerce işletilmesinin büyük yararları bulunmaktadır. Ayrıca, "meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek" Odamız amaç maddelerinden biridir. İlgili yönetmelikler gereğince sanayinin ihtiyacı olan Sanayi Kazancısı yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği; Madde 11’de “İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlanır. Ayrıca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen, iş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara işverenlerce yeterli özel eğitim verilir.“ şeklindedir.

Odamız tarafından düzenlenen eğitimler; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 11. maddesi çerçevesinde ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6-I maddesi kapsamında düzenlenmektedir.

Odamız tarafından verilen eğitim ve sonrası düzenlenen Katılım Belgesi, “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik”  EK 1’de yer alan işler kapsamında kullanılamaz.

Şubemiz kazancı kurslarını : 

- Buhar Kazanlarını

- Kızgın Yağ Kazanları

- Kızgın Su Kazanları

- Sıcak Sulu (Kalorifer) Kazanlarını kapsayacak şekilde sınıflandırarak düzenlemektedir.

Eğitim içeriği : Kazan sınıflarına göre belirlenmek üzere; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Yasal Mevzuat, Sıcaklık, Isı ve Basınç, Yakıtlar, Özellikleri, Yanma ve Yanma Kontrol Sistemleri, Yakma Sistemleri (Brülörler), Kazanlarının Sınıflandırılması ve Kazan Donanımları, Kazan İşletmeciliği ve Kazan Kontrol Sistemleri, Kazanlarda Bakım, Patlama Sebepleri ve İş Güvenliği Önlemleri, Enerji tasarrufu ve çevrenin korunması,

konularını kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.

Eğitim süresi :

Buhar Kazanları: 3 gün

Sıcak Sulu Kazanlar  (Kalorifer Kazanları): 3 gün

Kızgın Yağ Kazanları: 2 gün 

Kızgın Su Kazanları: 2 gün        

Katılım için gerekli belgeler/koşullar:

*     1 adet fotoğraf,

*     Nüfus cüzdanı fotokopisi

*     Öğrenim belgesi fotokopisi (en az ilkokul mezunu olmalıdır)        

*     Katılımcıların, sanayi kazanlarını fiilen kullanıyor olması gerekmektedir.

*     Kursa devam zorunludur.

Belge : Kurs sonunda yapılan sınav sonucu başarılı olan katılımcılara Odamız tarafından “Sanayi Tipi Kazan Operatörü Eğitim Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.

Eğitim Bedeli :   

Buhar Kazanları

 2300,00 TL/Kişi 

Sıcak Sulu Kazanlar  (Kalorifer Kazanları) 

 2300,00 TL/Kişi 

Kızgın Su Kazanları 

 1800,00 TL/Kişi 

Kızgın Yağ Kazanları 

 1800,00 TL/Kişi 

Başvuru ve Kayıt : Kurslar kontenjan durumuna göre açılmaktadır. Başvuru işletmenizde kullanılan kazan türünü ve katılımcı sayınızı belirleyip  e-posta (kocaeli.ismak [at] mmo.org.tr) göndererek yapılmaktadır.

Rakamlar firma içerisinde  organize edilecek eğitimler için geçerli değildir. Teklif almak için kocaeli.ismak [at] mmo.org.tr mail atabilirsiniz.

Not 1: V.U.K. Hükümlerine tabi değildir. V.U.K.'nun 159 nolu genel tebliği uyarınca tasdike tabi değildir. KDV kanununun 17/1-A ve 2-E bentleri gereğince KDV' den istisnadır.

Not 2: 6235 Sayılı TMMOB Yasasının 2 ve 32 Maddeleri Uyarınca Hizmet Karşılığı Alınan Bedel