Üye İlişkileri Birimi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Üye kayıt, üye sicil takip, üyelik belgesi hazırlama, üyelikle ilgili Oda Merkeziyle yazışmalarının takibi, üyelik mevzuatıyla ilgili değişikliklerin takibi, büro tescil ve yetki belgelerinin düzenlenmesi çalışmalarını yapar. Üyeden gelen her türlü soru ve sorunun kısa zamanda yanıtlanmasını sağlar. Yönetim Kurulu yazışmalarını ve takibini yapar. Oda Merkez ve Şubeleriyle yazılı iletişimi yürütür. Ayrıca, yapılan tüm çalışmaların yazışmalarını arşivler.

Üyelik işlemleriyle ilgili her türlü bilgi için başvurulacak birimdir.

İletişim: (0262) 3246933/112 Buket BECEREN

SÜREKLİ İLETİŞİM İÇİN

Üyelerimizin, Oda ve Şube etkinliklerinden yararlanabilmeleri için öncelikle Şube Bültenini ve web sitesini takip etmeleri gerekmektedir. Oda üye iletişiminin sağlıklı yürüyebilmesi için üyelerimizin iletişim adreslerini güncel tutmaları, her değişiklikte Şubemizin üye ilişkileri birimine bilgi vermeleri gerekmektedir.

Ayrıca temel iletişim bilgilerinizi internetten http://uye.mmo.org.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) KANUNU

Madde 33:
Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir Odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

Üyelik için gerekli koşullar ve belgeler...

YURT İÇİ ÜYELİK
- 4 adet fotoğraf 
- Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti 
-E-Devlet'ten alınan Mezun Belgesi
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti 
- Cari yıla ait aidat 
- Kayıt ücreti

YURT DIŞI ÜYELİK
- 4 adet fotoğraf 
- Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti 
- Diplomanın Türkçe tercümesi 
- Diploma denklik belgesi 
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti 
- Cari yıla ait aidat 
- Kayıt ücreti

KİMLİK YENİLEME 
- 1 adet fotoğraf 
- Eski Oda Kimliği 
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
- Kimlik Yenileme Ücreti

Not: Kimlikler 5 yılda bir yenilenmek zorundadır

ÖĞRENCİ ÜYE

- 1 adet resim 
- Okuldan öğrencilik belgesi 
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti